אודות החברה

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ
1,477,573
בנייה
1986
בריטמן אלמגור זהר ושות'
434
520039298
09-9549091
09-9518005
רח' המנופים 2, הרצליה פיתוח 4672553
החברה, ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ (לשעבר פאנגאיה נדל"ן), פועלת בתחומי הנדל"ן המניב והיזמי (השקעה בקרקעות) בישראל, גרמניה, פולין ורוסיה. נכון למרץ 2010 תחומי פעילותה היחידים של ישראל קנדה הינם איתור וביצוע השקעות בנדל"ן.
ביוני 2010 הושלמה עיסקה לפיה רכשה החברה את מלוא ההחזקות בחברה הציבורית פאנגאיה ישראל, וזאת כנגד הקצאת מניות. בתוך כך הפכה פאנגאיה ישראל לחברה בת בבעלות מלאה של ישראל קנדה ומניותיה נמחקו מהרישום למסחר בבורסה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות