חדשות פלאזה סנט אגח ב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • חב המוחזקת ע"י אלבהד+פלאזס בהליך חדלות פרעון נגד רוכש הקרקע בב
  • פלזס- הפניה לאתר החברה בק"ע הערכה של הנכס בBANGALORE בהודו
  • פלאזה סנטרס - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • פלזס-אסיפת אגח א ב-30.7.19-תשלום חלק מהריבית שנדחתה,התקשרות ..
  • פלזס-אגח א וב:דחיית מועדי תשלום הקרן וחלק מהריבית,עדכון לוח...
  • פלזס-אסיפת אגח א מ-17.6-אישרה דחיית תשלום הקרן ו-58% מהריבית..
  • פלזסנ-אסיפת אגח ב ל-17.6-דחיית מועד תשלום קרן וחלק מהריבית...
  • פלזס-אסיפת אג"ח א ב-17.6-דחיית מועדי תשלום קרן וחלק מהריבית...
  • פלזס-הסכם מקדמי למכירת יתרת החזקות החב במגרש בלודס,פולין-המשך
  • פלאזה, אלבהד- עדכון להסכם מכירת החזקות בפרויקט בנגלור ,הודו

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות