אודות החברה

ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בנייה (1988) בע"מ
113,276
בנייה
1988
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1289
511327017
02-6299999
02-6733299
רח' יד חרוצים 3 , ירושלים 93420
החברה, ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בנייה (1988) בע"מ, והחברות הבנות שלה עוסקות בשלושה תחומי פעילות עיקריים:
- ייזום ובניה בארץ: ייזום, תכנון, פיתוח, בנייה ושיווק של פרויקטים בענף הנדל"ן בארץ, בתחום הבניה למגורים.
- נדל"ן מניב בארץ: הקמה של נכסי נדל"ן והשכרתם למטרות מסחר, שירותים ומשרדים.
- ייזום פרויקטים במרכז אירופה: ייזום, תכנון, פיתוח ושיווק של פרויקטים בענף הנדל"ן במרכז אירופה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות