אודות החברה

מהדרין בע"מ
442,534
מזון
1951
סומך חייקין
686
520018482
03-9371300
03-9371303
מתחם "מבנה", בארות יצחק 6090500
החברה, מהדרין בע"מ, וחברות ששבעלותה המלאה או החלקית עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:
- תחום החקלאות, שהוא עיקר פעילות הקבוצה וכולל עיבוד פרדסים ומטעי פרי ואחזקתם, אריזה ושיווק פרי בארץ ובחו"ל (ייצוא) וכן ייצוא ושיווק של ירקות.
- נכסים מניבים: מהדרין מחזיקה שטחים ומבנים לצורך השכרתם ללקוחות שונים ובכלל זה שטחים המיועדים לסככות, אריזה ואחסנה, משרדים ולהעמדת מתקנים ואנטנות סלולריות.
- בתי קירור: אספקת שירותי אחסון בצינון של פירות, ירקות, מוצרי חלב ומוצרים בהקפאה כגון רכזי מיצים, בשר ודגים.
- תחום המים: קבוצת מהדרין מספקת לפרדסים שבבעלותה וללקוחות חיצוניים, מים להשקיה ממקורות מים עצמאיים (בארות) וחיצוניים, כדוגמת מפעלי קולחין מקומיים וממקורות. בנוסף, חיברה מהדרין למערכת הארצית ארבע בארות לאספקת מים לשתייה ומעניקה למקורות שירותי שאיבת מים לשתיה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות