חדשות אפקון החזקות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אפקון החזקות - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • אפהח-תיקון שיעור ריבית ראשונה לאג"ח להמרה סדרה 1 הינו 0.799%
  • אפקון החזקות - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אפקון-נדחתה עתירה מנהלית נגד החברה בק"ע זכייה במכרז בתי המשפט.
  • אפקון החזקות - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אפהח-זכתה במכרז לתכנון בצוע ואחזקה ל20 שנה לגוף ממשלתי בישראל.
  • אפהח-חתמה על תיקון לכ.התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות ...
  • אפקהח-תוצאות הנפקת אג"ח להמרה סד 1 ע"פ דוח הצעת מדף מ-28.2.19
   | קישור ל-PDF
  • אפהח-דוח ה.מדף להנפקת אגח להמרה ע"פ ת.מדף מ,16.8.18הזמנות:28.2
   | קישור ל-PDF
  • אפהח- תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אג"ח סדרה 1

  חדשות סקטור חשמל

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות