מתעניינים במחיר למשתכן? זו הטבלה ששווה לכם כסף

לקראת נעילת ההרשמות להגרלה הגדולה השביעית: מהם סיכויי הזכייה לסדרות השונות בכל ישוב ואיפה צפויה התשואה הגבוהה ביותר? צפו בטבלה העדכנית
 |  (43)
מחיר למשתכן. במרכז הסיכוי נמוך, צילום: גידי כדורי
משרד האוצר הודיע בתחילת שבוע שעבר על פתיחת ההרשמה להגרלה הגדולה השביעית של מחיר למשתכן - הגרלת דצמבר 2018, בה יוגרלו 3,155 דירות וכוללת לראשונה את הישובים טבריה, בית אריה, קריית מלאכי, אלפי מנשה, קריית יערים, סח'נין ועראבה. לקראת נעילת ההרשמה להגרלות הערב בחצות, על פי נתוני ההרשמה העדכניים, בדקנו עבורכם מהם סיכויי הזכייה בכל אחד מ-23 הישובים בהגרלה, כולל אינדיקציה לתשואה על ההשקעה המשתמעת מהמחיר במכרז.
הכתבה פורסמה לראשונה ב-Bizportal ביום ד' (02/01), ומעודכנת נכון להיום ה' (10/01) עם התקדמות ההרשמות.
בדיקת Bizportal העלתה כי נכון לכרגע סיכויי הזכייה לבני המקום מסדרה א הינם ודאיים במרבית ההגרלות - סיכוי של 100%, למעט בנתניה (95%) מרכז שפירא (86%) אופקים (68%), קריית מוצקין (55%) ורעננה עם סיכוי של כ-14%.
גם סיכויי הזכייה לבני המקום מסדרה ב הינם ודאיים בישובים: אשקלון, באר יעקב, דימונה, נתיבות, סח'נין ועראבה - 100%. מנגד, סיכויי הזכייה אפסיים בביתר עילית, נתניה, מרכז שפירא, אופקים, קריית מוצקין ורעננה.
נכון להיום, סיכויי הזכייה לבני המקום מסדרה ג הינם ודאיים בישובים: דימונה, נתיבות, סח'נין ועראבה. סיכויי הזכייה באשקלון עומדים כעת על כ-55% ועל כ-20% בבאר יעקב, בשאר הישובים הסיכוי אפסי.
בשלב זה סיכויי הזכייה לזכאים מסדרה א הינם ודאיים במרבית הישובים - 100%, כאשר סיכויי הזכייה בנתניה ומדים על כ-85%, מרכז שפירא 69%, בית שאן 44%, קריית מוצקין 38%, באר יעקב 29%, אופקים 20% ורעננה עם סיכוי של כ-6%.
על פי נתוני ההרשמה העדכניים, עבור הזכאים מסדרה ב סיכויי הזכייה ודאיים בישובים: אשקלון, דימונה, נתיבות, סח'נין ועראבה - 100%. מנגד, סיכויי הזכייה אפסיים בביתר עילית, נתניה, מרכז שפירא, בית שאן, קריית מוצקין, באר יעקב, אופקים ורעננה.
עוד עולה מנתוני ההרשמה העדכניים, כי עבור הזכאים מסדרה ג סיכויי הזכייה ודאיים בנתיבות וסח'נין - 100%. סיכויי הזכייה בדימונה עומדים על כ-94%, עראבה 67% ואשקלון עם סיכוי של כ-29%. בשאר הישובים הסיכוי אפסי.
עם זאת, נדגיש כי כל משתתף זכאי להירשם להגרלות ב-3 ערים, באופן בו לאחר הזכייה באחת מהן יבוטל הרישום מההגרלות בשתי הערים הנוספות אליהן נרשם. כלומר, סיכויי הזכייה בפועל צפויים להיות שונים מהאינדיקציה המוצגת בטבלה.
הטבלה המלאה לפניכם:

(1) אומדן מחיר למטר רבוע, כולל מענק ולאחר העמסת מחירי מרפסות, מחסן וחניות.
​(2) תשואה חזויה לפי אומדני תשואת דירות באזור מאתר מדלן, בשקלול המחיר המתואם למ"ר.
בשקלול כל הנתונים לעיל, עבור הזוכים שיציעו את הדירות להשכרה, צפויה התשואה הגבוהה ביותר בנצרת עילית ובית שאן, עם תשואה מוערכת של כ-6% על ההשקעה ואילו התשואה הנמוכה ביותר על ההשקעה צפויה לזוכים בדירות באלפי מנשה - תשואה מוערכת של כ-3.7%.
יש לשים לב כי הנתונים המפורסמים באתר מחיר למשתכן כוללים את המחיר למ"ר בהגרלה, ללא שקלול מענקים ולפני העמסת מחירי מרפסות, מחסן וחניות. לכן, בטבלה המוצגת לעיל בדקנו מהם סיכויי הזכייה ומהו המחיר הממוצע למ"ר בכל עיר, לאחר שקלול המחיר הממוצע בכל ההגרלות הקיימות בכל עיר, בשקלול המענקים במחירי הדירות והעמסת מחירי מרפסות, מחסן וחניות.
בנוסף, ביצענו התאמה של המחיר למ"ר רבוע אשר פורסם במסגרת ההגרלות של מחיר למשתכן, למחיר למ"ר מתואם - הכולל העמסת מענקים, מחירי מרפסות, מחסן וחניות, בעזרתו של דוד דדון, שמאי מקרקעין בעל ותק של כעשרים שנה בתחום השמאות בישראל, אשר בין היתר, העניק שירותי שמאות, למשרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים מוסדיים.
לצורך אומדן התשואה הצפויה על ההשקעה עבור זוכים שיציעו את הדירה לשכירות, נעזרנו בנתונים אודות מחירי שוק והתשואה על דירות בכל עיר, כפי שפורסמו באתר מדלן. 
הבהרה
המחיר למ"ר והתשואה מבוססים על אומדנים בלבד, על בסיס מחירים ממוצעים בשכונה או בהעדר נתונים מספקים, על בסיס מחירים ממוצעים בשכונה הקרובה ביותר, או בהעדר נתונים מספקים ביישוב בכללותו. 
הנתונים המפורסמים בכתבה נאספו ממאגרי מידע שונים וכוללים הערכות ואומדנים אשר מטרתם לספק מידע אשר עשוי לסייע לזכאים בבחירת ההגרלות המועדפות עליהם. בנוסף, הסיכויים לזכייה בכל הגרלה רלוונטיים עבור זכאים שנרשמו לכל ההגרלות בישוב  (למשל סיכויי הזכייה של מי שנרשם להגרלה בודדת בישוב בו מתקיימות מספר הגרלות נמוכים יותר) והינם נכון למועד פרסום הנתונים (ה-10 בינואר 2019), כאשר חלק מהזכאים עדיין לא נרשמו. כמו כן, הנתונים אינם מביאים בחשבון את ביטולי ההרשמות העודפות לאחר הזכייה של חלק מהזכאים כאמור לעיל וצפויים להשתנות נוכח ביטול הזכייה על ידי חלק מהזוכים.
שאלות ותשובות - איך עובדת ההגרלה הגדולה?
איך משתתפים בהגרלות? 
ההגרלה הגדולה מיועדות לסדרות א'+ב'+ג' כאשר תינתן עדיפות לסדרה א' על פני ב' ובאופן דומה תינתן עדיפות לסדרה ב' על פני ג' בהגרלות הרלוונטיות. כללי ההשתתפות בתוכנית זהים לאלו שחלו עד היום במחיר למשתכן ולא נעשה בהם שום שינוי. ההרשמה מתבצעת באמצעות אתר ההרשמה להגרלות dira.moch.gov.il.
איך נקבע סדר ההגרלות?
סדר ההגרלות של ההגרלה הגדולה יעשה לפי גודל היישוב בסדר יורד: מהיישוב שמספר תושביו הוא הגדול ביותר ועד ליישוב שבו מספר התושבים הוא הנמוך ביותר, בהסתמך על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ביישובים שבהם קיים יותר מפרויקט אחד של ההגרלה הגדולה, ייקבע סדר הגרלות פנימי לפי המספר הסידורי של ההגרלה.
מדוע סדר ההגרלות חשוב? 
בעת בחירת שלושת היישובים המועדפים מומלץ לשים לב לסדר ההגרלות, מכיוון שזכייה בפרויקט אחד, תגרור הסרה מההרשמה לפרויקטים אחרים.
לדוגמא: מי ששוקל להירשם להגרלות בירושלים ונתניה אך מעדיף לזכות בנתינה, צריך להביא בחשבון שההגרלות בירושלים יבוצעו קודם להגרלות בנתניה, וכך, ייתכן מצב שבו יזכה בירושלים, ותבוטל הרשמתו להגרלה בפרויקט בנתניה.
איך מתבצעות ההגרלות ואיך מקבלים את התוצאות? 
ההגרלות מתקיימות לפי הסדר שמופיע בטבלה לעיל, בזו אחר זו. לאחר כל הגרלה יוסרו הזוכים מכל ההרשמות הנוספות שלהם לפרויקטים אחרים, הן בהגרלות שהסתיימו והן בהגרלות שטרם בוצעו. ההרשמה להגרלות תסתיים ביום חמישי, 10 בינואר 2019 בשעה 23:59 ותוצאות ההגרלה יימסרו לזוכים בסוף חודש ינואר. 
האם יש פרוטקציות למקורבים?
ההגרלות מתבצעות בהתאם לנהלים המקובלים בתכנית מחיר למשתכן על ידי מערכת ממוחשבת ללא התערבות אדם, בניהולה של ועדה ובפיקוח של רואה חשבון.
איך אדע אם זכיתי?
הזוכים יקבלו בדואר האלקטרוני הודעת זכייה, ומשתפים שלא זכו בהגרלה יקבלו מכתב המודיע על כך באופן רשמי. את התוצאות המלאות יוכלו המשתתפים למצוא כל העת באתר ההרשמה להגרלות Dira.moch.gov.il לצד הפרויקט אליו נרשמו.
 
מה קורה לאחר הזכייה? 
הזוכים נדרשים להמתין בסבלנות עד לרגע שבו היזם ייצור עמם קשר. ייתכן שמשך זמן ההמתנה ייקח מספר חודשים שכן בחירת הדירה צפויה להתקיים כחודש לאחר קבלת היתר בניה מהוועדה המקומית.
תגובות לכתבה(43):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 24.
  למה לא מעדכנים את הטבלה להגרלה הנוכחית?
  יעל 24/03/2019 08:46
  הגב לתגובה זו
  1 0
  הטבלה עזרה לי מאוד בהגרלות הקודמות, ואני מאמינה שלעוד רבים כמוני. אשמח מאוד שתעדכנו את הטבלה להגרלה הנוכחית (השמינית)
  סגור
 • 23.
  מי שלא יוריד היום10% בעוד שנה יצטרך להוריד 30%כדי למכור (ל"ת)
  ממי 10/01/2019 14:27
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • קבלנים ימכרו ב-600,000.ויד שניה ימכרו ב-400,000.עוד מעט
  קבלן סיני 11/01/2019 21:01
  הגב לתגובה זו
  2 0
  תמיד היה ככה, ופעם ב... יש בועה....אז יורדים המחירים - זאת שאלה של זמן. למי שאין סבלנות - קונה עכשיו, למי שיש - יש. תמיד היה ככה.
  סגור
 • במרכז הארץ.יש מצבים,שרק מחיר הקרקע,מגיע מעל המחיר שאמרת (ל"ת)
  אתה חיי בסרט 13/01/2019 01:23
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • קרקע לבנין דירות שלם.מגדל ל-80 דירות בהרצליה.או קיי (ל"ת)
  קבלן סיני 13/01/2019 18:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 22.
  מחיר למשתכן יהיה טוב כשמחיר השוק יהיה 600,000 שקל
  קבלן סיני 10/01/2019 14:16
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אז נגיד, במקום לקנות דירה בהרצליה ב600,000 שקל - אפשר לקנות ב500,000 שקל. למה לקנות בקבוק קולה ליטר וחצי ב12 שקל כאשר אפשר ב-5.60 ? אני לא רואה סיבה.
  סגור
 • 21.
  אי אפשר לעבוד על כל הציבור כל הזמן
  לא פראייר 08/01/2019 18:32
  הגב לתגובה זו
  5 1
  דירת 100 מ"ר שעולה לקבלן , 300 אלף נמכרת במחירי בועה הזויים. 1,2 -1,5 מליון .
  סגור
 • 20.
  מחיר למשתכן הנחה ממוצעת 600 אלף שקל
  קבלנים בלחץ 08/01/2019 18:30
  הגב לתגובה זו
  6 0
  137,000 זכאים הביעו אמון מלא בכחלון ובתוכנית , חיסכון 400-900 אלף משקף הנחה 30%, פחות ממחיר השוק. קבלנים תקועים עם 50-60 אלף דירות . אין צפי מכירה , משקיעים ומשפרי דיור ברחו מהשוק , צעירים בחרו דיור בר השגה מוזל , השוק קורס הבועה התפוצצה ואיתה ירידת מחירים .
  סגור
 • מי שלא עומד בקריטריונים של התוכנית,התוכנית לא רלוונטית (ל"ת)
  מי שלא 10/01/2019 13:17
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 19.
  לא הבנתי היכן ניתן לראות מה המחיר הממוצע למטר בשוק
  יעקב 08/01/2019 00:26
  הגב לתגובה זו
  1 0
  החופשי בכל אחד מהמקומות. זה נתון קריטי כדי לדעת לאיזו הגרלה כדאי להירשם
  סגור
 • טען עוד
 • 18.
  תודה לכחלון הפראייר שסידר לי 600 אלף שקל. (ל"ת)
  משתמט 07/01/2019 18:02
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 17.
  מחיר למטר בבית שאן אמור להיות המחיר בתל-אביב.אדם רגיל
  קבלן סיני 06/01/2019 17:13
  הגב לתגובה זו
  6 0
  שרוצה לגור בדירה משלו במחיר שפוי - שימו לייק לתגובה,............מאידך , הספקולנטים, שמתנגדים לדעה שלי שימו דיס...........תודה.
  סגור
 • לא אשים דיסלייק על בדיחה טובה. הבדיחה שלך חזקה
  שט 12/01/2019 09:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כמובן שאין שום קשר למציאות בבדיחה שלך
  סגור
 • 16.
  מעניין הכתבות של ייצוא הקנאביס שביבי תוקע ישר מורידים (ל"ת)
  תום 06/01/2019 16:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 15.
  בהגרלת פברואר סדרה א עדיין תקבל עדיפות? (ל"ת)
  סידרה א 04/01/2019 08:35
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • כן.
  ערן סוקול 11/01/2019 09:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כרגע לא מתוכנן שינוי, הנושא עדיין נמצא בבדיקה במשרד האוצר.
  סגור
 • מאוד חשוב לי לדעת? (ל"ת)
  אלי 06/01/2019 17:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 14.
  בדירה גרים=קורת גג,לעומת מגורים ברחוב. (ל"ת)
  בדירה גרים=קורת גג 03/01/2019 21:31
  הגב לתגובה זו
  0 2
  סגור
 • 13.
  כמה אפשר למחזר את הכתבה הזו אינעל ראבק (ל"ת)
  כמה 03/01/2019 18:16
  הגב לתגובה זו
  7 3
  סגור
 • תודה על שאלתך
  ערן סוקול 06/01/2019 13:31
  הגב לתגובה זו
  4 0
  בכל פעם שפותחים הגרלת מחיר למשתכן אנחנו מפרסמים כתבה דומה
  סגור
 • 12.
  מעניין מאוד
  אני 03/01/2019 17:55
  הגב לתגובה זו
  5 0
  נניח שבנצרת עלית המדינה נותנת את הקרקע בחינם, נניח כן. אז דירה שם עולה במחיר למשתכן חצי מליון, וברעננה אותה דירה בדיוק עולה מיליון וחצי. אז אם קם בניין בן 10 קומות עם 40 דירות שיושב על דונם ועל כל דירה לוקחים מיליון שקל יותר, זה אומר שהמדינה לוקחת 40 מיליון שקל על דונם ברעננה או הרצליה או ראשון לציון, וזה במחיר הנחה של מחיר למשתכן.
  סגור
 • 11.
  הכל היה בועה שניפחו אינטרסנטים
  כחלון צדק 03/01/2019 16:18
  הגב לתגובה זו
  5 0
  הרסו דור שלם עם מחירי בועה ,וחובות עתק בבנקים , משכנתא לכל החיים. אך אמר כחלון "גרפו רווחי עתק עם כף של שופל' זוגות צעירים מופסדים מאות אלפי שקלים , ירידות ערך חדות.
  סגור
 • 10.
  1000$ למטר דירה - מציאותי לגמרי
  קבלן סיני 03/01/2019 12:23
  הגב לתגובה זו
  4 0
  זה המחיר הממוצע - ככה תמיד היה ויהיה. זה, שהיה עשור של בועה - בסדר, רצו להוציא חסכונות של ההורים של הזוגות המסכנים. מה קורה עכשיו? - הוציאו? עשו גם הנחה של 20% בממוצע תחת שם מחיר משתכן? עכשיו הזמן לחזור למחירים השפויים יותר. ברור לכולם שגם 1000$ על מטר - יקר, אבל זה רק איזה פורס מאז'ור ישנה...יאללה 100,000$ על דירת 4 חדרים ....כמו שתמיד היה
  סגור
 • 9.
  תודה, אבל חסר הטור "הנחה על מחיר השוק" !!! (ל"ת)
  אלחנן 03/01/2019 11:40
  הגב לתגובה זו
  6 1
  סגור
 • כרגע הטור ירד, נבקדת האפשרות להחזירו בהמשך
  ערן סוקול 03/01/2019 17:51
  הגב לתגובה זו
  3 0
  הנתונים האתר מדלן כוללים עסקאות של מחיר למשתכן, באופן שמציג תמונה שגויה בעניין ההנחה המשתמעת על מחירי השוק. לכן טור זה נגרע כרגע. אנחנו בודקים חלופות ועושים מאמצים להציג את המידע הזה בהמשך.
  סגור
 • אני כתבתי את זה ולא פרסמתם את התגובה שלי
  משתכן 06/01/2019 19:26
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני כתבתי את זה ולא פרסמתם את התגובה שלי, במקום זה מיד מחקתם את העמודה עם הטעות שלכם. לא יפה, קצת קרדיט מה כבר ביקשתי.
  סגור
 • ומה בדיוק הבעיה להוריד אותם מהתחשיב?רק העתק הדבק יודע? (ל"ת)
  ממי 06/01/2019 18:32
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 8.
  מתי יבדקו שמי שגר בדירות האלה זה באמת מי שזכה?
  אחד שיודע 03/01/2019 11:12
  הגב לתגובה זו
  2 1
  במדינת הקומבינות קורים הרבה דברים כמו ברפובליקת בננות
  סגור
 • לא חייבים לגור
  dw 03/01/2019 14:54
  הגב לתגובה זו
  1 0
  זה לגמרי חוקי ובתקנות. אתה רשאי להשכיר 5 שנים את הנכס ואז למכור. מבחינתך זה יהיה כמו אפיק השקעה צמוד דיור (בהנחה שמחיר הדירה בהגרלה מתנהג פחות או יותר דומה לדירה אותה אתה רוצה לקנות, עולה ויורד ביחד) חוקי ב 100%.
  סגור
 • זה חוקי לרמות את חסרי הדיור אבל זו עדיין רמאות.
  שט 04/01/2019 12:49
  הגב לתגובה זו
  0 0
  משה כשלון ניבחר כדי לספק לחסרי דיור קורץ גג, במקום זאצ הוא מציע לחסרי הדיור להיות משקיעי דיור (והוא גם מרמה אותם באשר לכדאיות ההשקעה, מדובר בהשקעה שבה לא מרוויחים אלא מפסידים המון). דיורות רבות כנראה גם לא יושכרו בגל חוסר הכדאיות להשכיר תמורת שכר דירה נמוך. הפריירים שיקנו דירה להשקעה שמשה כשלון מציע להם יגלו שהוצאותיהם בגין משכנתא וכדומה יותר גדולות משכר הדירה שהם יקבלו אם ישכירו את הדירות שמשה כשלון מכר להם.
  סגור
 • משה כשלון מציע לחסרי הדיור הפריירים להיות "משקיעי דיור"
  שט 03/01/2019 11:52
  הגב לתגובה זו
  2 2
  זו בדיוק הסעבה שבגללו משה כשלון מכניס לטבלה את הטור "תשואה". (הטור השמאלי). אבל משה כשלון שוב משקר לחסרי הדיור הפריירים: התשוה תהיה בין 1 אחוז ל 2 אחוז. כי הדירות ממוקמות במקום שאין בו ביקוש לשכירות והוא מםפוצץ בדירות רפאים. אבל הסוף של משה כשלון קרוב. ביבי ישריין לו מקום בליכוד כדי להציל את הליכוד ממפלה. תוכנית למשתכן של משה כשלון תמות ותיבר קבורת חמור לאחר הבחירות. ומה יהיה אז על הפריירים שהאמינו למשה כשלון, הם יאכלו אותה.
  סגור
 • אין דירות רפאים חדשות
  dw 03/01/2019 14:58
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אם תוריד בשכ"ד הדירה תתאכלס. אנחנו בסה"כ מדינה די קטנה, ועם קצב ריבוי של עוד 150 אלף גולגלות כל שנה (קרא את המשפט האחרון שוב) אין מצב שדירה לא תתאכלס. שים לב שלא אמרתי מי יאכלס אותה. כבוד הנשיא ריבלין נאם בועידת ישראל לעסקים בחודש שעבר וציין שיש פה 4 שבטים: חילוני, דתי לאומי, חרדי וערבי. זה שאתה לא רוצה לגור בטבריה ממש ממש לא אומר שישראלים אחרים לא רוצים. מציעים שם עיסקה לא רעה בכלל. אולי לא לך אבל כן לאחרים. בוודאי שדירה יכולה לעמוד ריקה אבל אם תוריד במחיר? היא תושכר. בחריש למשל, לא בדיוק אזור ביקוש, משכירים מפנטזים על 2500 ל 4 חדרים חדשה. באלפיים היא מושכרת די מהר. ב 2500 נשארים להקפיץ ביד2.
  סגור
 • 7.
  אין מכירות מחיר למשתכן חתך ברווחים
  קבלנים בלחץ 03/01/2019 10:28
  הגב לתגובה זו
  7 0
  כל הביקושים עברו לכחלון , 137,000 זכאים ייצאו מהשוד הפרטי, רוכשים דיור בר השגה מוזל , פחות 30%. והקבלנים משרדי מכירות שוממים , המינוף גבוה , בועת אשראי גם משקיעים ברחו מהשוק , מוכרים דירות לפני הקריסה.
  סגור
 • משה כשלון ביותר לחץ, בבחירות הקרובות הוא יעלם
  שט 17/01/2019 09:39
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לאחר שהרס את ענף הבניה והרס את חסרי הדיור.
  סגור
 • 6.
  היצלת אותנו ממחירי בועה בשוק החופשי
  כחלון תודה 03/01/2019 10:26
  הגב לתגובה זו
  5 0
  באזור שלנו 600 אלף הנחה, אחרי קיזוז שכירות נשאר 400 אלף , ניקח משכנתא קטנה, נרכוש רכב חדש מוצרי חשמל יישארו מאות אלפים בבנק.
  סגור
 • 5.
  השר משה כשלון חוזר לליכוד כי לא הי עובר את אחוז החסימה
  שט 02/01/2019 23:31
  הגב לתגובה זו
  2 1
  זאת לאחר שהוא גרם נזק עצום לשוק הביה, נזק עצום לאצר ונזק עצום לפריירים שהאמינו לשקרים שלו בדבר מחיר למשתכן. כמעט כל אילו שקנו במחיר למשתכן יפסידו הפסדים עצומים כי הם לא יוכלו לגור הרחק ממקום העבודה שלהם והכנסה משכירות תהיה זעומה (4 אחוז מסכום תשואה זה שקר גס, מקסימום 2 אחוז תשואה קרוב יותר ל 1 אחוז תשואה מהשכרה ).
  סגור
 • * תיקוני הקלדות
  שט 03/01/2019 10:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  * (כותרת) לא היה עובר * לשוק הבניה * נזק עצום לאוצר
  סגור
 • 4.
  עומדים בפקק,משלמים שכירות ומהמרים על אפשרות לדירה (ל"ת)
  שני תארים לפשיטת רגל 02/01/2019 20:18
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 3.
  מי היה מאמין
  משה 02/01/2019 18:43
  הגב לתגובה זו
  5 0
  שענף הנדל"ן בארץ יכנס לתחום הלוטו איבדנו כיוון ושליטה וחבל מאד
  סגור
 • 2.
  אני קורא לעם ישראל להחרים את התוכנית הזדונית
  רועי 02/01/2019 17:58
  הגב לתגובה זו
  3 1
  הנה זה מתחיל!!!!זוכרים את הדירות במחיר למשתכן שנותרו ללא דורשים? זוכרים את האישור שניתן ליזמים למכור במחיר נמוך מהמחיר של מחיר למשתכן?המחירון של הדירות האלו לפי מחיר למשתכן עומד על מינימום של 1290000אנשים שיעבדו את חייהם והיו בטוחים שהם קונים ב 30 אחוז פחות ממחיר השוק ,חודש לאחר שחתמו והשתעבדו מוכרים אותם דירות ב 20 אחוז פחות ממה שהם שילמו לאחר כביכול הנחה .
  סגור
 • אז מה?
  dw 03/01/2019 15:03
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מי שקנה וגר בדירה משלו למה משנה לו בכמה נמכרת הדירה של השכן. זהו. הוא משתמש בנכס. אם הוא קנה להשקעה. אההה. אז ליבי ליבי. מי אמר שדירה בהכרח חייבת רק לעלות? הנה. יודעת גם לרדת. כמו כל נכס פיננסי. בהגרלה הזו מציעים דירות במחירים טובים. לא חייבים לקנות אבל מי שרואה משהו שמתאים לו? מה אכפת לך אם הוא קונה? כל שנה יש פה עוד 150 אלף גולגלות. מציע לך לקרוא את המשפט הזה שוב. אף דירה לא תעמוד ריקה כאשר אנחנו מתרבים בקצב כה גבוה. הגיע הזמן לשקול הפסקת קצבאות ילדים. אפשר מבעוד 18 שנה מהיום, מילד 3 והילך. זו הצעה מאד מינורית.
  סגור
 • רוב הקונים את דירות "למשתכן" בכלל לא גרים בדירה זו
  שט 04/01/2019 12:54
  הגב לתגובה זו
  0 2
  הם מתכננים קומבינות שמישהו אחר יגור שם וישלם להם שכר דירה. לרוב הם טועים ויגלו זאת תוך זמן קמר. הקומבינות שבנה משה שכשלון הן בלוף ולכן לא עובדות כלכלית.
  סגור
 • 1.
  הסיכוי גבוה יותר כי חלק מסדרה א' קנו מזמן בשוק החופשי (ל"ת)
  פוו 02/01/2019 17:19
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור