חדשות הכשרה התחדשות

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • הכשע-עדכון בדבר סטטוס פרוייקטים מהותיים של החברה
  • הכשרה התחדשות - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • הכשרה התחדשות - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ני"ע המועמדים להיכנס לדלי סחירות החל מיום 10.2.19
   | קישור ל-PDF
  • הכשרה אלפא - מצגת למשקיעים, ספטמבר 2018
  • הכשרה אלפא - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • הכשרה אלפא - מינוי מנכ"ל-מריאש אלכסנדר
  • הכשרה אלפא - חדל לכהן כמנכ"ל-חגי מילר
  • הכשרה אלפא - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור בנייה

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות