האוזר לוחץ - מסמן את הגורם שיעורר את הבורסה, "זה יהיה כמו מהפיכת הסלולר"

יו"ר רשות ני"ע ממשיך להפעיל את כובד משקלו על הגורם שלדעתו עשוי לייצר שינוי דרמטי בבורסה בת"א
 |  (48)
שמואל האוזר, צילום: תמיר לוי; יח"צ
במסגרת הכנס של "הועידה הכלכלית השנתית של איגוד החברות הציבוריות" שנערך היום (ג') בבורסה בת"א תחת הכותרת 'שנת המפנה של הבורסה הישראלית?' נדונו נושאים רבים בניהם מערכת היחסים בין הסקטור העסקי לממשלה ורפורמת המס הנדרשת בשוק ההון. 
בין הבכירים הדוברים בכנס, התייחס פרופ' שמואל האוזר, יו"ר הרשות לני"ע למצבה של הבורסה המקומית והפעולות הנעשות כדי לחזקה. לדבריו, "יש להתייחס לבורסה כאזור עדיפות לאומי ולתת הקלות מס למשקיעים ולחברות בבורסה. הקלות המס הללו הן אפליה מתקנת שתעשה לתחום מה שמהפיכת הסלולר של כחלון עשתה להתנעת התחרות בשוק הסלולר בישראל. להערכתי, הקלות המס הללו דווקא יגדילו את תקבולי המס לממשלה".
ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון
עוד אמר האוזר בעניין זה: "אני מוכרח לומר שלא צריך להיבהל מהקלות מס בבורסה. להערכתי, תקבולי המס לממשלה דווקא יגדלו עם הורדת שיעורי המס. ההערכה הזו מתבססת על בחינת נתוני הכנסות המדינה לפיהן למרות ששיעור המס הוכפל לגבי בעלי שליטה ועלה ב-67% לגבי כלל הציבור משנת 2003 (תיקון 132), הגביה בשנת 2005 דומה לזו שהיתה בשנת 2012. בנוסף, מאז הגדלת שיעור המס ב-5% נוספים על פי המלצת ועדת טרכטנברג, הגבייה היא במגמת ירידה. תמיכה לטענה הזו ניתן למצוא בעבודה שפורסמה ע"י בנק ישראל. על פי הממצאים הללו ואחרים, נראה שיש בסיס איתן להערכה שמדינת ישראל תהנה מתקבולי מיסים גדולים יותר, בצד כל היתרונות האחרים למשקיעים, לחברות, ולמשק הכלכלי. לפני כמה ימים פנה אליי בעל שליטה לשאול על האפשרות להנפיק מניות בכורה בישראל בהתחשב בעובדה שחוק ני"ע מאפשר לעשות כן ותקנון הבורסה אינו מאפשר כן מאז החוק להשוואת זכויות הצבעה. סיפרתי לו  שפרסמנו טיוטת הנחיות זמניות של הבורסה בנוגע לרישום למסחר של מניות בכורה לפני מספר שבועות שיאפשר הנפקת מניות בכורה בתנאים מסויימים ובכללם: מניות שיקנו זכות עדיפה בדיווידנד, וששיעורם מסך ההון העצמי המונפק לא יעלה על שיעור שייקבע בחוק".
"שואלים אותי כל הזמן - מה יהיה עם הבורסה שמתייבשת? והאם אני לא מתייאש מהעיסוק בבורסה? למרות הסנטימנט השלילי הזה היום כלפי הבורסה, והדיבור הלא נכון שהבורסה מתייבשת, אני ממשיך להיות אופטימי. והשנה יש חיזוקים לאופטימיות הזו. השנה אני צופה שיפור משמעותי בבורסה. הרפורמות והיוזמות שלנו נושאות פרי. לראשונה מאז המשבר, יש שינוי מגמה במחצית הראשונה של שנת 2017. מספר ההנפקות הראשונות של מניות במחצית הראשונה של שנת 2017 (9) גדול מסך ההנפקות של כל שנת 2016 (3), ושנת 2015 (2). נפחי המסחר היומי במניות הגיעו ל- 1.5 מיליארד ₪, בממוצע, במחצית הראשונה של שנת 2017 בהשוואה ל- 1.3 מיליארד ₪ לפני שנה ו- 1.08 בשנת 2012, ואני צופה המשך המגמה. המגמה הזו עשויה להתחזק מאוד אם תהיה אפליה מתקנת בדרך של הקלות מס למשקיעים ולחברות שמנפיקות בבורסה שתעודד תחרות ותגביר את הנגישות לשוק ההון. אני בכלל חושב שיש להתייחס לבורסה כאיזור עדיפות לאומי ולתת הקלות מס למשקיעים ולחברות בבורסה. הקלות המס הללו הן אפליה מתקנת שתעשה לתחום מה שמהפיכת הסלולר של כחלון עשתה להתנעת התחרות בשוק הסלולר בישראל".
בעניין אחר אמר האוזר כי "לא נקבל הצבעת-חרקירי של משקיעים מוסדיים בחברות הציבוריות, שמצביעים בעד הגבלת שכר רק משום שהחוק הגביל את שכרם, ו/או כדי ליצור לחץ על המחוקק לשנות את החוק. השיקול כיצד להצביע, צריך להיות ענייני ולא אישי ואנחנו נעקוב אחר ההצבעות הללו. ועדת האוזר-לוין תעסוק ברשימת מסחר ייעודית של חברות קטנות עם סיכון גבוה יותר שתהיה גם מתוייגת ככזו, ונשקול לגביה וויתור על הרבה מאוד דרישות בתחום הממשל תאגידי ובתחום הגילוי".
"אני רוצה לדבר על היחס שלנו לבית באחוזת בית ודייריו - על הבורסה בת"א. נפגשתי לפני כמה שבועות עם מנכ"ל של חברת טכנולוגיה. שאלתי אותו למה הוא לא רושם את החברה שלו למסחר בבורסה בתל אביב. הוא אמר לי שהוא היה שוקל את זה אם הוא היה יכול לדווח באנגלית, לדווח לפי כללי החשבונאות האמריקאים (ה-US-GAAP), אם היה ניתן סיוע בביצוע אנליזה, ואם היו ניתנות לו הטבות מס. הוא אמר לי שאם כל זה היה קורה, הוא היה שוקל לגייס בבורסה בת"א. סיפרתי לו שכל זה כבר נעשה במסגרת חוק המו"פ".
"אלה רק חלק מכ-100 הקלות שאישרנו בשנים האחרונות בממשלה ובכנסת. אבל, כמו אצל הנסיך הקטן, מפתיע אותי כל פעם מחדש שחלק מהחברות, ולעתים גם עו"ד ורו"ח, עדיין לא רואים בעיני רוחם את האפשרות לבורסה ישראלית נאה, שפותחת שערי ביתה למשקיעים נוספים ולחברות רבות נוספות מהארץ ומהעולם – חברות תעשיה, מסחר, טכנולוגיה, קטנות ובינוניות, ואחרות".
"בדקות הקרובות אני רוצה להשיב על כמה שאלות מעולם המבוגרים של הנסיך הקטן. לגבי השאלה של מנכ"ל חברת הטכנולוגיה, אני יכול לספר לכם, לדוגמא, שלאנליזה (המסובסדת) יש כבר היום תרומה משמעותית. מצאנו שמודל האנליזה החדש שהושק לפני כשנה עבור חברות מו"פ הביא לגידול של יותר מ- 100% בנפחי המסחר של החברות, בממוצע, בעקבות האנליזה, ואנחנו מתחילים לזהות עניין וסקרנות גם מצד חברות טכנולוגיה נוספות. על רקע זה, אנחנו מתכננים הרחבת מודל האנליזה לחברות נוספות רבות בבורסה. לפני כמה ימים צלצל אליי אחד הנציגים של בתי ההשקעות הגדולים ושאל אותי מדוע אנחנו לא מקדמים בישראל חקיקה מקבילה ל- Jobs Act האמריקאי. ה- Jobs Act האמריקאי הוא סל קליטה עם הקלות רגולטוריות משמעותיות לתקופה של 5 שנים לחברות ששווין נמוך ממיליארד דולר שמבקשות להנפיק מניותיהן בבורסה. עניתי לו שגם את זה כבר עשינו. אמרנו שנעשה ועשינו. עשינו כמו שעשו באמריקה ואף יותר מכך. בארה"ב זה הצליח והנפקות רבות יצאו לדרך שם בעקבות אישור החוק".
"מה עשינו בישראל? ב- JobsAct הישראלי יזמנו גם סל קליטה לחברות שמבקשות להנפיק מניותיהן לראשונה, ללא מגבלת גודל, ובכלל זה: הקלות בממשל תאגידי (שגובשו בשיתוף משרד המשפטים), הקלות בהליכי הנפקה, הקלות בחובות דיווח, והקלות באכיפה מנהלית. בין היתר, קידמנו את ההקלות הבאות: פטור ממינוי ועדת מאזן, הרחבת אפשרות ביצוע שינויים בכמות ובמחיר, פטור מפרסום דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית, אפשרות פרסום תשקיף מדף במועד ההנפקה לראשונה, הקלה באופן אישור תנאי כהונה של בעל שליטה וקרובו, מתן עדיפות לטיפול של סגל הרשות בתשקיפי IPO, ועוד. וגם אצלנו, הנפקות רבות יצאו לדרך השנה".  
"שאלו אותי מדוע וויתרנו לאחרונה על פרסום דוחות רבעוניים לתאגידים קטנים. ואם כבר עשינו את זה, מדוע לא וויתרנו על דוחות רבעוניים גם לחברות גדולות? מהיום שיצאנו לדרך במפת הדרכים שלנו לפני כמה שנים שקלנו ביטולם. אני מוכרח לתת קרדיט לאילן פלטו שפעל בעניין ללא לאות. לא היה לי קל לוותר על הדוחות הרבעוניים במיוחד נוכח העובדה שהיו לא מעט פעילים בשוק שחשבו והמליצו בחום לא לקדם את ההקלה הזו. מעבר לעובדה, שבאירופה אין דיווח רבעוני, וגם בארה"ב אין דרישה כזו לחברות זרות, ההסבר העיקרי לוויתור שעשינו הוא חיסכון בעלויות. הוויתור לא נבע מן העובדה שאין ערך לדוחות הרבעוניים. יש להם ערך רב. ואולם, בעוד שבחברות גדולות, מצאנו שהעלויות הרגולטוריות מהוות כ- 0.1% משווי החברה, בממוצע, בחברות קטנות זה יכול להגיע לכמה אחוזים משווי החברה. הסיבה השניה היא שלחברות הגדולות יש גם משמעות מבחינת הסיכון הסיסטמי. 1/3 החברות הגדולות בבורסה מהווה 93% משווי השוק הכולל של כלל החברות בבורסה. אלה הסיבות שוויתרנו לחברות קטנות בלבד, שהנפיקו מניות, ובתנאי שלא הנפיקו חוב. 180 חברות זכאיות לבחור באפשרות הזו. נכון להיום, 123 חברות ושותפויות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה הודיעו על יישום ההקלה ובחרו לוותר על הדוחות הרבעונים. נדמה לי שלא פחות חשוב לציין שעשרות חברות אחרות בחרו לא לוותר על הדוחות הרבעוניים".
"שאלו אותי גם על השכר בתאגידים ריאליים ואופן הצבעתם של משקיעים מוסדיים בתאגידים ריאליים. לגבי הגבלת השכר בתאגידים ריאליים אין לי הרבה מה להוסיף, במיוחד כששרת המשפטים ושר האוצר אמרו את דברם, ואני ראשון המברכים על כך. אני שמח ששני השרים הבהירו באופן רם וברור שלא תהינה הגבלות על שכר בתאגידים ריאליים. יש לאמירה הזו של השרים חשיבות רבה גם בשל הצורך הבוער בוודאות הרגולטורית. אני יותר מוטרד היום מהחלק השני של השאלה ביחס לאופן הצבעתם של המשקיעים המוסדיים בהצבעות לאישור שכר של מנהלים בתאגידים ריאליים. אני רוצה לומר באופן חד-משמעי שלא ייתכן שמצביעים מוסדיים יצביעו בעד הגבלת שכר של בכירים בתאגידים ריאליים, בדומה לחברות פיננסים, רק משום שהחוק הגביל את שכרם. ל א  נ ק ב ל הצבעות  ח ר ק י ר י  כאלה של משקיעים מוסדיים בחברות הציבוריות הריאליות".
"הבעיה היא לא רק אנטרופי. לעיתים קרובות מאוד מי שמבקשים זאת הם גם המשקיעים המוסדיים עצמם. ואני מדגיש שוב - השיקול כיצד להצביע, צריך להיות ענייני ולא אישי. גישה לפיה אם הגבילו לי שכר אעשה זאת לאחרים, כפי שרמז לי נציג של אחד מבתי השקעות - היא גישה אישית ולא עניינית שחוטאת לתפקידם של המשקיעים המוסדיים. זה נעשה כדי ליצור לחץ על המחוקק לשנות רוע הגזירה. תיקון 20 לחוק החברות הוא זה שמסדיר כיצד מאשרים תגמול. לדידי תיקון 20 במהות הוא יצירת קשר בין ביצועים לשכר. אני מצפה ממשקיעים המוסדיים להיות ענייניים ולא קטנוניים, ואנחנו נעקוב אחר משקיעים מוסדיים שמדיניות ההצבעה שלהם אינה עניינית ורלבנטית לחברה עצמה. ולסיום, שואלים אותי גם לגבי הועדה החשובה ששרת המשפטים ושר האוצר מינו בנוגע לאפשרות הקמתה של רשימה ייעודית, מה הטעם לעודד חברות קטנות שממילא אין למשקיעים בכלל, ולמשקיעים מוסדיים בפרט, עניין בהם? ואם כבר עושים הקלות מדוע שלא יהיה על כל החברות?"
"לגבי השאלה הראשונה, אני אומר כבר כעת שאין מה לצפות לנזילות משמעותית בבורסה המשנית או ברשימה הייעודית. זו הנחת היסוד שלנו, ובהגדרה, אלה חברות שהנזילות שלהן מוגבלת במקרה הטוב. ברור לכן שאנחנו נצטרך לחפש דרכים לתמרץ הצלחתה של רשימה משנית כזו, דוגמת ה- AIM  בלונדון, שמטרתה העיקרית היא להנגיש את שוק ההון לחברות קטנות, גם כדי לעודד נזילות שיאפשר לציבור להשתתף בהשקעה בהן".
"לגבי השאלה השניה: ראשית, לא תהיה השוואת תנאים. מה שנעשה בנוגע לחברות הקטנות לא יתאים לחברות הגדולות. שנית, זו הולכת להיות רשימת מסחר ייעודית של חברות עם סיכון גבוה יותר שתהיה גם מתוייגת ככזו. לחברות אלה יהיה גם סיכון רגולטורי גבוה יותר משום שאנחנו נשקול לוותר על הרבה מאוד דרישות בתחום הממשל תאגידי, בתחום הגילוי ועוד".
"אני מזמין מפה כל מי שרוצה להביע את דעתו, לעשות כן. זיכרו שחלק משמעותי מהיוזמות שלנו נולדו מהשיח המתמשך איתכם ובתגובה להצעות שלכם, של המשקיעים וכלל הגופים המפוקחים".
תגובות לכתבה(48):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 46.
  תוריד מס חזרה ל 15%, 25% זה עושק
  וותיק בשוק 06/06/2017 20:46
  הגב לתגובה זו
  5 0
  זכור, חזיר קטן אוכל, חזיר גדול אוכלים אותו.
  סגור
 • 45.
  האוזר תבטל את ממתן תנודות (ל"ת)
  שועלי 06/06/2017 16:33
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 44.
  לפיד חיסל את הבורסה (ל"ת)
  לפיד רק נזק 06/06/2017 15:50
  הגב לתגובה זו
  6 0
  סגור
 • 43.
  תתחיל מזה שתפסיק את השטיות האלה של מנתקי סטיה (ל"ת)
  שועלי 06/06/2017 14:10
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 42.
  בורסה מיתיבשת
  אריה 06/06/2017 14:01
  הגב לתגובה זו
  5 0
  הבורסה לא מעניינת כשעל הרווחים צריך לשלם מס של 25 אחוז כדי לעודד משקיעים צריך להוריד את המס ל 10 אחוז . זה יחזיר את המשקיעים לבורסה ויצנן את שוק הנדלן שבו צריך לטפל. הצעד הראשון הורדה מידית של המס בבורסה.
  סגור
 • 41.
  מרבית המניות לא שברו שיא.
  למה שנשקיע 06/06/2017 13:37
  הגב לתגובה זו
  2 0
  טבע, כיל, קמהדע, מבטח שמיר, אבוג'ן, אופקו. בזן, כל המניות התרסקו . כשהנפיקו את בזן בשער 330 אמרו שיחלקו דיבידנדים. המניה מרוסקת וכל שני וחמישי מישהו מנסה לחלוב את עידן עופר . עדיף שכל המניות האלה יחזרו לממשלה בזן, כיל, מניות הגז. שהממשלה תשבור את הראש ולא תגזול בעורמה כספי משקיעים. למעשה כיל הולאמה וגם מניות הגז הדבר הכי טוב שעשיתי זה להיפטר מהמניות הללו
  סגור
 • 40.
  לא נשקיע כל עוד יש דוח מחזור ומס 25%. לא רוצים (ל"ת)
  האו עד עשר 06/06/2017 13:34
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • 39.
  לא רק מיסוי הבורסה
  ותיק 06/06/2017 13:28
  הגב לתגובה זו
  5 0
  הניסיון בישראל ובעולם מוכיח, כי הורדת שיעורי המס בכל התחומים (לא רק רווחי הון בבורסה) מגבירים את הפעילות, ובסופו של דבר תקבולי המדינה אינם יורדים. במקום זאת, המדינה מחפשת כיצד לגבות עוד ועוד. התחום הבולט ביותר הוא הנדל"ן. ככל שמוטלים יותר גזירות ומיסים, הענף רק נפגע, ומחירי הדיור רק עולים. איש באוצר אינו מוכן לחשוב לרגע מחוץ לקופסה.
  סגור
 • 38.
  להוציא אלגו ואופציות שבועיות
  שרי 06/06/2017 13:22
  הגב לתגובה זו
  3 0
  לפני הכל
  סגור
 • 37.
  תוריד את המס ל-10% חד וחלק ובלי שום הצהרות מטומטמות
  אריק 06/06/2017 13:02
  הגב לתגובה זו
  12 0
  די לעיוורון ושוד האזרחים
  סגור
 • 36.
  מאז ההודעה של האוזנר הבורסה בריצה קדימה (ל"ת)
  ידעוני 06/06/2017 12:57
  הגב לתגובה זו
  2 3
  סגור
 • קברניט, אתה מסתכל אחורה (ל"ת)
  ימאי 06/06/2017 14:55
  הגב לתגובה זו
  0 2
  סגור
 • 35.
  הזונר-יה מלאך , הצלת לי את הקולים (ל"ת)
  רון 777 06/06/2017 12:56
  הגב לתגובה זו
  0 3
  סגור
 • 34.
  אני חוזר מפגישה-האוזנר נתן לנו אור ירוק לקנות בכל מחיר (ל"ת)
  מנהל קרנות 06/06/2017 12:55
  הגב לתגובה זו
  2 2
  סגור
 • 33.
  כל עוד הבולשביקים שולטים בעיתונות אין סיכוי (ל"ת)
  וחבל 06/06/2017 12:52
  הגב לתגובה זו
  4 0
  סגור
 • 32.
  הכיוון למעלה חזק-האוזר יה מאמי (ל"ת)
  קופיקו 06/06/2017 12:50
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • טען עוד
 • 31.
  התשובה היחידה היא מס
  אדי 06/06/2017 12:49
  הגב לתגובה זו
  6 0
  אני מזמן בבורסה בארה"ב עד שלא יורידו את המס על הרווח אין לי סיבה להתקרב לתל אביב.
  סגור
 • 30.
  "קמהדע" מישהו יכול להסביר למה המנייה "טסה" בימים האחרונ
  אלפא99 06/06/2017 12:42
  הגב לתגובה זו
  0 1
  מישהו יכול להסביר למה המנייה "טסה" בימים האחרונים. אני לא רואה פרסומים של החברה בשום אתר.
  סגור
 • 29.
  האזונר יה תותח העלית הבורסה (ל"ת)
  kuku 06/06/2017 12:38
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 28.
  האם האוזר סחר בבורסה באופן פעיל מאוד בשנים האחרונות?
  דוד מירושלים 06/06/2017 12:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  עושה רושם כאילו הוא מדבר באופן תיאורטי בלבד. כאשר המחזורים יגדלו, יבואו יותר משקיעים, המס ירד, מטבע הדברים יבואו גם הנפקות. הוא מנסה ללכן באופן עקום כאשר כנראה ידע תיאורתי אין לו. אלה דינם של חלק מהפרופסורים החכמים שאין להם ניסיון פרקטי. חבל
  סגור
 • 27.
  גנבים אני משקיע בבורסה כסף ששילמתי עליו מס ו25% על מה (ל"ת)
  תום 06/06/2017 12:18
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • 26.
  גברת כהן מחדרה גם בפנים-האוזר יה מושיע..... (ל"ת)
  וינטלטור 06/06/2017 12:08
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 25.
  האוזר, איך שינית את כל הפוזיציות?השורט מחוק, השוק ממריא (ל"ת)
  שחקן מעוף 06/06/2017 12:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 24.
  שמעו על המהפכה אם היא היתה כל כך מוצלחת אזי גולן
  מהפכת הסלולר 06/06/2017 12:00
  הגב לתגובה זו
  4 0
  לא היה מוותר על התענוג. המהפכה עלתה לנו הרבה כסף,כולנו יודעים שכחלון סיבסד ונתן הטבות לגולן מקופת הצבור שלא לדבר על הצבור שהפסיד כספים בקופות הגמל עם התרסקות המניות. להיות פרופסור זה רק מעיד על התמדה בלדגור על הספרים והמאמרים. אבל כל העמך שם את פרופסור טרכטנברג והאוזר ושאר הפרופסורים בכיס הקטן תקשיבו לעמך ותורידו את המס במקום להתפלסף ולעשות טריקים כמו הודיני. די להאכיל אותנו בכפיות ומזלגות ולחשוב שנטיל לכם ביצי זהב.
  סגור
 • 23.
  האוזר מטיס את הבורסה-יכול לעלות היום 2% זהירות לשורטים (ל"ת)
  אינדיאני 06/06/2017 11:54
  הגב לתגובה זו
  1 3
  סגור
 • 22.
  כזה אפס מאופס
  תשואה שלילית למשקיעי 06/06/2017 11:51
  הגב לתגובה זו
  3 0
  לא מבין מימינו ושמאלו היחידים שמרוויחים על חשבון הציבור זה השחקני מעוף,קודם תטפל בהם יא האבל.מי יכנס לשוק שנשלט ע״י עברינים
  סגור
 • 21.
  לא מתעניין בבורסה. כנראה הוא חושב כמו יחימוביץ שאמרה
  שר הדירות ושטוזים 06/06/2017 11:41
  הגב לתגובה זו
  2 0
  לא צריך להשקיע בבורסה לכו לעבוד חחחח
  סגור
 • 20.
  בגלל זה יש מחזור של פחות מ 200 מיליון בבורסה? (ל"ת)
  האוזנר 06/06/2017 11:37
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סגור
 • 19.
  דיבורים כמו חול ואין מה לאכול לדבר זה בחינם (ל"ת)
  האוזנר 06/06/2017 11:37
  הגב לתגובה זו
  6 0
  סגור
 • 18.
  ביבי הרס את הכלכלה. (ל"ת)
  גמגם 06/06/2017 11:36
  הגב לתגובה זו
  8 1
  סגור
 • 17.
  שווה מניות בריחה. עוד פטנטים העיקר לא להוריד מס
  מניות בכורה 06/06/2017 11:25
  הגב לתגובה זו
  5 1
  אפילו טרכטנברג זה ששלף מהמגירה דו"ח מוכן ותוך שבועיים סתם את הפה למורעבים ממחאת הקוטג' . אפילו הוא הודה שצריך להוריד מס. במקום לעשות את הדבר האמיתי מנסים כל מיני פטנטים העיקר לא להודות בטעות העם ימשיך להדיר רגליו מהבורסה שהיא קזינו להפסדי כסף לרוב העם. כולל אלה שהבנקים קונים להם קרנות עם תשואה עלובה .
  סגור
 • 16.
  פוליטיקאים מצאו ציבור טיפש
  pan 06/06/2017 11:22
  הגב לתגובה זו
  3 0
  פוליטיקאים מצאו ציבור רדוםבמקום לעודד בורסה וכלכלה ובעקבות זה שיפור בתעסוקה ופריחה כלכלית , דרך הורדת מס בורסה לדוגמא ל-10% ,,, הם משתיקים את הנושא ומחלקים לציבור את עודפי מס ללא תועלת כלכלית ורק על בסיס למצוא חן בעיני הציבור הבוחרים01 לצורך הבחירות.... לכן אנא כל הכלכלנים ששותקים ופרופסרים ובעלי מעמד אקדמאים , קדימה... להצטרף ברעיון מס נמוך בבורסה... וגם הטבות מס למשקיעים שמתמידים בהשקעה , כלומר ישבו על השקעה בחברה מסוימת יותר מ-5 שנים , ישלמו מס מופחת מ-10% רעיוני ...ועוד... אין ספק אחרי הנמכת מס בורסה, הכנסות המדינה יגדלו עקב גידול במחזורי המסחר
  סגור
 • 15.
  מי שמספיק נבון
  מ 06/06/2017 11:22
  הגב לתגובה זו
  2 0
  יוציא את כל כספו מהארץ. יירכוש נכסים בארה'ב וייפתח חשבון באיי קיימן. פוטר מלא ממס. הרבה אנשים כבר עשו זאת ועוד הרבה יעשו. המדינה הזאת אוכלת את האזרחים שלה וגורמת לכולם להיות קומבינטורים. אגב ככה גורמים לחורבן מדינה . רק עניין של זמן
  סגור
 • 14.
  הצבור יבין שאם מחזור של 811 אלף שח הוא צריך להגיש דוח
  דו"ח מחזור 06/06/2017 11:19
  הגב לתגובה זו
  6 0
  אז הוא יעדיף דירות. כמו שאני עשיתי . כל מניה שנמכרת הכסף לא חוזר לבורסה יותר
  סגור
 • 13.
  הצעות מטופשות לגמריי . וזה בנוסף להצעה שלו לחזור לשנות
  האוזר לא חכם 06/06/2017 11:18
  הגב לתגובה זו
  2 0
  ה 70 עם מניות בכורה. דהיינו שני סוגי מניות שיפגעו בדיבדנדים של הצבור שגם ככה ניתנים בקמצנות. עם העין הצרה של הפוליטיקאים לא שכחנו את דברי לפיד האהבל אחרי שישנסקי על כיל שאמר" כעת הממשלה תקבל דיבידנדים ולא המשקיעים" אין יותר שר אוצר טיפש ממנו. והתוצאה ידועה . האוזר מציע הצעות יד אחת הורסת מה שהשניה בונה ל
  סגור
 • 12.
  האוזר חושב שהצבור מפגר. לאיזה חברות הוא מתכוון
  הקלות מס 06/06/2017 11:14
  הגב לתגובה זו
  13 0
  שצריך לתת הטבות מס. ראינו את טבע הכושלת עם הטבות המס שהיא קיבלה. ראינו את כחלון שסירב להקל בתמלוגים לכיל כי הוא פופוליסט וטמבל. ראינו מה קרה למניות הגז אחרי שישנסקי. למי הוא רוצה לתת הטבות מס. למניות קופ"ח לאומית?
  סגור
 • 11.
  רווחים עד 60 אלף. קודם שמדינת ישראל תשלם על העושק של
  חחח 06/06/2017 11:12
  הגב לתגובה זו
  12 1
  המשקיעים בגז ובכיל . מהרגע שהנבלות הביאו את שישנסקי מניות הגז תקועות. בפעם האחרונה אנליסט העלה המלצה למניית אבנר ז"ל ל 42 היא לא זכתה להגיע . כנ"ל עם כיל מאז לפיד השקרן והחשבת שדפקו את משקיעי כיל בסירובם למכור את "אוצרות הטבע" של מדינת ישרא הל שמסתבר שלא חסר מהם בעולם . ואפילו ה"יתרון היחסי" של ים המלח לא עשה שום פלאים . המניה צללה. ובסופו של יום רגע לפני שהחשבת המקורבת לביבי ועשה כרצונו הוציאה המלצה למכור את כיל ועוד במכרז בינלאומי. הצבור לא מטומטם חלק לפחות הבין שהפוליטיקאים תפסו טרמפ על הפופוליזים ועל חשבון המשקיעים . פתאום מותר למכור את כיל ועוד במכרז בינלאומי פוטאש והקנדים ידידי ישראל לא מספיק טובים לקנות את כיל כנראה ביבי מעדיף את עידן עופר בכל זאת או לכל הפחות את הסינים. ככה זה שיש בצמרת אנשים דפוקים
  סגור
 • 10.
  להוריד מס דחוף
  גבי 06/06/2017 11:10
  הגב לתגובה זו
  11 0
  הפתרון האמיתי זה להוריד המס ל 10% וזה יעורר הבורסה בדוק עם שיחה עם כל המשקיעים גם הותיקים
  סגור
 • ביבי הרס את הכלכלה. (ל"ת)
  ידעוני 06/06/2017 11:33
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • 9.
  דפקו את הבורסה עם חובת הגשת דוח מחזור של 811 אלף שח
  לפיד ואנדורן 06/06/2017 11:06
  הגב לתגובה זו
  13 1
  לא די בכך שהמס מנוכה להם ישירות בבנקים . אם חס וחלילה מישהו עשה מחזור של 813 אלף שח. ומגיע לו החזר מס הוא צריך לשקול אם לקבל את המס שמגיע לו או להיות ברשימה של משה אשר שרודף אזרחים תמימים על כלום ושום דבר. המסקנה ברורה. עדיף לא לסחור בבורסה עדיף דירות לא בישראל ולא בארה"ב עם המלשינון שלהם
  סגור
 • 8.
  מילים יוצרות מציאות..לא במקרה שכחלון באוצר (ל"ת)
  רון777 06/06/2017 11:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 7.
  מעט מידי מאוחר מידי
  וינטלטור 06/06/2017 11:03
  הגב לתגובה זו
  5 1
  ציבור המשקיעים בבורסה נעלם בישראל ולמד לסחור בורסות ניו יורק ולונדון לשלם שם מס, וגם לא לשלם מס בחו"ל.
  סגור
 • 6.
  מי שחכם יקנה רכוש במדינה אחרת ולא ישקיע פה
  לא נשקיע 06/06/2017 11:03
  הגב לתגובה זו
  10 1
  חבל לשים כסף בישראל עם מס הזוי . עם שישינסקי . מדינת ישראל מתנכלת למשקיעים שעדיין לא קלטו שהם מסחטת כספים בקזינו הלאומי. בושה וחרפה שטבע מקבלת הטבות מס והיא מזלזלת בצבור המשקיעים בחוסר אחריות בהשקעות. כיל נותנת דיבידנד עלוב של 9 א"ג ומורידים 25% מס. מה עדיף דירה ב 700 אלף בפריפריה עם הכנסה של 2000 שח מינימום או מניות כיל בסכום הזה עם הכנסה של דיבידנד רבעוני של 2000 ש"ח. דהיינו פחות מ 700 שח לחודש לפני מס
  סגור
 • 5.
  האוזר צודק בהחלט
  משקיע ויודע מ צריך 06/06/2017 10:52
  הגב לתגובה זו
  5 7
  הנתונים מעידים שיש בריחה / פחד ממסוי גבוהה .עובדות מדברות בעד עצמם. משנת 2005 כמה יובש יש בשוק עקב המס. רווחים עד 60000 יהיו פטורים ממס .ואז תנו גז
  סגור
 • 4.
  תשואה עלובה ומס רווח הון 25%
  יוסי 06/06/2017 10:35
  הגב לתגובה זו
  19 0
  מ 2011/1 הבורסה בארץ עלתה בקושי 9%, ועל זה היה צריך לשלם מס 25%, עמלות קנייה/מכירה . . .אם מחשבים גם אינפלציה מדובר בתשואה שלילית.הציבור לא מטומטם והלך לנדלן שם התושאה השנתית הייתה דו ספרתית עם כמעט 0 מס משכירות
  סגור
 • 3.
  דבילים הייתם וחזירים גדולים תישארו
  t 06/06/2017 10:34
  הגב לתגובה זו
  22 0
  כל ילד בכיתה א יגיד לכם שצריך להוריד את המס ל 10 אחוז בלבד. ואז מייצרים כדאיות עבור כל הסוחרים בארץ. לא צריך להיות פרופסור ,כל אדם נורמלי יבין את זה. ואתה פרופסור האוזר מקבל ערימות של כסף מאתנו וחושב שאתה חכם מאתנו. שום הקלת מס מינורית לא תעזור ,רק הורדה ל 10 אחוזים . אמון הציבור אבד ממזמן ,,,ברחו מהבורסה וקנו דירות מהרגע שהמס עלה ל 25 . להחזיר את האמון ייקח זמן. כי זאת מדינה של חזירים ומושגעים. אתם המנהלים אלופים בלהרוס כל חלקה טובה. אולי פעם אחת בחיים שלכם הבינה תעבוד ותורידו את המס ל 10 אחוז
  סגור
 • 2.
  אחלה האוזר סוף סוף (ל"ת)
  מיקי 06/06/2017 10:33
  הגב לתגובה זו
  7 3
  סגור
 • 1.
  כותרת בומבסתית
  אהרון 06/06/2017 10:29
  הגב לתגובה זו
  11 0
  כדאי שתתמקדו לעיקר ובקיצור . אין זמן לקרוא כתבות מעיפות
  סגור