אודות החברה

הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע"מ
34,037
בנייה
2010
קוסט פורר גבאי את קסירר
---
1561
514423474
03-7962224
03-7962226
רח' ששת הימים 30, בני ברק 5120261
עד יולי 2015 עסקה החברה, הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע"מ (לשעבר הכשרת הישוב אלפא), בתחום חיפושי הגז והנפט בישראל. בתאריך זה כאמור, פקעו רישיונות החברה ומאז אין לה זכויות בנכסי נפט כלשהם.
כיום עוסקת החברה בתחום ההתחדשות העירונית. פעילותה כוללת בעיקר הקמת פרויקטים בנייה למגורים בישראל, במסגרת תוכנית פינוי-בינוי ותוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38).

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות