חדשות פלאזה סנט אגח ב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פלזס-אסיפת אגח א ב-30.7.19-תשלום חלק מהריבית שנדחתה,התקשרות ..
  • פלזס-אגח א וב:דחיית מועדי תשלום הקרן וחלק מהריבית,עדכון לוח...
  • פלזס-אסיפת אגח א מ-17.6-אישרה דחיית תשלום הקרן ו-58% מהריבית..
  • פלזסנ-אסיפת אגח ב ל-17.6-דחיית מועד תשלום קרן וחלק מהריבית...
  • פלזס-אסיפת אג"ח א ב-17.6-דחיית מועדי תשלום קרן וחלק מהריבית...
  • פלזס-הסכם מקדמי למכירת יתרת החזקות החב במגרש בלודס,פולין-המשך
  • פלאזה, אלבהד- עדכון להסכם מכירת החזקות בפרויקט בנגלור ,הודו
  • פלאזה סנטרס - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
  • פלזס- עדכון בק"ע ההסכם למכירת החזקות בפרויקט BANGALORE בהודו
  • פלאזה-בכוונת החברה לפעול לדחית תשלומי אגח א ו-ב הקבועים ל...

  חדשות סקטור בנייה