טבלת תשואות

תקופה % שינוי
יום מסחר אחרון 2.11
מתחילת השבוע -2.02
מתחילת החודש 7.61
30 יום 6.88
3 חודשים 0.88
6 חודשים --
9 חודשים --
מתחילת השנה 7.61
תקופה % שינוי
12 חודשים --
שנתיים --
3 שנים --
5 שנים --
תשואה 2019 0
תשואה 2018 --
תשואה 2017 --
תשואה 2016 --
מרחק לשיא 12 חודשים 3.89

מדדי סיכון

קטגוריה 12 חודשים 36 חודשים
ביטא -- --
סטיית תקן (%) -- --
מקדם מתאם 0.14 0.14

התפלגות נייר ערך

ב-12 חודשים אחרונים:
ימי עליות
ימי ירידות
ימים ללא שינוי

נתוני סחירות

קטגוריה 30 יום 180 יום 365 יום
תמורה ממוצעת 1,820,635 -- --
מחזור ממוצע (יח') 151,800 306,250 --
שער גבוה 1,285 1,310 1,310
שער נמוך 1,155 899.5 899.5

תשואות דיבידנד

לא נמצאו דיבידנדים

נתוני רווחיות

היחס % השינוי
שיעור רווח נקי (4 רבעונים) 8.23
שיעור רווח גולמי (4 רבעונים) 100
שינוי רווח תפעולי (4 רבעטנים) 7.73
שיעור רווח לפני מס (4 רבעונים) 10.99
השינוי בהכנסות לעומת רבעון מקביל 13.55
השינוי בהכנסות לעומת רבעון קודם 4.99
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון מקביל 244.56
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון קודם 171.55
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות