אירועים עתידיים

לא נמצאו דיבידנדים ואירועים עתידיים

אירועים היסטורים

אין אירועים לנייר זה

גרף אירועים

  • 3 חודשים
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
שכבות נתונים: איחוד הון

אסיפות

תאריך אסיפה סוג אסיפה שעת כינוס מקום הכינוס
26/08/2019 אסיפה מיוחדת 10:30 במשרדי ב''כ החברה משרד עוה''ד קאופמן רבינוביץ ושות'