אודות החברה

אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ
5,442,898
קלינטק
2006
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1581
513901371
03-5668855
03-5668822
רח' ז'בוטינסקי 2, רמת גן 5250501
החברה, אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ, הנה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב מאז שנת 2011. בעלת השליטה בחברה מאז הקמתה (כ-70%) הנה חברת אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ [3900613; 5.6 מיליארד ש"ח, נכון לחודש יולי 2018].
החברה הנה אחת החברות הגדולות והמובילות בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל, והציגה קצב צמיחה של כ-30% לשנה ב-5 השנים האחרונות (מבחינת שוויה).
אנרג'יקס עוסקת בייזום, פיתוח, הקמה, מימון ניהול והפעלה של מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית וייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח. מרכזי הפעילות של ההחברה נכון לשנת 2018 הנם ישראל, פולין וארה"ב והחברה בוחנת הרחבת פעילותה בתחומים אלה באזורים נוספים בין בעצמה ובין עם שותפים נוספים ויזמים בתחום.
החברה מחזיקה במתקנים המייצרים חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת בישראל ובעולם, בנוסף למתקנים בשלבי הקמה מתקדמים. בנוסף, החברה פועלת לייזום ופיתוח של פרויקטים נוספים, ביניהם חוות הרוח הגדולה בישראל בצפון רמת הגולן (פרויקט אר"ן).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות