חדשות אנרג'יקס

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אנרג-הות"ל אישרה תכנית פרויקט אר"ן להקמת חוות רוח ברמת הגולן
  • אנרג-חב ייעודית(58%)בהסכמים לקיבוע מחיר חשמל ומכירת תעודות...
  • אנרג-דוח הצעת מדף להנפקת מניות + אופציות סדרה ,3הזמנות:10.7.19
   | קישור ל-PDF
  • אנרג-זכיה בתעריף מובטח להקמת מתקן במתח עליון בהספק כנ,90MWהמשך
  • אנרג-עדכון אנליזה(פרוסט)בגין אירוע מהותי-אין שינוי במחיר היעד
  • אנרג-זכיה בהספק של 80MW במסגרת הליך תחרותי 3 להקמת מתקני ...PV
  • אנרג-ות"ל החליטה על קידום פרויקט ארן,כפוף להשלמת הליך הסטטוטור
  • אנרג-השלימה חיבור של המתקן האחרון בהספק כולל של נ...90MW
  • אנרג-עדכון אנליזה(פרוסט)עקב דוחות כספיים-מחיר עולה ל4.05 שח
  • אנרג-עדכון אנליזה(פרוסט)בעקבות דווח מהותי,מחיר היעד עלה ל3.91ש

  חדשות סקטור קלינטק

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות