האג"ח של מישורים - זבל או מציאה?

בתוך כל המהומה בשוק ההון בלטה התנהגות העדר של המשקיעים שמכרו מכל הבא ליד, בבהלה גדולה ובלי שיקול דעת. האירועים האחרונים נתנו אותותיהם על מישורים

|
(41)

בחודש האחרון שמעתי כמעט מדי יום את הביטוי "בהלה אחזה במשקיעים", כמשהו המסביר את הנפילות בשווקי ההון הישראליים והגלובליים. למען האמת התקשיתי להבין מדוע שוק ההון מתנהג כאדם אחוז דיבוק דווקא  בעת זו, הרי לא אירע כל דבר חדש.

כל הנתונים שניתנו על ידי המומחים על מנת להסביר את הירידות החדות היו ידועים מזה זמן. ריבית בארה"ב עולה? זה משהו שקורה כבר למעלה משנה, והפד בארה"ב אף מצהיר, בכל הזדמנות, כי מדובר במגמה של חזרה לסביבת ריבית "נורמלית".

ההבנה שנשיא ארצות הברית פועל לעתים באימפולסיביות ללא מתן זמן לשיקול הגיוני של פעולותיו? גם זה קורה כבר שנתיים מאז היבחרו. תמחור החברות אינו נמוך? זה המצב כבר תקופה ארוכה. הריבית הריאלית שלילית? זה המצב כבר שנים, כאשר לכולם ברור כי בטווח הארוך מצב כזה אינו יכול להימשך.

מה הסיבה לבהלה המשקיעים?
בהגדרה המילונית, המונח "בהלה" מתאר "פחד פתאומי שנפל על אדם, פאניקה". וכיצד מוגדרת פאניקה? "בהלה גדולה עד כדי איבוד עשתונות". בעצם, זה נראה כמו לולאה שחוזרת על עצמה ועדיין לא הצלחתי להבין או לקבל הסבר להתרחשויות. ואז, בלי כל אזהרה נפל לי האסימון. המשקיעים פוחדים כי נתקלו בדבר חדש שלא פגשו בו כבר שנים, ולא - לא מדובר בריבית עולה. נשיא ארה"ב ששולף מהמותן, תמחור חברות גבוה, את כל זה הם פגשו, והרבה, בשנים האחרונות. הדבר החדש בו המשקיעים נתקלו אלו הן הירידות עצמן.

שנים התרגלנו לעליות ולפתע נפל על ראשינו דבר חדש – ירידות בשוק. אז ברור שבהלה גדולה אחזה במשקיעים, והם הגיבו בשליפה מהמותן ופעלו ללא מחשבה מספקת כלומר מכרו מכל הבא ליד. זה בדיוק מה שעושה לנו האי וודאות וההתמודדות עם משהו שאינו מוכר לנו ברגע שאנחנו נתקלים בו.

מישורים השקעות נדל"ן בע"מ   
בתוך כל המהומה בשוק ההון בלטה, לדעתי, התנהגות העדר של המשקיעים באגרות החוב של החברות. אלו מכרו (בעיקר באמצעות קרנות נאמנות) מכל הבא ליד, בבהלה גדולה ובלי שיקול דעת. בימים מסוימים הייתה לי תחושת דז'ה וו לשנת 2008. עיקר "הקורבנות" של הפאניקה שאחזה המשקיעים הגיעו מקרב החברות בדירוגים הנמוכים-בינוניים (דירוגים מתחת ל-AA) ובאג"ח של החברות "האמריקאיות".

דוגמה מצוינת ל"נפגעת" היא חברת מישורים השקעות, שילוב של דירוג נמוך יחסית, +BBB, ואירועים ספציפיים בתוך החברה בדמות סכסוך מתוקשר בין שני בעלי השליטה הביא לירידה חדה במחיר אגרות החוב שלה. ברצוני לסקור כאן את החברה ואת מצב אגרות החוב שלה.

על החברה
מישורים נרשמה למסחר בבורסה בת"א בשנת 2007. היא עוסקת בהשקעה, החזקה וניהול של נדל"ן מניב בארה"ב ובישראל. פעילות זו מתבצעת באמצעות חברות בנות ושותפויות. החברה מחזיקה בכל נכס באמצעות חברה בת "ייעודית" לנכס. צורת השקעה זו מאפשרת למישורים לממן את רכישתו של כל נכס באמצעות חברת נכס, כאשר בכל חברת בת מושקע הון לצורך מימון רכישת הנכס (בין אם על ידי השקעה בהון החברה ובין על ידי הלוואות בעלים).

בכל חברת בת כזו נלקח המימון הספציפי לצורך רכישת הנכס. בצורה זו כל חברה מהווה "קופסה סגורה" בה יש נכס, הון, והלוואות המיוחסות לנכס הספציפי. זו הסיבה שלחברת מישורים במאזן הסולו אין הלוואות מבנקים ופעילותה ממומנת על ידי הון עצמי ואג"ח.

בנוסף, באמצעות חברת הבת - סקייליין אינווסטמנס שגם היא חברה הנסחרת בבורסה בת"א (החברה מחזיקה בשרשור בכ-50% מההון של סקייליין). סקייליין פועלת בתחום המלונות ואתרי נופש בקנדה ובארה"ב.

1. פעילות בישראל
החברה מחזיקה ב-12 נכסים מניבים בישראל. הנכסים הינם משרדים ושטחי מסחר. שווי החלק האפקטיבי של מישורים בנכסים בישראל כפי שהוא רשום במאזן, כ-380 מיליון שקל. נכסי מישורים בישראל כוללים את: שער הנמל בחיפה, קריית הממשלה בעפולה, משרדים בפארק אפק בראש העין, נכסים בפ"ת (בקרית אריה ובמטלון), נכס בקרית המדע ברחובות, בצומת בילו, כפר סבא ואזור התעשייה ברעננה.

חלק מהנכסים כיום נקיים מהלוואות, וחלקם מומן בהלוואת (להזכירכם כל הלוואה מול נכס ספציפי). במסגרת הנכסים אשר ממומנים בהלוואות, ההלוואה מהווה בממוצע כ-60% משווי הנכס (LTV של 60%). כאשר ביחס לכלל הנכסים של החברה בארץ, כולל אלו ללא הלוואות ,יחס ה-LTV  עומד על כ-36% בלבד. זהו יחס נמוך מאוד שיאפשר בעתיד לחברה גמישות בלקיחת הלוואות חדשות.
 
הנכסים של מישורים בישראל מניבים הכנסה תפעולית (NOI) של כ-26 מיליון שקל המהווה תשואה שנתית של כ-6.8% על שווי הנכסים בספרים.

2. פעילות בארה"ב
החברה מחזיקה ב-15 מרכזים מסחריים פתוחים בארה"ב הנמצאים בסמוך לערים בחלק הדרום מזרחי של ארה"ב . למישורים 3 מרכזים מסחריים בווירג'יניה, 4 בצפון קרוליינה, 4 בפלורידה, ונכס אחד בכל אחת מהערים: טנסי, אלבמה, נבדה ואוקלהומה. חלקה האפקטיבי של מישורים בשווי המרכזים המסחריים בארה"ב רשום בספרי החברה בשווי של 416 מיליון שקל.

המרכזים בארה"ב ממומנים ביחס LTV ממוצע של כ-52%. חלק מהנכסים נקיים מהלוואות, שוב זו מצב המאפשר גמישות לחברה. שיעורי התפוסה במרכזים בארה"ב נעים בממוצע סביב 90% והנכסים מניבים הכנסה תפעולית שנתית של כ-36 מיליון שקל המשקפת תשואה שנתית של כ-8.6%.
   

3. מלונות ואתרי נופש (באמצעות סקייליין – בבעלות 50%):
לחברה 13 מלונות בארה"ב אשר הופעלו בעבר תחת המותג מריוט. מלונות אלו נרכשו לפני כשנה, מדובר ב-1,900 חדרים במלונות הפרוסים על פני 9 מדינות. ניהול המלונות הועבר לרשת aimbridge. בנוסף, בבעלות החברה שני מלונות בקליבלנד תחת המותג הייאט (כ-300 חדרים) ורנסנס (כ-500 חדרים).

בתחום אתרי הנופש והסקי לחברה אתרים בעיקר בקנדה. סה"כ בבעלות החברה 19 מלונות ואתרי נופש, כ-3,000 חדרים, המניבים NOI  שנתי העולה על 40 מיליון דולר קנדי. סקייליין נסחרת כיום בבורסה לפי שווי של כ-420 מיליון שקל הגוזר שווי שוק של כ-210 מיליון שקל להחזקה של מישורים בסקייליין.

מאזן מישורים
מאזנה של מישורים הוא יחסית פשוט. סך הנכסים במאזן החברה ל-30.9.18 מסתכמים במיליארד שקל והם כוללים את ההשקעה בנכסים המניבים בישראל ובארה"ב וכן את ההשקעה בחברת הבת סקייליין.

הנכסים ממומנים בעיקר באמצעות שני מקורות הון עצמי בסך של כ-430 מיליון שקל וחוב למחזיקי אג"ח בסך של כ-500 מיליון שקל (יש לזכור כי עקב שיטת המימון של החברה, ההלוואות שניטלו לרכישת נכס ספציפי אינן מופיעות במאזנה של מישורים). ההון מהווה כ-43% מסך המאזן, זהו יחס יחסית גבוה בהשוואה למקובל בענף. סיכום המאזן במיליוני שקלים: נכסים מניבים כ-930, אג"ח - 500, הון עצמי - 430.

אגרות החוב
למישורים אגרות חוב משני סוגים: אגרות חוב צמודת מדד ואגרות חוב צמודות לדולר אמריקאי. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג מעלות +BBB. לפני כחודש הכניסה מעלות את דירוג החברה לבחינה עם השלכות שליליות בעקבות סכסוך מתוקשר בין שני בעלי השליטה גיל בלוטרייך ואלכס שניידר (המחזיקים כל אחד בכ-37% מהון החברה). אגב, בשבוע שעבר הודיעו בעלי השליטה שהגיעו להבנות אשר אמורות לסיים את הסכסוך ביניהם.
  
אג"ח צמודות מדד:
מישורים ג' - תשואה ברוטו 2%, מח"מ שנה אחת
מישורים ד' - תשואה ברוטו 5.8%, מח"מ 1.9 שנים
מישורים ח' - תשואה 7.5%, מח"מ 4.7 שנים

הסבר לגבי הסדרות צמודות המדד:

 • מישורים ג - הסדרה אמורה להיפרע סופית בדצמבר 2019. סך תשלומי הריבית והקרן הצפויים בשנת 2019 עומדים על כ-20 מיליון שקל. להבטחת הסדרה שועבדו מניות מישורים בסקייליין ביחס LTV של 75%.
 • מישורים ד - האג"ח אמור להיפרע ב-4 תשלומים שווים בחודש יוני בין השנים 2019-2022. בשנת 2019 החברה אמורה לשלם כ-53 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. להבטחת הסדרה לא נתנו שעבודים.
 • מישורים ח - מדובר בסדרה ארוכה ללא ביטחונות. החברה אמורה לפרוע קרן בהיקף נמוך (7.5% מהקרן) בשנים 2020-2022. הריבית הנקובה על האג"ח הינה 2.65% בלבד כך שבארבע השנים הקרובות התשלומים למחזיקי האג"ח יחסית נמוכים.
אג"ח צמודות דולר:

הסבר לגבי הסדרות  צמודות הדולר :

 • מישורים ה - הסדרה אמורה להיפרע באמצעות 6 תשלומים. 2 תשלומים בשיעור של 10% מהקרן בחודש פברואר בשנים 2019-2020 ו-4 תשלומים בשיעור של 20% בשנים 2021-2024. להבטחת הסדרה שועבדו זכויות החברה בהלוואות בעלים שניתנו למישורים USA ישראל ומישורים USA ארה"ב בסך של כ-120 מיליון שקל.
 • מישורים ו - האג"ח ללא ביטחונות. הוא אמור להיפרע ב-6 תשלומים. 4 תשלומים בסך של 5% מהקרן בחודש יוני בשנים 2019-2022, תשלום של 20% מהקרן ביוני 2023 ותשלום אחרון של 60% מהקרן ביוני 2024.

סיכום
אז מה היה לנו במישורים?
 • אג"ח בדירוג נמוך, +BBB - יש.
 • אירוע המגביר את אי הוודאות סביב החברה בדמות סכסוך בין שני בעלי השליטה ואשר נמסר עליו בחודש נובמבר השנה - יש.
 • הודעה מצד חברת הדירוג על הכנסת הדירוג לבחינה שלילית כתוצאה מהסכסוך - יש.
התוצאה – אגרות החוב של החברה נפלו מאמצע נובמבר ועד עכשיו בשיעורים הנעים בין 10%-20%. לדעתי זו דוגמה מצוינת הממחישה היטב את השפעות הבהלה ואי הוודאות על אגרות החוב מהסוג של חברת מישורים.

ביום חמישי האחרון הודיעו בעלי השליטה שהגיעו להבנות ביניהם. ההודעה הפחיתה את רמת אי הוודאות והביאה לעליות חדות במחירי האג"ח (בעצם הירידות של הסדרות עד לתחילת השבוע שעבר נעו בשיעורים ממוצעים של 20%-30% כאשר העליות בשבוע האחרון הפחיתו את ההפסדים לאותם 10%-20% שציינתי).
 
אם ניקח בחשבון את הירידה ברמת אי הוודאות סביב החברה, המינוף הנמוך יחסית של החברה, והשיפור בביצועיים התפעוליים של החברה בשנה האחרונה, כל אלו מצביעים על חברה "ששווה", לדעתי, דירוג חוב גבוה יותר סביב –A.

אם כך מה הבעיה של החברה? זו צריכה לשלם למחזיקי האג"ח בשנת 2019 כ-97 מיליון שקל, בשנת 2020 כ-80 מיליון שקל, בשנת 2021 כ-87 מיליון שקל ובשנת 2022 כ-85 מיליון שקל.

החברה מגיעה לתקופה המאתגרת הזו עם רמת נזילות נמוכה עד אפסית. האירועים האחרונים בשוק אגרות החוב של החברות והתשואות הגבוהות בהן נסחרות אגרות החוב של החברה בוודאי יקשו מאוד על מחזור החובות של החברה בשוק.

למרות זאת, לדעתי מדובר באגרות חוב מעניינות, במיוחד אם ניקח בחשבון את התשואות בהן נסחרות כיום אגרות החוב והביטחונות שניתנו לטובת חלק מסדרות האג"ח של החברה. 

** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל  

מיכה צ'רניאק הוא אנליסט חוב

תגובות לכתבה(41):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 20.
  שיכון ובינוי אגח
  דויד 06/01/2019 10:53
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תודה מיכה האם יש סיכון באגחים של שיכון ובינוי?
  סגור
 • 19.
  נורסטאר אגח
  עמוס 06/01/2019 09:54
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיכה כמו תמיד כיף לקרוא את כתבותיך האם אגח נורסטאר הזדמנות ?
  סגור
 • 18.
  תמר אגח א
  חיים 05/01/2019 19:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אגח עם בטחונות דולרי למה התשואה שם ככ גבוהה 7%
  סגור
 • תמר א
  מיכה צ'רניאק 06/01/2019 10:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הביטחונות לאג"ח טובים. האג"ח רקוך יחסית מח"מ של כ 5 שנים והתשואה גבוהה 6.6% לשנה. אבל מדובר בתשואה אופיינית לאג"ח דולרי בארץ.לדוגמא אג"ח דלק קידוחים א מדוקג זהה בעל מח"מ קצר משמעותית 2.8 והוא נסחר בתשואה של כ 5% נמוכה ב 1.5% מזו של תמר אבל כאמור המח"מ כמעט חצי.בכלל אג"ח דולרי בארץ בדירוג דומה נסחר ברובו בתשואות 5%-6% .
  סגור
 • אגח דלק קידוחים אם כבר העלית
  זמיר 06/01/2019 16:19
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה מה דעתך עליו?מתעניין באחזה עד פידיון..סיכון-סיכוי טוב לדעתך?תודה
  סגור
 • טען עוד
 • 17.
  תנופורט אגח
  יואבי 05/01/2019 18:43
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היי מיכה מה דעתך על האגח של תנופורט לפי בדיקתי יש שם בטחונות טובים
  סגור
 • תנופורט א
  מיכה צ'רניאק 06/01/2019 10:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לטובת האג"ח נרשם שעבוד על נכסי החברה. היחס בין חוב האג"ח לנכסים הוא כ 2/3 שזה סביר . חשוב לשים לב כי רוב הנכסים המשועבדים נמצאים בפריפריה ולא באזורי ביקוש לכן הם לפעמים קשים יותר למימוש במצבי מצוקה ( לכן יש להוון את שווי הנכסים במקדם גבוה יותר – כירה לנכסים מסוכנים יותר ). הנכסים מניבים NOI שנתי מעל 40 מיליון ₪ שזה טוב ביחס לשווי האג"ח ושווי הנכסים ולכן עושה רושם שהנכסים יכולים לממן את החוב לבעלי האג"ח.
  סגור
 • 16.
  אנקור א, ב
  רועי44 04/01/2019 10:08
  הגב לתגובה זו
  0 1
  מיכה, הירידות בשתי הסדרות די אגרסיביות. על פניו סדרה א נראית די טוב. בטחונות ראויים, יחס TLV לא רע, תזרים לא רע. ואגח ב לתחושתי חטף יותר מידי יחד עם כל האגח האמריקאי ללא בטחונות. אשמח לדעתך המקצועית
  סגור
 • אנקור א,ב
  מיכה צ'רניאק 06/01/2019 10:05
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לא מכיר היטב את החברה , לא נפגשתי עם נציגי החברה.מה שראיתי רוב נכסי החברה הם נדל"ן מניב- למגורים ( כ 50% ) משרדים (כ 30% ) מלונות ומרכזים מסחריים ( 10% כ"א ) . היחס בין הנכסים להלוואות עליהם (LTV ) כולל אנקור א אשר משעבודים לו מספר נכסים הוא 56% שזה רמה בינונית. לשם השוואה היחס של מישורים הוא 44% . אג"ח א מובטח בנכסים ששוויים כ 180 מיליון וביחס LTV של כ 69% . מדובר בשעבוד בדרגה ראשונה על הנכסים, שזה טוב. איכות הנכסים לא ברורה ( ה NOI של הנכסים הסתכם ב כ- 11 מיליון דולר ב 2017 המהווה כ 6% ביחס לשווי הנכסים).ההון העצמי למאזן מהווה כ 25% שזה יחסית נמוך ביחס לחברות אמריקאיות ולכן הדירוג הנמוך של החברה BBB (מהנמוכים מבין החברות "האמריקאיות" ). אג"ח א בגלל השעבודים מדורג –A .המחירים של אגרות החוב נמוכים , זה המאפיין אג"ח אמריקאיות. 83 אגורות לסדרה א (תשואה שקלית לפדיון של 10% שזה גבוה לחברה עם שעבודים ספציפיים) ו 60 אגורות לסדרה ב (תשואה שקלית של 25% לסדרה ב שזה ממוצע לסדרות אמריקאיות מהסוג של אנקור ( אול יר , גי.אף אי , דלשה וסטרוברי נסחרות בתשואות סביב 16%-28% הדירוג שלהן הוא –A ).
  סגור
 • 15.
  מצטרף לשאלה על דה לסר
  יוגב 03/01/2019 14:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה 10% תשואה נטו לפידיון (עד 2026האם יש סיכוי סיכון טוב לקבל הכלבהניה ואני מחזיק עד פידיון?תודה
  סגור
 • דה לסר ה
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 16:09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני מציע לך לעבור על דו"ח הדירוג הבא : maya.tase.co.il/reports/details/1206578/2/0 הוא מלפני יומיים כך שזו הערכה הכי חדשה שבוצעה לחברה .
  סגור
 • תודה רבה מיכה. (ל"ת)
  יוגב 03/01/2019 18:05
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 14.
  אגחי אפריקה
  דני 03/01/2019 12:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אהלן. בגלל שהמו"מ להסדר נמשך הרבה זמן הפסקתי לעקוב. תוכל לומר מה יקבלו אגחים כו, כז ו- כח אם ההסדר עם בן משה יושלם. לצורך השאלה בא נניח בצד את השאלה אם ההסדר התפוצף סופית או לא
  סגור
 • הסדר אפריקה
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 16:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני הייתי אומר שההסדר פוצץ. לא רואה איך בן משה מצליח למממן את מה שהוא התחייב אליו. אני מתכוון בהמשך בטורים הבאים להתייחס לנו הזה בדיוק.
  סגור
 • 13.
  אגחים אמריקאים שגייסו בישראל עם שעבודים טובים
  שלום 03/01/2019 12:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בוקר טוב מיכה. תוכל לתת כמה דוגמאות שתרצה לאגחים אמריקאיות שגייסו בישראל עם שעבודים טובים. תודה מראש.
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 16:05
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יש לי מחשבה לשבת ולבנות מאגר אג"ח חברות אמריקאיות ( למען האמת זה הרבה מעבר לרק מחשבה ) זה מצריך השקעת זמן גדולה כי רק בגלל שחברה אומרת שהשעבוד שווה סכום כלשהוא זה לא אומר שאפשר באמת למכור את הנכס בשווי בו החברה העריכה את הנכס. בכול מקרה אני עובד על הנושא. חשוב להדגיש שיש הבדל משמעותי בין נכס עליו נרשמה משכנתא דרגה ראשונה לטובת מחזיקי האג"ח ולכן המחזיקים הם הראשונים לקבל את תמורת הנכס לבין נכס עליו נרשם שעבוד על זכויות החברה ( בהון ובהלוואות הבעלים ) ואז מחזיקי האג"ח באים רק אחרי המלווים בתוך חברת הנכס שקודמים למחזיקים. כאמור לאחר שאסיים בטח אתייחס לדוגמה או שתיים.
  סגור
 • 12.
  כל יום בלי ניתוח של מיכה הוא יום מבוזבז
  רק מיכה 02/01/2019 21:48
  הגב לתגובה זו
  3 0
  ביזפורטל בלי מיכה = ביז.....בוז זמן
  סגור
 • תודה , אבל אני בטוח שיש הרבה דברים טובים בביזפורטל :) (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 10:18
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 11.
  האם נפילת האגחים של לוזון, המשביר וברן הן מוצדקות
  יעקב 02/01/2019 21:18
  הגב לתגובה זו
  1 0
  ברוך שובך. האם לדעתך האגחים הנל נפלו יותר מסיבה כלכלית או שהן נסחפו כחלק מהעדר. לא מבקש פירוט יתר אלא יותר תשובה כללית. תודה.
  סגור
 • תגובה
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 10:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לדעתי מדובר בחברות ברמת סיכון גבוהה. התוצאות של החברות בשנה האחרונה אינן טובות ויחד עם הפדיונות נפגעו אגרות חוב כאשר בחברות הישראליות אלו שהן רגישות למצב השוק ברור שייפגעו יותר. ברן – הרווחיות של החברה גבולית ולכן היא צריכה לבצע פעולות לשיפור הנזילות . ההודעה מהבוקר בדבר משקיע אפשרי בחברה היא כמובן חדשות טובות ( למרות שזה לא סגור עד שהכסף בקופה ).משביר 365- לא צריך להרחיב לגבי ההפסדים הנמשכים של החברה כאשר כול פעם שיש לה הצלחה והחברה נפגשת עם הרבה כסף מצליח בעל השליטה לצאת להרפתקאה חדשה .... לוזון – הפסדים ומינוף עצום זה מתכון לצרות בשוק הנוכחי ...
  סגור
 • 10.
  ברוך שובך מיכה אנליסט חוב והכי טוב שתי שאלות
  יעקב 02/01/2019 17:11
  הגב לתגובה זו
  2 0
  1. כתבת שנזילות החברה היא נמוכה עד אפסית ותשואות האגח יקשו על החברה לגייס חוב אם כן מדוע הן מומלצות ? מהיכן יביאו כסף לתשלום חלויות הפרעון? 2. מה דעתך על נאוויטס פטר אגח א ? תודה
  סגור
 • מישורים+ נאוויטס
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 10:09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הרשה לי לתקן נזילות החברה סולו היא נמוכה עד אפסית. החברה עצמה מצהירה במסגרת מצגות כי בידה מזומנים בהיקף משמעותי ( מעל 100 מיליון ₪ ) פשוט הכסף הועבר לחברה בת במסגרת הלוואה בין חברת האם לבת ( אם תבדוק במאזן המאוחד מופיעה שם נזילות מעל 200 מיליון ₪ ) ברגע שכסף יצא מחברת האם כהלוואה לבת אני מטעמי זהירות מתעלם ממנו למרות שכרגע החברה יכולה למשוך אותו במיידי אם מתעורר הצורך. אני פשוט מניח שהוא יושקע ( ובכך יתרום לשווי הנכסים ולתזרים ). כיצד החברה נפגשת עם כסף ? כול מימוש נכס מאפשר העלאת כסף לחברה ( כמו שקרה בימים האחרונים ). חברות הנכס יכולות לבצע מימון מחדש של הנכס ( ציינתי כי רמת המינוף של הנכסים יחסית נמוכה ) ולהעלות את הכסף למעלה במסגרת החזר הלוואות בעלים. לגבי נאוויטס זה סיפור הרי הם רכשו את קידוח בקסקין וכאשר מחיר הנפט עלה ל 60-70 דולר זה נראה כמו סיפור הצלחה ופתאום מחיר הנפט נופל אף מתחת ל 50 דולר זה יוצר אי וודאות. אם מחיר הנפט ירד מתחת ל 40 דולר תראה עד כמה לחוצים יהיו מחזיקי האג"ח. בכול מקרה כול עוד מחיר הנפט מעל 50 דולר אפשר להירגע מעט.
  סגור
 • 9.
  כייף שחזרת ושאלות
  משה 02/01/2019 16:43
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מיכה תודה על המאמר..אשמח לדעה כללית שלך על דה לסר ה' , אלון רבוע ד' , סטרוברי ב' תודה !!!!
  סגור
 • תגובה
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 11:30
  הגב לתגובה זו
  0 0
  דה לסר- אני מציע לך לקרוא את דו"ח הדירוג המעודכן שהוציאה מעלות לברה ביום ה 1/1/2019 רק לפני יומיים. סה"כ מדובר בדו"ח דירוג חיובי. רבוע כחול – מה שקורה עם בן משה והעסקה לרכישת השליטה באפריקה ( שהתפוצצה ) יוצרת אי וודאות וחשש אצל מחזיקי אג"ח רבוע כחול . פשוט מה שעולה בסופו של דבר מכול הסיפור הוא שבן משה לא ממש נזיל וזה בטח לא חדשות טובות לחברה . סטרוברי – לא מכיר מספיק טוב.
  סגור
 • תודה רבה מיכה (ל"ת)
  משה 03/01/2019 14:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 8.
  התגעגנו
  $$$ 02/01/2019 15:23
  הגב לתגובה זו
  2 0
  טוב שחזרת, תודה.
  סגור
 • תודה (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 09:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 7.
  תודה ושאלות (המשך)
  עמי 02/01/2019 15:10
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אשמח אם תוכל להתייחס גם לאג"חי חברות נדלן ישראליות שעקב הירידות עלו התשואות לדוגמא: נתנאל, חנן מור, אאורה, אלמוגים, בוני התיכון. למרות, אי הוודאות לגבי המצב הצפוי בתחום בישראל.
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 09:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  קשה להתייחס לחברות במסגרת תגובה. גם בין החברות עצמן ישנו שוני חלק מסוכנות יותר וממונפות יותר מאחרות. בגדול כול החברות בתחום הנדל"ן למגורים תלויות מאוד בשוק הראשוני כלומר ביכולת שלהן לגייס אג"ח בשוק ( במחירים סבירים ) . הירידות האחרונות וההפסדים שספגו המשקיעים בהנפקות האחרונות של אג"ח מקשים ויקשו כרגע לגייס אג"ח עבור חברות מהסוג שציינת בשוק. ולכן הם תלויים בבנקים אשר גם הם לא רוצים או לא יכולים לתת הלוואות לחברות ייזום נדל"ן למגורים ( בכפוף למגבלות ולחשיפות של הבנקים השונים לשוק הדיור בארץ ) ולכן אין לי ספק שהמצב הנוכחי פגוע מאוד בחברות הללו. אם לא יהיה שינוי חלקן צפויות לבעיות כאשר הן יצטרכו לעמוד מול תשלומי חוב מהותיים מבלי יכולת למחזר את החוב.
  סגור
 • 6.
  תודה ושאלות
  עמי 02/01/2019 15:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תודה שחזרת לכתוב ולנתח בפירוט חברות. מקווה שתמשיך בכך גם בעתיד. אשמח שתתיחס ל: 1.פלסטו-קרגל- אמנם ההפסד גדל אך לטענת החברה בגלל מעבר המפעל ואף הסכימו לדחות עמידה בקובננטס. 2.המשביר 365-גם מפסידים, אך רוכשים מהאגח והסטרייט נהיה קצר ובהיקף לא גדול, בתקווה שהבעלים לא יצא להרפתקאות... 3.פטרוכימים-בדגש בסדרות עם בטחונות על הנכס היחיד-בז"ן. 4.דסק"ש ואי.די.בי-בעיקר הסדרות עם בטחונות, בתקווה שיצומצם הערפל סביב צעדי אלשטיין.
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 09:49
  הגב לתגובה זו
  0 0
  קשה להתייחס לשאלות לא פשוטות כאלו. מה שוכל לומר לדעתי – פלסטו- אכזבה מהביצועיים. אני לא רואה כיצד פעילות פלסטו שק תצליח להביא רווח בעתיד הנראה לעיין וכך נשארים עם פעילות קרגל . גם שם הביצועים חלשים ביחס לנייר חדרה בין היתר גם בגלל המעבר למפעל חדש אבל לא רק בגלל זה. משביר 365 – הבעלים תמיד נכנס להרפתקאות חדשות נראה לי שהוא לא מסוגל להתאפק.פטרוכימיים – הסדרות עם השעבודים זו בעצם נגזרת של השקעה במניית בזן ולא אג"ח ( סדרות ב,ג ) סדרה ח מצבה טוב יותר בגלל עודף הביטחונות. אבל סדרות ב או ג יעלו וירדו כאילו זו מניית בזן.דסק"ש – ראה טור שכתבתי בנושא מחודש יוני 18. מאז הנזילות של החברה זינקה בגלל המכירה של שופרסל הבעיה היא אלשטיין המהווה "סוג של טראמפ" עבור מחזיקי האג"ח הוא גורם בלתי צפוי עם פעולות חד צדדיות ורעיונות כמו למכור את השליטה בכלל ביטוח מאידיבי לדסק"ש . רעיונות כאלו רק מחמירות את אי הוודאות סביב האג"ח וכמובן שפוגעות במחירו.
  סגור
 • 5.
  ומה דעתך על המניה? (ל"ת)
  י ש ר א ל י 02/01/2019 15:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • מישורים מניה
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 09:48
  הגב לתגובה זו
  1 0
  בשוק הנוכחי לאחר נפילות באגרות חוב אני מרגיש יותר בטוח ויותר נוח עם אגרות חוב ( למרות שהאג"ח של מישורים עלו חזק בימים האחרונים ולכן חלק גדול מהפוטנציאל לרווח הון בחלק מהסדרות כבר נלקח ). לגבי המניה ? היא נסחרת מתחת ל 6 ₪ כאשר במסגרת "סיום הסכסוך" בין בעלי השליטה ניתנה אופציה לרכישת השליטה תמורת 11.5 ₪ !!! . לחברה הון עצמי של 430 מיליון ₪ שווי החברה בבורסה הוא כ 170 מיליון ₪ כך שעושה רושם שמבחינת תמחור היא אינה יקרה. הבעיה שמדובר בחברה קטנה ובשוק הנוכחי המניה יכולה להישאר נמוכה תקופה ממושכת.
  סגור
 • 4.
  אג''ח נדלן אמריקאי
  אבי 02/01/2019 14:17
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היי מיכה, בהמשך לטור בעהר שעסק באג''ח החברות האמריקאיות, האם לדעתך דלשה עדיין מעניין ?
  סגור
 • דלשה ג
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 09:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני מניח שאתה מתכוון לטור מלפני חצי שנה שעסק בפערים בתשואות בין סדרות אג"ח של אותה חברה. הטור התייחס לחוסר שכלול של השוק ואחת הדוגמאות הייתה חברת דלשה כאשר התשואה שבה נסחרה אג"ח א הייתה נמוכה מהתשואה של אג"ח ג בשעה שלאג"ח דלשה א אין שעבודים ולטובת ג יש שעבודים. אז אני שמח לבשר שהאנומליה נפתרה- פשוט אג"ח א ירד יותר מאג"ח ג . אבל ברצינות לגבי דלשה ג, לטובת סדרה ג יש שעבוד על ההשקעה בחברת morningside . זו חברה שבה כיום מתבצעת ההשקעה המהותית ביותר של דלשה . השעבוד הוא על הזכויות של דלשה בחברת הנכס ( הון והלוואות בעלים ) חשוב לשים לב כי המימון שנלקח לצורך הפרויקט הזה קודם לבעלי האג"ח ולכן השעבוד פחות חזק אם כי מדובר בנכס בעל שווי לא קטן כפי שניתן לראות בדוחות של דלשה לרבעון השלישי ( המאזן של morningside מצורף לדוחות הכספיים של דלשה ).
  סגור
 • 3.
  דיווחו עכשיו שמכרו נכס ב 100 מליון שקל.
  רונן 01/01/2019 20:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  זה מסביר את הירידה החדה בתשואות האגח
  סגור
 • חלקה של מישורים במכירה
  מיכה צ'רניאק 02/01/2019 09:23
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הנכס באלאבמה נמכר תמורת 100 מיליון ש"ח אבל חלק החברה הוא רק 60% וכמו כן בחברה הבת ( כפי שציינתי בטור שזו צורת ההשקעה של מישורים) הלוואה מול הנכס של כ 30 מיליון ש"ח כך שהחברה הבת תקבל נטו כ 30 מיליון ש"ח .
  סגור
 • 2.
  מיכה = מלך האג"ח הישראלי
  חוב ונושיו 01/01/2019 15:28
  הגב לתגובה זו
  5 0
  זמן האג"ח הגיע, זמנו של מיכה הגיע!
  סגור
 • 1.
  רק חמור נוגע ב אגח ולא משנה שם החברה (ל"ת)
  YL 01/01/2019 14:46
  הגב לתגובה זו
  0 6
  סגור
 • מיכה מה דעתך על ג'י.אף.אי אגח א ? (ל"ת)
  אלי 03/01/2019 12:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • גי.אף.אי. א
  מיכה צ'רניאק 03/01/2019 16:14
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לחברה נכסים טובים , במיוחד המלונות . הבעיה שגם כאן אפשר לראות ( תראה את ההודעה מהיום ) את הממשל התאגידי הבעייתי של החברות האמריקאיות . החברה פרסמה דו"ח שנתי שלם בלי בקרה ועם המון טעיות זה מלמד קצת על ההתנהלות של חלק מהחברות האמריקאיות . שים לב שהחברה פרעה בדצמבר בפירעון מוקדם את תשלום הקרן של השנה כך שתשלום הקרן הבא הוא רק בעוד שנה ושלושה חודשים.
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות