אודות החברה

בתי זיקוק צירון בע"מ
13,574
שרותים
1993
ברזילי ושות'
---
456
520038878
077-9981271
09-884944
אצל עו"ד: רח' אריה שנקר 1, הרצליה 4672051
עיקר פעילותם של החברה, בתי זיקוק צירון בע"מ, והחברה בת שלה הינו בתחום של רכישת בתי זיקוק, פירוקם ושיפוצם, לצורך מכירתם או לצורך הקמתם מחדש והפעלתם. כמן כן, מעניקה החברה שירותי יעוץ הנדסי, טכני ולוגיסטי וכן שירותי יזמות הקשורים בבתי זיקוק ורכיביהם (בעיקר לגבי פירוקם, הרכבתם ותפעולם).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות