פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 31/03/47
תשלום קרן אחרון 31/03/47
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 3.75
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 31/03/20
תאריך אקס 22/03/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 2.07
ערך מתואם ברוטו 102.05
מח"מ 18.8
נטו מקוזז 1.61
נטו להחזקה 1.6
ערך מתואם נטו 101.75
טווח לפדיון 27.47
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
31/03/20 3.76 -- -- 520,547 520,547
31/03/21 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/22 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/23 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/24 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/25 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/26 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/27 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/28 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/29 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/30 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/31 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/32 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/33 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/34 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/35 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/36 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/37 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/38 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/39 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/40 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/41 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/42 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/43 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/44 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/45 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/46 3.75 -- -- 519,121 519,121
31/03/47 3.76 100 13,843,234 520,543 14,363,777
סה"כ 13,843,234 14,538,244 28,381,478
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות