אודות החברה

איילון אחזקות בע"מ
312,274
ביטוח
1976
קוסט פורר גבאי את קסירר
209
520030677
03-7569212
03-7569572
רח' אבא הלל סילבר 12, רמת-גן 52008
עיקר פעילות החברה, איילון אחזקות בע"מ, הינה כחברת אחזקות וכנותנת שירותי ניהול ויעוץ מקצועיים בתחומים שונים לקבוצה. תחומי פעילות הקבוצה הינם:
- ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך: חיסכון לתקופת הפרישה (במסגרת פוליסות ביטוח לסוגיהן וכן קרנות פנסיה וקופות גמל, לרבות קרנות השתלמות), וכיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון מוות, נכות ואובדן כושר עבודה
- ביטוח בריאות: הכולל ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות רפואיות, ניתוחים, השתלות, ביטוחי שיניים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח רפואי לעובדים זרים וביטוח תאונות אישיות.
- ביטוח כללי: הכולל ענף רכב חובה, ענף רכב רכוש, ביטוחי רכוש שאינם רכב וביטוחי חבויות.
- אחר: תיווך בענייני ביטוח, ניהול הסדרים פנסיוניים, ניהול השקעות (לרבות ניהול קרנות נאמנות) וחברת ליסינג.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות