אודות החברה

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
1,259,000
שירותים פיננסיים
1953
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1778
520020033
076-8160571
076-8160331
רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216
החברה, הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, מופקדת על ניהולו של שוק מוסדר למסחר בניירות ערך בישראל. במסגרת זו, מנהלת החברה מערכת למסחר במגוון רחב של ניירות ערך ומכשירים פיננסיים אחרים הרשומים בה למסחר, והיא מעמידה תשתית תפעולית לקיומו של מסחר כאמור, לצד שירותים נלווים שונים כגון שירותי הפצת מידע, שירותים בקשר עם רישום למסחר, וכן מעמידה באמצעות חברות הבת שלה (שהינן מסלקות), תשתית לסליקתן של עסקאות אלה.
עסקאות בניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה מתבצעות באמצעות חברי הבורסה בלבד, בין אם עבור עצמם ובין אם עבור אחרים, ונסלקות באמצעות מסלקת הבורסה. בנוסף נותנת מסלקת הבורסה שירותי צד נגדי מרכזי (CCP) וכן שירותי משמורת לניירות ערך, לרבות למימוש הזכויות הצמודות לניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה כמו גם לסליקת תשלומים של חברות מנפיקות, כגון ריבית ודיבידנד למחזיקי ניירות הערך המחזיקים בניירות הערך באמצעות חברי הבורסה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות