חדשות צירון

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • צירון בתי זיקוק - מצגת משקיעים
  • צירון בתי זיקוק - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • בזצ-כללי שימור -חל שיפור בנתוני החברה, לא תועבר לרשימת השימור
   | קישור ל-PDF
  • צירון בתי זיקוק - עדכון בק"ע יישום הסדר הנושים של החברה
  • בזצ-אי עמידה בכללי שימור-מועמדת לעבור לרשימת השימור ב-29.7.19
   | קישור ל-PDF
  • צירון בתי זיקוק - מינוי מנכ"ל-שחר יהונתן
  • צירון בתי זיקוק - חדל לכהן כמנכ"ל ודירקטור-רועי קופפרברג
  • בזצ- בימ"ש אישר את ההסדר הנושים,כפוף לשינויים המפורטים
  • בזצ-תגובת החברה להודעת בעל המניות בק"ע הצעה להסדר חלופי
  • צירון בתי זיקוק - פניה לבהמ"ש לאישור הסדר בין החברה לבין בעלי המניות

  חדשות סקטור שרותים

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות