אירועים עתידיים

לא נמצאו דיבידנדים ואירועים עתידיים

אירועים היסטורים

אין אירועים לנייר זה

גרף אירועים

  • 3 חודשים
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
שכבות נתונים: זכויות איחוד הון

אסיפות

תאריך אסיפה סוג אסיפה שעת כינוס מקום הכינוס
07/11/2019 אסיפה כללית 12:30 במשרדי החברה, קרית עתידים, בניין מס' 7, קומה 2, תל
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות