מחקר חדש: "סכנה גוברת למפולת במחירי הדירות בישראל - וקריסת ענף הבנייה"

ד"ר נעם גרובר ממוסד 'שורש' מפרסם היום מחקר עדכני לגבי שוק הדיור בישראל - עם אזהרה חד משמעית
 |  (99)
הנדל"ן מאבד גובה, צילום: Getty images Israel
מחקר חדש של ד"ר נעם גרובר ממוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי מראה כי שוק הדיור בישראל מתקרב לרווייה. כיוון שכך, הטענה במחקר היא שהמשכירים צפויים לחוות קושי הולך וגדל למצוא שוכרים, מחירי השכירות והדירות צפויים לרדת, עד כדי חשש למפולת מחירים ולקריסת ענף הבנייה. 
עיקרי הממצאים של ד"ר גרובר:
1. עקב הריבית הנמוכה, רכישות המשקיעים בשוק הדיור נמשכות. פעילות השקעה זו בולטת בקרב משקי הבית בעלי ההכנסה הגבוהה וגם בקרב משקי הבית המתגוררים בשכירות. למרות ירידה בשיעור המתגוררים בדירה בבעלותם, ההשקעה בדירות גרמה לעלייה בשיעור הבעלות על דירה של משקי בית בישראל.
2. עם זאת, בשנים האחרונות היקף הבנייה גבוה מהגידול הדמוגרפי. במקביל, המחקר של מוסד שורש מראה שהביקוש האצור, כפי שהוא נאמד בשיעור משקי הבית הרב-משפחתיים, נמצא במגמת ירידה. משמעות הדבר היא שוק הדיור הולך ונעשה רווי, דבר הצפוי להוביל לירידת מחירים.
על בסיס הממצאים במחקרו, ד"ר גרובר טוען כי מתגברת והולכת הסכנה למפולת מחירים בשוק הדיור שעלולה להביא עמה גם משבר בענף הבנייה.
ראיון שקיימנו עם ד"ר גרובר ביולי האחרון:
 
במחקר שפורסם היום נכתב כי למרות המשך העלייה המהירה במחירי הדירות, ד"ר נעם גרובר מוצא סימנים ברורים כי שוק הדיור בישראל מתקרב לרוויה. לאחר שנים בהן מספר הדירות החדשות שנבנו היה נמוך מהגידול במספר המשפחות, החל משנת 2013 קצב הבנייה כבר הדביק ועבר את הגידול בביקוש הטבעי. כיוון שהביקוש האצור לדיור – כפי שהוא נאמד על ידי שיעור משקי הבית הרב-משפחתיים – נמצא ברמה נמוכה, ד"ר גרובר מצפה כי בתקופה הקרובה יתחילו המשקיעים בדירות להתקשות למצוא שוכרים, וכי הדבר יתבטא בירידה בשכר הדירה. תהליך כזה יפגע בכדאיות ההשקעה בדירות, יעצור את עליות המחירים ואף יתחיל מגמה של ירידת מחירים. 
הנה הנקודות המרכזיות במחקר שפורסם היום:
שוכרים מחזיקים דירות להשקעה בשיעורים גבוהים ביחס להכנסתם
המחקר של מוסד שורש מוצא שמשקי בית המתגוררים בשכירות מחזיקים דירה להשקעה בשיעור ניכר יותר ממשקי בית ברמות הכנסה דומות המתגוררים בבעלות. פערים אלו מצביעים הן על נטייה חזקה מצד משקי בית שוכרים "לנעוץ יתד" בשוק הבעלות באמצעות רכישת דירה להשקעה, והן על סיוע משמעותי במימון לו הם זוכים, כנראה מצד משפחתם, המאפשר את הרכישות האלו. סביר גם כי במקרים מסויימים סיוע זה מהווה למעשה השקעה מוסווית של בני משפחה שכבר יש בבעלותם דירה, תוך ניצול של תנאי המימון והמיסוי העדיפים הזמינים לרוכשי דירה ראשונה.
על רקע זה, ד"ר גרובר טוען כי התוכניות הממשלתיות, המיועדות לסייע לרוכשי דירה ראשונה, כגון 'מע"מ אפס' ו'מחיר מטרה' בעבר, ו'מחיר למשתכן' כיום, משמשות במקרים רבים למימון רכישת דירה למטרת השקעה. הוא מוסיף: "תמוהה המוכנות של דרגי השלטון המקצועיים והפוליטיים לוותר על הכנסה של מיליארדי שקלים בשנה לקופת המדינה בכדי לממן פעילות השקעה, כאשר ניתן להשקיע כסף זה בפתרון הבעיות המערכתיות הקשות בתהליך אישור הבנייה, ועל ידי כך להגדיל את היצע הקרקעות המאושרות לבנייה ולהוריד את מחירן." כמו כן, ד"ר גרובר אומר ש"ברור כי הניסיון הממשלתי לצמצם את רכישות המשקיעים על ידי העלאת מס הרכישה מוגבל מאוד ביעילותו, עקב חוסר היכולת של גופי הממשלה לזהות רכישות של דירות להשקעה על ידי או באמצעות משקי בית הגרים בשכירות."
קצב הבנייה עבר את הביקוש הדמוגרפי
העובדה שהמשקיעים בדירות מצאו עד כה שוכרים בנקל, יחד עם מגמת העלייה במחירי השכירות, הפכה את ההשקעה בדירות למשתלמת עוד יותר. המחקר של מוסד שורש מראה כי החל משנת 2013 קצב הבנייה (מספר הדירות החדשות) גבוה משמעותית מהגידול בביקוש הטבעי (מספר המשפחות). במידה ומצב זה יימשך, ד"ר נעם גרובר חושב כי יגיע זמן בו המשקיעים יתקשו למצוא שוכרים עקב היצע עודף של דירות להשכרה, ומחירי הדירות והשכירות ירדו. כיוון שהתשואה על ההשקעה בדירות תרד, ואף תהפוך שלילית, תרחיש זה יכול להביא לעצירת גל רכישת הדירות להשקעה.
כדי לעקוב אחר תהליך זה, המחקר של מוסד שורש בודק במקביל את הביקוש האצור לדירות, הניתן למדידה בקירוב באמצעות שיעור משקי הבית הרב-משפחתיים – כלומר, משקי הבית בהם מתגוררות שתי משפחות או יותר (לדוגמא זוג נשוי הגר עם ההורים). מחקרו של ד"ר גרובר מראה כי בשנים 2003-2008, בהן מחירי הדירות היו באופן כללי במגמת ירידה ריאלית, גם הביקוש האצור היה במגמת ירידה. במילים אחרות, פחות ופחות זוגות נשואים בחרו לחלוק משק בית עם משפחות אחרות כשהאלטרנטיבה – התגוררות במשק בית משלהם – היתה זולה יחסית. בשנת 2004 היה שיעור משקי הבית הרב-משפחתיים 2.5% מכלל משקי הבית; בשנת 2008 כבר ירד שיעור זה ל-1.9% עם עליית המחירים בשווקי הדירות והשכירות, יותר ויותר משפחות בחרו לחלוק משק בית עם משפחות אחרות. כפי שמראה מחקר המדיניות של מוסד שורש, תופעה זו ושיעור משקי הבית הרב-משפחתיים עלה ל-2.6% בשנת 2011 ,שיעור הגבוה ביותר בכל התקופה הנמדדת. ד"ר גרובר מציין ש"מעניין לראות כי למרות המשך עליות המחירים, החל מ-2012 התהפכה המגמה ושיעור משקי הבית הרב-משפחתיים החל לרדת, עד ל-2.1% ב-2014".
סיכון מתגבר למפולת מחירים בשוק הדיור ולקריסת ענף הבנייה
- לאחר כ-9 שנים של עליות מחירים, יתכן שנוצרה בקרב הציבור הישראלי האשליה שמדובר במגמה קבועה ומחירי הדירות כלל אינם יכולים לרדת. ד"ר גרובר טועם כי כפי שניתן ללמוד מהניסיון הישראלי והעולמי, אשליה זו אינה מציאותית כלל ועיקר. קצב הבנייה גבוה מהגידול במספר המשפחות, וכן כמות הדירות בבנייה צפוי להישאר גבוה בשנתיים הקרובות. לנוכח רמתו הנמוכה של הביקוש האצור לדיור, ד"ר גרובר חושב כי עתיד להיווצר עודף היצע של דירות במשק הישראלי, מה שיוביל לירידה הן במחירי השכירות והן במחירי הדירות. תהליך זה, אם יקרה במהירות ובעצמה, עלול להביא למשבר קשה בענף הבנייה ולפגיעה בערך נכסיהם של משקיעים רבים.
- עודף ההיצע בשוק הדיור עשוי לבוא לידי ביטוי בצורה שונה באזורים שונים בארץ. יתכן כי באזורים מסוימים יווצר עודף היצע מוקדם יותר, ו/או בהיקף גדול יותר, מאשר באזורים אחרים. באזורים מסוימים, משקיעים יכולים להתמודד עם המחסור בשוכרים לטווח ארוך על ידי הסבת דירות שבבעלותם להשכרה לטווח קצר למטרות נופש. לדעת ד"ר גרובר, מעורבות ממשלתית, כדוגמת הסכמי הגג, עשויה לעוות את מנגנון השוק וליצור היצע רב באזורים מעוטי ביקוש. עם זאת, מגמות מחירי הדירות במחוזות השונים בארץ מתואמות מאוד. תופעה זו מעידה על התחליפיות הרבה בין המחוזות ומצביעה על כך שירידות מחירים באזור אחד תשפענה באופן משמעותי על רמות המחירים באזורים סמוכים.
- למרות שקשה לצפות במדויק את תזמונו והיקפו של תרחיש זה, ד"ר נעם גרובר חושב כי ההסתברות לו עולה כל עוד קצב הבנייה גבוה מהגידול בביקוש הטבעי (מספר המשפחות). במקביל, גם הריבית משחקת תפקיד חשוב: מגמה ברורה של עליית הריבית תקדים, וסביר להניח גם תחמיר, את קריסת השוק. לעומת זאת, אם הריבית תישאר יציבה ברמתה הנמוכה, יתכן כי הדבר יעכב ויאט את הירידה במחירי הדירות, ויאפשר לענף הבנייה להתאים עצמו בהדרגה וללא משבר. לאור הסיכון המתגבר, יש לקוות כי הן היזמים והן רוכשי הדירות ישכילו להיערך בהתאם ולצמצם את המינוף בהשקעותיהם.
תגובות לכתבה(99):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 62.
  מחירי הדירות והשינויים האפשריים
  יצחק 16/11/2016 15:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  המחקר חסר מספר פאקטורים . 1. מספר הדירות בבניה אינו אינדיקטור שכן זמן בניה של דירות התארך מאוד בשנים האחרונות .2. לא נלקחו בחשבון מספר הגירושים היוצרים דרישה לדירות לזוג בנפרד . 3. מספר התחלות הבניה יורד ב2016 ואני מניח שכאשר שהקבלנים והיזמים ירגישו שינוי מגמה - הם יקטינו משמעותית את התחלות הבניה . מה שיכול להשפיע הם שני עניינים האחד שינוי בריבית שלא נראה באופק . השני: אם תהיה הרעה במצב המשק. מחקר צריך להתייחס לכל התמונה ולא על חלקה
  סגור
 • 61.
  רק משכורת נמוכה תוריד את מחירי הדיור.
  דני 12/11/2016 22:53
  הגב לתגובה זו
  0 1
  צריך להוריד משכורות ב 50% רק כך מחירי הדירות ירדו , כי לאנשים יהיה קשה עד בלתי אפשרי לשלם עבור הדירות.
  סגור
 • 60.
  המדינה לא תאפשר
  יואל 12/11/2016 12:50
  הגב לתגובה זו
  0 1
  יקר מדי למדינה
  סגור
 • 59.
  סופבועה=שנים מונופול נדלניסט+תקשורת פסיכו-הרצה עם טיפש!
  קבלן,בנק,ממשל=גנבים 08/11/2016 17:41
  הגב לתגובה זו
  7 0
  שנים מונופול לפסיכו-הרצה= תירוץ החזירות הנדלניסטים למנועה פיצוץ סופבועה להגנת על הבנקים= שקר חזירי באישור הממשל ובנק ישראל להמשך ניצול עם טיפש שיהיה משועבד לבנקים ולממשלה במשכנתאות מטורפות של מיליון+( 70-90% )= הבנקים בישראל היו תמיד מפוקחים ל-% קטן למשכנתאות בנדל"ן=פישר ברח + עם פלוג יצרו סופבועה=אפילו פישר לאחר שברח הודע בפרסום לא מזמן שיש בישראל בועה =הם סיכנו את עתיד המדינה יצרו עדר של העם הטיפש הצעיר והוריהם לעבדות של דורי דורות! .... בושה וחרפה של מדינה שמנצל ושעושק את אזרחיה לעבדות, לטובת הלוביסטים,הבנקים והטייקונים =זה סיכון קיום המדינה!
  סגור
 • 58.
  לישראלים זיכרון קצר - כל חודש אותם כותרות
  רמי 08/11/2016 12:47
  הגב לתגובה זו
  1 4
  תעשו גוגל..
  סגור
 • 57.
  שימו לב-יש הנשמה מלאכותית לביקוש הדירות-קרן מגוריט
  לא יקרה בקרוב כי: 08/11/2016 11:34
  הגב לתגובה זו
  2 3
  נכון ייתכן שמחירי השכירות יקרסו אבל דירות חדשות ייקנו בכל מקרה במסגרת קרן מגוריט שיש לה יותר מחצי מילארד שקל לקניית דירות מכספי הפנסיה של קק"ל והצדקה של קופת העיר...
  סגור
 • 56.
  מחירי הדירות
  יועץ הגיוני 07/11/2016 20:19
  הגב לתגובה זו
  1 14
  מחירי הדירות לא ירדו במקרה הטוב בכמה אחוזים בודדים רק עם יפסיקו לחלק את כל כספי המיסים שגובים מהאזרחים וחלוקת פנסיות שאין בהם צורך כי הפנסיה אמורה לתת לפנסיונר לחיות בכבוד עד 120 ולא בשביל לחסוך מהפנסיה חמישים אחוז
  סגור
 • 55.
  שטויות בכ"כ מעט מילים
  לוי 07/11/2016 19:50
  הגב לתגובה זו
  3 13
  כדי להוריד את מחיר הדירות צריך להוריד את מחיר הברזל, מלט, מיסים וכו'. הקבלנים עובדים על מרווח רווחים של 10%. ערך הקרקע נקבע ע"י המדינה בשיווק. אז מי יוריד מחיר ואיפה?
  סגור
 • האם המלט,הברזל והמיסים עלו ב8 השנים מעל 100%? (ל"ת)
  אדם 08/11/2016 09:34
  הגב לתגובה זו
  6 0
  סגור
 • 54.
  צודק גם הבורסה לא עולה תמיד,כך קרה בא.הב. בסבפריים אנשי
  יצחקי 07/11/2016 19:32
  הגב לתגובה זו
  7 1
  אנשים קנו כמה דירות בתקווה שיכלו לשלם הלוואות מי השכירות כאשר לא היצליחו להשכיר לא יכלו לחזיר את ההלוואות.מחיר למשתכן באזורים מרוחקים ממקור הפרנסה עובר להשקעה ו לא למגורים.
  סגור
 • טען עוד
 • בארה"ב החזרת המפתחות לבנק המשכנתה נעלמת
  אלי 08/11/2016 10:30
  הגב לתגובה זו
  3 1
  בישראל אתה משלם אחרי החזרת הדירה לבנק את יתרת המשכנתה, הבנק מוגן והרוכשים באסון כלכלי.
  סגור
 • 53.
  לא מקצועי
  משה 07/11/2016 18:44
  הגב לתגובה זו
  3 6
  זה לא רציני לתלות ירידת מחיר לפי פילוח של 2% ממשקי הבית הרב משפחתיים. עניין הרב משפחתיות זה עניין של תרבות ולא של יכולת כלכלית נטו.
  סגור
 • 52.
  נו אז למה עדיין עולים (ל"ת)
  עוד נוסטרדמוס 07/11/2016 17:16
  הגב לתגובה זו
  6 7
  סגור
 • 51.
  אמן ואמן - שיקרוס כבר
  אריק 07/11/2016 17:10
  הגב לתגובה זו
  24 8
  לא יתכן שעם משכורת של 20,000שח ברוטו אין ביכולתי לרכות דירת 4 חדרים. ברור שתהיה קריסה רק שיזדרזו כבר.
  סגור
 • חצי מהמדינה בשכר מינימום. גם להם מגיע דירה לגור !!! (ל"ת)
  בן אהרון 07/11/2016 20:42
  הגב לתגובה זו
  11 1
  סגור
 • השכר החציוני רחוק מאוד משכר מינימום (ל"ת)
  סתם לקשקש 08/11/2016 10:32
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 50.
  כתבה מגמתית של האוצר
  משה 07/11/2016 16:47
  הגב לתגובה זו
  8 9
  לא מורידים את הכתבה מהצהריים.רואים שזה מגמה.של האוצר.זה לא יעזור בשמועות רק במעשים
  סגור
 • 49.
  החוקר שורש חי עם הראש בתוך האדמה. שום משבר לא צפוי.
  שמטוב 07/11/2016 16:42
  הגב לתגובה זו
  3 12
  הדבר היחיד הוא שהשר משה כשלון יזרק נהגג בגלל שלא סיפק דירות כפי שהבטיח.
  סגור
 • 48.
  המחקר / ראיון מה-26.07.16...למה לפרסם אותה שוב? (ל"ת)
  אלי 07/11/2016 16:26
  הגב לתגובה זו
  11 3
  סגור
 • 47.
  מסכים עם זה שהמחירים חייבים לרדת...
  גיא 07/11/2016 16:02
  הגב לתגובה זו
  5 2
  אבל זה אומר שהשוק יהיה במשבר ולאזרח הממוצע לא יהיה אז כסף לקנות גם ב50% פחות...דיפלציה
  סגור
 • אז מה אתה אומר?
  איציק 07/11/2016 21:21
  הגב לתגובה זו
  6 1
  שנשתוק ונגיד תודה שנפלה בחלקנו הזכות לשלם הרבה יותר בשם היציבות הכלכלית?
  סגור
 • 46.
  כותרת מצחיקה
  אני 07/11/2016 15:54
  הגב לתגובה זו
  6 8
  גם הכותרת המצחיקה הזו לא תוריד את מחירי הדירות.
  סגור
 • 45.
  המחירים עלו/התייצבו/ירדו לאורך כל שנות המדינה
  קבלן 07/11/2016 15:53
  הגב לתגובה זו
  5 4
  לא קשור לשר כזה או אחר. יש כוחות שוק והם החזקים מכל. היו שנים שלא בניתי בעבר כי לא היה משתלם כלכלית.. ולאחר מספר שנים.. כולם יודעים מה קורה...
  סגור
 • אחרי תגובה כזאת מאחל לך שלא תבנה עוד בכלל ! חזיר (ל"ת)
  גיא 07/11/2016 22:02
  הגב לתגובה זו
  1 5
  סגור
 • 44.
  מתוק או מר?
  ניסים 07/11/2016 15:46
  הגב לתגובה זו
  8 0
  זו בדיוק מסוג הכתבות שמלחיצות אותי: לשמוח? הרי השכירות עומדת לרדת, ובתור אחד שמשלם שכירות גבוהה אני אמור רק לשמוח. להתחיל להילחץ? אולי זו כתבה פרסומית של גורמים אינטרסנטים, שדווקא רוצים להעלות עוד יותר את המחירים ואת הרווחים שלהם, ואין כמו כתבה שתתחיל כדור שלג של סדרת כתבות על שוק נדל"ן רווי בכדי להפעיל מנוף לחצים ולעצור או להאט את הבנייה, דבר שיעלה עוד יותר את מחירי הדירות המטורפים גם כך.
  סגור
 • 43.
  עשרותאלפים רשומים כרגע לדירה למחיר למשתכן והם לא זוכים! (ל"ת)
  יש ביקוש 07/11/2016 15:43
  הגב לתגובה זו
  6 3
  סגור
 • גם אני רשום - ובכל זאת אני לא יקנה במחיר השוק של היום (ל"ת)
  אריק 07/11/2016 17:12
  הגב לתגובה זו
  11 1
  סגור
 • עשרות אלפים שיקנו רק בהנחה של עשרות אחוזים
  גיא 07/11/2016 17:11
  הגב לתגובה זו
  13 2
  אף אחד מהם לא יקנה במחירים הנוכחים
  סגור
 • 42.
  מפולת
  גדי 07/11/2016 15:34
  הגב לתגובה זו
  16 5
  כל דבר שעולה יורד בסוף רחמנות על אלה שרצו עם העדר מה שרציתם ליקנות תקבלו בהרבה הרבה פחות ונישארתם עבדים של הבנקים המשכנתא תהיה גבוהה מהמחיר ששילמתם לא נורא פעם הבאה תיהיו יותר חכמים פאט מאט
  סגור
 • 41.
  מחקררררר
  אורן 07/11/2016 15:33
  הגב לתגובה זו
  3 6
  למי צריך להיות מקורב כדי שיפרסמו את המחקר שלי? גם לי יש מחקר חחחחההההה מאיפה הבאתם אותו???
  סגור
 • 40.
  כחלון. עוד ד"ר הרס נוסח שטייניץ, טרכטנברג ודומיו
  כתבה מטעם 07/11/2016 15:14
  הגב לתגובה זו
  9 7
  כחלון מפעיל לחץ למכור אחרי שכל מחיר למשתכן שלו נכשל בלוד החזירו דירות. ברעננה הדירות התכווצו ,בירוחם דירות בלי מעלית. דירות יקרות וסוג ד' . במחיר מופקע כחלון נכשל בגדול במקום לממן מחיר למשתכן למליונרים. כחלון צריך לקנות את כל הדירות ולהשכיר במחיר מופחת
  סגור
 • 39.
  חחח מחקר חדש!!! הפכתם ממדור כלכלי למדור פירסומי..חחח (ל"ת)
  אזרח צופה מהצד 07/11/2016 15:12
  הגב לתגובה זו
  8 7
  סגור
 • נו נו
  שופן 07/11/2016 17:54
  הגב לתגובה זו
  1 1
  עוד כמה כתבות כאלה וגם אתה תתחיל להאמין...
  סגור
 • 38.
  שישרפו משקיעי הנדלן
  עכג 07/11/2016 15:04
  הגב לתגובה זו
  8 13
  אמן
  סגור
 • אתה חכם
  זורזור 08/11/2016 06:49
  הגב לתגובה זו
  1 1
  תן לי את אחותך אכניס לה ואתה גדול
  סגור
 • שימתו הקנאים כמוך ....
  333 07/11/2016 19:01
  הגב לתגובה זו
  5 3
  וישרפו חיים לעט לעט אמן
  סגור
 • שתשרף אתה ידביל (ל"ת)
  1 07/11/2016 18:58
  הגב לתגובה זו
  3 2
  סגור
 • כיוון לא נכון
  אלכס 07/11/2016 17:26
  הגב לתגובה זו
  5 3
  אתה כמוהו עצבני ולא יודע למה. יישרף מי שנתנן פתור ממס הכנסה למחזיקי דירות להשכרה ומיסה רווחי הון מבורסה למשקיע פרטי.
  סגור
 • 37.
  דוקטורים עליך ישראל
  אחד 07/11/2016 15:00
  הגב לתגובה זו
  13 3
  ספרתי. מיספר הפעמים שמופיעות המילים "דוקטור נועם גרובר עומד על 16. אז הבנתי,הבחור עשה דוקטורט. ברכות. הכתבה מזכירה לי,לפני 26 שנה בשיא המתיחות מול סאדם חוסיין הביאו לאולפן הטלויזיה איזה פרופסור. "מומחה" לטילים בליסטיים. הוא ישב באולפן עם עפרון ביד והראה לנו,האדיוטות,את מסלול הטיל מעירק והסביר מדוע באופן פיסיקאלי,אין אפשרות לירות טיל מעירק שיפגע בישראל. אחרי יומיים התפוצץ הטיל העירקי ברחוב אבא הלל ברמת גן. רוצה לומר: תאוריה - זה דבר חכם,מלומד וטוב. המציאות - היא זו שגורמת לכל הבעיות......
  סגור
 • 36.
  אז מה היה לנו? קנס משקיעי מעמד ביניים, איסור פרסום על
  מתן 07/11/2016 14:50
  הגב לתגובה זו
  7 5
  השמאי הממשלתי, הקמת קרן רייט להשכרה במסלול מס יחודי מפנק, ועכשיו כתבה בכול המדורים הכלכליים ובוודאי בערוצי הטלויזיה על ירידה צפויה גם במחירי השכירות וגם במחירי הדירות. ובקרוב בכלל התרסקות..... רגע, אם צפויה ירידה, חבל להשקיע בקרן רייט, לא???
  סגור
 • נכון מאד !!! גם לבדוק היטב את דמי הניהול !!! (ל"ת)
  בן אהרון 07/11/2016 21:07
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 35.
  הנפילה במחירי הנדל"ן תגיע כשהריבית תתחיל לעלות
  שאול 07/11/2016 14:44
  הגב לתגובה זו
  26 4
  אמריקה התחילה כבר עם העלאות הריבית, והעלאת ריבית נוספת צפויה בעוד חודש. אמריקה למדה מניסיונה הרע של יפן שהותרת ריבית אפסית לאורך זמן פוגעת בכלכלה, ולכן הריבית באמריקה תמשיך לעלות גם אם התנאים לכך אינם מושלמים במאה אחוז. העלאות ריבית באמריקה יביאו בעקבותיהן העלאות ריבית בארץ. זה רק עניין של זמן. ואמר מי שאמר: עצים אינם צומחים לגובה לנצח!
  סגור
 • רוב לוקחי המשכנתה לא צמודה ועליית ריבית תיתן להם מתנה (ל"ת)
  החזרים מגוחכים 08/11/2016 10:34
  הגב לתגובה זו
  2 4
  סגור
 • 34.
  סוף סוף
  לא לפרסום 07/11/2016 14:43
  הגב לתגובה זו
  12 4
  סוף סוף מישהו שמדבר לענין. כל מילה בסלע. לגזור ולשמור כל מילה. תודה לכם על הראיון הזה.
  סגור
 • 33.
  כתורת ממחוזרת לפני שלוש שנים בדיוק!! די למניפולציות ... (ל"ת)
  cvc 07/11/2016 14:36
  הגב לתגובה זו
  8 10
  סגור
 • 32.
  כן באמת? אנשים ימכרו הדירה שלהם בחצי מחיר ויגורו באוהל
  ליאל 07/11/2016 14:25
  הגב לתגובה זו
  11 24
  מה זה מחקר בהזמנה של כחלון ? נניח קניתי דירה ב-1.5 מיליון שח. והמחירים ירדו למיליון ואפילו 800. מי שהוא מצפה שאמכור את הדירה ב-800 ואלך לגור עם הילדים בשדרות רוטשילד באוהל. מה שלא יהיה אנשים יישארו וימשיכו לגור בדירות שלהם. אפילו המשקיעים לא ימכרו את הדירה השנייה והשלישית שלהם. מה יעשו עם הכסף, יקנו פיצוחים ? כמו שהמחירים לא ירדו ב-60 השנים האחרונות ככה הם לא ירדו גם בשנים הבאות, כמו שלא ירדו בטוקיו , בהונ קונג , ניו יורק , פריז וכו. לכו למכור חמוצים !
  סגור
 • ירדו ב60 השנה האחרונות ויותר מפעמיים-תבדוק (ל"ת)
  אריה 07/11/2016 15:47
  הגב לתגובה זו
  11 2
  סגור
 • כשעאך הדירה שלך יירד
  כלכלן 07/11/2016 15:35
  הגב לתגובה זו
  12 1
  הבנק יבקש ממך בטחונות נוספים. אם לא תספק בטחונות נוספים הבנק ימכור לך את הבית טמבלון.
  סגור
 • באמת באמת
  בנקאי 07/11/2016 15:01
  הגב לתגובה זו
  20 3
  ומה עם הדירה שלך ממושכנת מיליון שקל ובעצם אתה צריך להחזיר לבנק מיליון וחצי כי זה ל30 שנה? אף אחד לא ישאל אותך אם למכור את הדירה או לא... הבנק פשוט ימכור... תקרא טוב טוב את האותיות הקטנות של המשכנתא ותתחיל לחפש אוהל ברוטשילד :)
  סגור
 • 31.
  מבחינה כלכלית גרובר צריך למכור את הבית שלו
  חסר בית 07/11/2016 14:25
  הגב לתגובה זו
  9 3
  תודיעו לי שד"ר גרובר מוכר את הבית שלו
  סגור
 • 30.
  כמה האוצר שילם על המחקר (ל"ת)
  חסר בית 07/11/2016 14:23
  הגב לתגובה זו
  7 4
  סגור
 • 29.
  מרכז
  טל 07/11/2016 14:21
  הגב לתגובה זו
  2 4
  1. ריבית נמוכה וחוסר אלטרנטיבה השקעה.2.קצה הבניה לא עובר את קצב הביקוש.כל אלו יגרמו לכך שמחירי הדירות לא ירדו
  סגור
 • 28.
  http://www.bizportal.co.il/realestates/news/article/433 (ל"ת)
  כתבה מאוד דומה 07/11/2016 14:11
  הגב לתגובה זו
  0 2
  סגור
 • 27.
  אני מסודר דר גרובר ישכיר לי דירה בחצי מחיר (ל"ת)
  רונם 07/11/2016 14:08
  הגב לתגובה זו
  7 2
  סגור
 • 26.
  הזוי לחלוטין
  אלקלעי מנחם 07/11/2016 14:04
  הגב לתגובה זו
  6 11
  מחירי הדירות רק ימשיכו להעלות. יתכן ובשיעור מתון יותר של 5% בשנה. אבל העליה תמשיך הכל זה ענין של היצע וביקוש . הביקוש רק ילך ויעלה. הנתונים המובאים בכתבה המדברים על ירידה במחירים אינם מבוססים , ויתכן ובאמת הם מוזמנים על ידי גורם פוליטי .
  סגור
 • שכחת שגם הפראיירים נגמרים בסוף. כבר לא ישארו להתחלף... (ל"ת)
  גיא 07/11/2016 22:11
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 25.
  תמיד ירידה משמעותית בנדל"ן מלווה במיתון (ל"ת)
  אין סיבה לשמוח 07/11/2016 14:00
  הגב לתגובה זו
  8 2
  סגור
 • 24.
  משרד האוצר התחיל לממן כתבות בעיתונים (ל"ת)
  ג ו זוננה 07/11/2016 13:45
  הגב לתגובה זו
  5 12
  סגור
 • 23.
  החוקר לא מחובר למציאות
  רונה 07/11/2016 13:44
  הגב לתגובה זו
  5 16
  המחירים כאן לא ירדו ולו גם בגלל שיהודי כל העולם מלבינים כאן כספים באמצעות רכישת נדל"ן וגם קונים לעצמם לעת צרה בלי שהממשלה תגביל אותם או תתן עדיפות לתושבי הארץ בצורה כלשהי.
  סגור
 • 22.
  שטויות
  יוכבד 07/11/2016 13:40
  הגב לתגובה זו
  4 10
  או שמשכירים שלא יכולים להרשות לעצמם רכישה במקום בו הם חיים ועובדים קונים ליתר ביטחון כל דירה במחיר מופחת העיקר שלא ישארו פעם ברחוב. זה מעיד על חוסר בטחון בסיסי בסיור ולא בקונספירציות של משקיעים. הלוואי ששוק הדיור יפול אבל זה לא יקרה!
  סגור
 • 21.
  פתאום באותו יום מפמפמים בכול ערוצי הנדלן כתבה ממוחזרת
  שמאי 07/11/2016 13:27
  הגב לתגובה זו
  9 14
  מיולי. כחלון כנראה בלחץ רציני,..............
  סגור
 • מאיפה הבאת שזה מיוני?
  tv? 07/11/2016 13:48
  הגב לתגובה זו
  6 3
  אם היה לך מדור נדל"ן והיה מתפרסם מחקר שמחירי הדירות עומדים בפני שינוי מגמה לא היית מפרסם?
  סגור
 • לו לפחות היית טורח לקרא היית רואה שכתוב על הראיון ששודר
  שמאי 07/11/2016 14:45
  הגב לתגובה זו
  2 3
  ביולי האחרון, אם הצליחו להקליט עכשיו ולשדר מיולי לפני חצי שנה היו זוכים בפרס נובל.......
  סגור
 • הראיון מיולי (ל"ת)
  המחקר חדש 07/11/2016 15:38
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 20.
  כשחברות הנדל"ן יקרסו - מחירי הדירות דווקא יעלו (ל"ת)
  כלכלן 07/11/2016 13:26
  הגב לתגובה זו
  7 7
  סגור
 • הפוך
  אלכס 07/11/2016 17:27
  הגב לתגובה זו
  2 0
  חברות יקרסו אחרי שהמחירים יצללו.
  סגור
 • 19.
  לא קונים דריה במחיר מופקע !
  מוטי 07/11/2016 13:24
  הגב לתגובה זו
  25 5
  הצטרפו ל דף הפייסבוק !!! לא לוותר ולהיכנע ל מושחטי העם.. הקבלנים הבנקים והמדינה שוחטים את מעוטי היכולת והזוגות הצעירים חסרי המנוח !! הכח בידיים שלנו לשנות ! ויחד נפוצץ את הבועה ההזוייה הזו !!!!
  סגור
 • 18.
  סוף סוף אומרים את האמת לחושבים שהנדל"ן רק עולה.....
  אדם 07/11/2016 13:20
  הגב לתגובה זו
  31 6
  קצת עובדות: א.ריבית קבועה של משכנתא ל25 שנה היא מעל 5% ואילו התשואה על דירה באזור המרכז כ2.5%! במצב הזה אין רציונל לקנות דירה להשקעה! ב. נדרשות מעל 200 משכורות חציוניות לרכישת דירה חציונית!! זה האמא של הבועות! ג. הפימפום שיש מחסור עצום בדירות הוא שקרי! לא גרים ברחובות ולא עלו מיליון עולים ב8 השנים האחרונות. ד. כל בועה דינה פיצוץ! כך קרה ביפן, ארצות הברית, אירלנד ספרד ועוד. חוקי הכלכלה פועלים גם בארץ הקודש!!
  סגור
 • הציבור מטומטם ולכן הציבור ישלם
  חנן 07/11/2016 15:23
  הגב לתגובה זו
  14 6
  כל מה שכתבת נכון - אבל לך תסביר את זה לעמך ישראל שאין דבר כזה המחיר "רק עולה"... הרי לא חשוב כמה דירות יבנו עדיין כל אחד פה יטען שלא בונים מסספיק. והצרפתים בדרך לכאן, והגרושים החדשים תופסים שתי דירות ודאע"ש זה בכלל מתכון בטוח לעליית מחירים... לך תבין את הישראלים... מצאו מכרה זהב בדמות מחירי הדיור ולא מוכנים להבין שכעת זהב של טיפשים. ועוד יספרו לך שישראלי לא פראייר - הוא לא ימכור בזול דירה שקנה ביוקר, אוקי - אז שלא ימכור - הוא עדיין ישאר עם משהו ששווה חצי ממה ששילם.
  סגור
 • 17.
  מחירי הדירות בדרך לירידה רצינית (ל"ת)
  אורי 07/11/2016 13:11
  הגב לתגובה זו
  23 7
  סגור
 • 16.
  מציע למכובד למכור את דירתו כבר היום . (ל"ת)
  HAKY1 07/11/2016 13:10
  הגב לתגובה זו
  13 5
  סגור
 • 15.
  חייב להתפוצץ !!
  davd 07/11/2016 13:08
  הגב לתגובה זו
  36 5
  כנל בנק טיפול במדינה , עניין של זמן !! כפי שעלה גם נפילה תגיע !! לא לקנות אפילו דלת !! חייבים להתעורר !!
  סגור
 • 14.
  כל שנה חסרות לפחות 5000 דירות
  דייר במערות 07/11/2016 13:05
  הגב לתגובה זו
  11 22
  כל שנה מתחתנים (ויתחתנו בשנים הקרובות) 50 אלף זוגות מתגרשים כ-13 אלף זוגות (מחציתם צריכים דירה לגור בה) עולים לארץ עוד כמה אלפי משפחות וזה כבר יוצר ביקוש טבעי של כ-60 אלף דירות (אומנם יש נפטרים -וזה זניח) ומנגד בונים לכל היותר 47 אלף דירות חדשות בשנה כלומר כל שנה יש מחסור של לפחות 5000 דירות אז מאיפה הקשקוש-מחקר הזה
  סגור
 • אלפי זוגות עוברים לבתי אבות לקשישים. חלק מוכרים הבית
  גיא 07/11/2016 22:18
  הגב לתגובה זו
  2 0
  זה פלוס היורדים והנפטרים לפחות 10000 דירות
  סגור
 • אז מי שנשוי בפעם השלישית גר בחמש דירות?? (ל"ת)
  יניב 07/11/2016 15:58
  הגב לתגובה זו
  6 0
  סגור
 • 13.
  על דירה יש קופצים. אף דירה לא נשארת פנויה
  בינתיים 07/11/2016 13:02
  הגב לתגובה זו
  13 24
  אני רציתי לשכור דירה ועד שהחלטתי חטפו לי אותה
  סגור
 • אתה מתכוון.. חוף מ 140,000 דירות רפאים? (ל"ת)
  טדי 07/11/2016 18:08
  הגב לתגובה זו
  4 0
  סגור
 • אבל אז שכרת אחרת- נכון? לא סוף העולם... (ל"ת)
  חנן 07/11/2016 16:37
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • 12.
  תקנה את כל הדירות הזולות במחיר מבצע
  קרן ריט 07/11/2016 13:00
  הגב לתגובה זו
  3 7
  ועם ישראל יתחיל לשכור דירות הלחץ הבינלאומי יגרום לכך שישראל תפנה שטחים והמתנחלים יחפשו דירות בנרות
  סגור
 • 11.
  הלוואי שהוא צודק אך סביר להניח שהוא טועה
  יועץ נדל"ן 07/11/2016 12:54
  הגב לתגובה זו
  6 21
  כרגע אין אלטרנטיבה לכסף יש מחסור בדירות והריבית עדיין נמוכה
  סגור
 • 10.
  מיסוי מקרקעין
  ארנון 07/11/2016 12:49
  הגב לתגובה זו
  5 2
  ב 1933 חוקק חוק (תקנה) דמי מפתח. במסגרת זו הוענק כ 40% מהנדל"ן לדיירים והוקפא שכר הדירה. סבי ואימי קנו חזרה את מרבית הרכוש במליוני שקלים. כמה פעמים נמוסה? שימותו הקנאים, לא גנבנו אגורה
  סגור
 • 9.
  רק עניין ל זמן עד שמחירי הדירות יקרסו
  יוסי 07/11/2016 12:46
  הגב לתגובה זו
  35 9
  כי המחירים אינם כלכליים. מה שלא כלכלי השוק מתקן
  סגור
 • 8.
  אני מחכה שביבי יתקשר לבקש ממני להיות בעל דירת 5 חדרים
  צודק 07/11/2016 12:36
  הגב לתגובה זו
  6 4
  בת"א . אם ישלם לי 10 אלף ש בחודש אחשוב על זה מי שיכול שיפטר כמה שיותר מהר מהבלוקים שרשומים על שמו... אין שום סיבה שדירה בת"א תעלה יותר מ 10 אלף ש. שחכתם איפה אתם חיים?
  סגור
 • צודק 100%
  דניאל 07/11/2016 13:40
  הגב לתגובה זו
  0 4
  לכן אתה תמשיך לגור בעכו...
  סגור
 • 7.
  נראה מגמתי ..כנסו ותבינו מה שכח לציין
  צחי 07/11/2016 12:32
  הגב לתגובה זו
  10 20
  1 קבלני ביצוע פושטים רגל .מה שמעקב מסירת דירות וסיום פרוייקטים והתחלת חדשים .2 אנשים הבינו את הבלוף של מחיר למשתכן ..הדירה זולה ..אבל כל המסביב יקר וכבר יוצא כמו לקנות דירה במחיר רגיל..3.מס על דירה 3 תגדיל רצון שוכרים לקנות דירה עקב עליית מחירי השכירות שבעלי הבתים יעבירו על השוכרים ...4.האפיק היחיד שהתשואות בו קיימות היא השקעה בנדלן ...חסכון בבנק ריביות עלובות ...הבורסה מתה ...מדשדשת על 1400 כהר שנים.....תחשבו על זה ..
  סגור
 • המחירים הגיעו לקצה מכאן הכיוון הוא למטה
  אחד 07/11/2016 13:57
  הגב לתגובה זו
  9 4
  1. 6 חברות בנייה זרות ספציפיות בדרך לארף 5 מהן סיניות המתמחות בבניה מהירה...2. מחיר למשתכן מעקב ויעקב ביקושים.3. מס דירה 3 מגדיל ההיצע ואין סיכוי ששכ"ד יעלה כי יש הצפת דירות להשכרה.4. אפיק הנדל"ן הוא הרווי מכל - כאן תבוא הקריסה.
  סגור
 • אני אמרתי בדיוק אותו משפט רק לפני 3 ..4 ..5 שנים (ל"ת)
  צחי 07/11/2016 15:22
  הגב לתגובה זו
  2 4
  סגור
 • בגלל שדעתך שונה לא הופכת את המחקר למגמתי (ל"ת)
  בני 07/11/2016 13:26
  הגב לתגובה זו
  10 3
  סגור
 • נראה מגמתי גם באובייקטיביות ..לדעתי (ל"ת)
  צחי 07/11/2016 15:18
  הגב לתגובה זו
  3 8
  סגור
 • 6.
  שידור חוזר מיולי
  אבי 07/11/2016 12:32
  הגב לתגובה זו
  11 12
  לבינתיים המחירים עוד עלו.פרופסור קשקשן
  סגור
 • המחירים בקפאון כבר 3 חודשים (ל"ת)
  אחד 07/11/2016 13:58
  הגב לתגובה זו
  12 4
  סגור
 • 5.
  לא להתרגש מדובר רק בדעה אחת , לא מדובר באיזו
  בולשיט ! 07/11/2016 12:29
  הגב לתגובה זו
  7 19
  תרופה רפואית שעבר שלוש שלבים לפני שאושרה ע"י ה FDA ! לא אתפלא אם מדובר במחקר מוזמן ע"י אינטרסנטים !
  סגור
 • 4.
  מעניין-ראיון מיולי מפורסם רק כעת-מעניין למה!!! (ל"ת)
  אריה 07/11/2016 12:28
  הגב לתגובה זו
  6 10
  סגור
 • הראיון מיולי, פורסם ביולי (ל"ת)
  טדי 07/11/2016 17:59
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 3.
  דברי שטות. מה קרה מהראיון שלו ביולי?
  יש ר א לי 07/11/2016 12:26
  הגב לתגובה זו
  7 14
  השיווק לא מדביק את הפער, אפילו לא מספק את הגידול הטבעי. הדבר הכי נכון בדבריו זה :" לא יודע".
  סגור
 • 2.
  מחירי הדיור - הסבר
  מהנדס 07/11/2016 12:22
  הגב לתגובה זו
  10 26
  מחירי הדיור ימישיכו לעלות עד שמדינת ישראל תהפוך להיות כמו אירופה ושאר העולם. כולם ישכירו דירות. לא משנה איזה מחקרים יעשו ואיזה סטטיסטיה יבחנו, מי שיכול לקנות היום שירוץ לקנות.
  סגור
 • אתה צודר אבל כחלון מתעסק בזוטר במקום בעיקר ...
  יוסף 07/11/2016 13:10
  הגב לתגובה זו
  7 4
  מיסוי דירה שלשית לא יזיז את מחיר הדירות הוא הכחלוניה נאחזת במנטרה של מצג שב כאילו הוא עושה משהו להורדת מחיר הדיור ונוח לו להטיל את ההשמה על הפנסיונרים שהם קצת יותר מאחוז שמחזיקים 3 דירות הם בסך הכול התוצאה הם לא הסיבה .במקום קומפלקסים של דיור לשכירות מוגנת ,במקום להביא קבלני חוץ ולהוריד את עליות הבניה ,במקום להפשיר שטחי בניה עם קיצורי הבירוקרטיה הוא חושף את שיני התנין שלו שיכולות להפחיד רק את הכבשים ואת הצעדים שנקבתי הוא לא מסוגל לעשות מכוון שהוא כבשה עם שיניים של תנין וכדאי לבצע מהלך כזה הוא צריך לבוא אל האריות שיטרפו אותו לכן הוא הולך לכבשים .גלוי נאות אין לי דירה אבל אני מזהה שכחלון הוא לא יותר מכישלון מוחלט ואני ולצערי אני בחרתי אותו
  סגור
 • 1.
  ממש !!! (ל"ת)
  כן כן כן 07/11/2016 12:16
  הגב לתגובה זו
  6 12
  סגור
 • מצחיק לגמריי. המחירים עוד ימשיכו לעלות (ל"ת)
  נטלי 07/11/2016 14:00
  הגב לתגובה זו
  4 6
  סגור