תשלום חובות מס והגשת דוחות שטרם הוגשו לרשויות המס של חברה בפירוק

עו"ד (יועץ מס) ירון אלי

האם עקב צו הפירוק שניתן לחברה תחול הרמת מסך כלפי בעלי המניות שהם יחידים, והם יחויבו להגיש את הדוחות החסרים ולשלם יתרת החוב לרשויות המס?
תשלום חובות מס והגשת דוחות שטרם הוגשו לרשויות המס של חברה בפירוק

שאלה:
------------
לחברה פרטית ניתן צו פירוק על ידי בית משפט. החברה טרם הגישה דוחות שנתיים לרשות המסים (מס הכנסה) בגין השנים 2012-2011. כמו כן, החברה טרם הגישה דוח שוטף לרשויות מע"מ. לחברה יש חובות מס לרשויות המס.
השאלה:
האם עקב צו הפירוק שניתן לחברה תחול הרמת מסך כלפי בעלי המניות שהם יחידים, והם יחויבו להגיש את הדוחות החסרים ולשלם יתרת החוב לרשויות המס?

תשובה:
------------
סעיף 119א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קובע בין היתר כי במקרה שבו חברה פורקה ונשארו לה חובות מס, קיימת חזקה שלפיה נכסי החברה הועברו לבעלי מניותיה ללא תמורה, ולכן הם יהיו חייבים בתשלום המס חלף החברה.
חזקה זו ניתנת לסתירה על ידי בעלי המניות של החברה. אם הועבר רכוש ללא תמורה אזי יעריכו את שווי הרכוש, ובעלי המניות יהיו חייבים בתשלום מס הכנסה עד לשווי הרכוש כאמור. ככל ששולמה תמורה, יקזזו את עלות התמורה מהסכום הנדרש לתשלום.
מובן כי באותם מקרים שבהם השתכנע פקיד השומה כי הנכסים לא הועברו לבעלי השליטה או שהועברו בתמורה מלאה, כי אז אין מקום להפעלת הוראות סעיף 119א לפקודה.
בענייננו עולה כי החברה טרם השלימה את החובות המוטלים עליה מכוח הפקודה, ובכלל זה הגשת דוחות שנתיים לשנים 2012-2011. כפועל יוצא מכך, הן החברה והן מנהליה עלולים להיות חשופים לעבירות פליליות על פי הוראות סעיפים 216(4) ו-224א לפקודה, הקובעים כלהלן:
"216.אי קיום דרישות מסויימות וכו'
אדם אשר בלי סיבה מספקת עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, או שני העונשים כאחד:
...
(4)לא הגיש במועדו דין וחשבון לפי הסעיפים 132 או 133;"
סעיף 224א לפקודה מרחיב את האחריות הפלילית גם על מנהלים בחברה שביצעה את העבירה, בקובעו כדלהלן:
"224א.אחריות מנהל וכו'
חבר-בני-אדם שעבר עבירה לפי הסעיפים 215 - 220, יראו כאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף, מנהל חשבונות או פקיד אחראי, נאמן או בא כוח של אותו חבר, אם לא הוכיח אחת משתי אלה:
(1)העבירה נעברה שלא בידיעתו;
(2)שהוא נקט בכל האמצעים הסבירים להבטחת מניעת העבירה."
לאור האמור, מומלץ להגיש בהקדם את הדוחות לרשויות המס. ככל שבמסגרת פירוק החברה עולה כי יתרת הנכסים עולה על ההתחייבויות, יש לפעול לתשלום יתרת חובות המס.

המשיב - ממחלקת המסים במשרד גרוס, קלינהנדלר, ברקמן, גרינברג ושות', עורכי דין
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן


תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות