אודות החברה

יוטרון בע"מ
139,615
אלקטרוניקה ואופטיקה
2018
זיו האפט
1771
515883809
03-9778899
03-5165793
רח' כנרת 4, קרית שדה התעופה, נתב"ג 7019900
החברה, יוטרון בע"מ, נרשמה למסחר כחלק מהליך פיצול לפיו תועבר לה פעילות הפתרונות הלוגיסטיים. נציין כי יוטרון הינה חברה אחות של החברה הציבורית יוניטרוניקס, והפכה לחברה ציבורית כחלק מהליך פיצול בקבוצה כאמור.
עם השלמת הפיצול, עוסקת יוטרון באופן ישיר ובאמצעות חברה בת וחברה נכדה בשירותי תכנון, פיתוח, שיווק, ייצור, הקמה, ואחזקה במסגרת פרויקטים של מערכות ממוכנות לחניונים אוטונומיים וכן פרויקטים למיכון, מחשוב ואינטגרציה של מערכות לוגיסטיות ממוחשבות, בעיקר מחסנים אוטומטיים ומרכזי הפצה ממוכנים ובכלל זה הקמת מערכות חדשות ו/או שדרוג מערכות קיימות, ושירותי אחזקה למערכות אלו על בסיס הסדרי מסגרת או על פי קריאה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות