אודות החברה

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ
447,415
חיפושי נפט וגז
1958
קוסט פורר גבאי את קסירר
---
810
520032970
09-8638444
09-8638577
רח' אבא אבן 19, הרצליה פיתוח 4612001
החברה, כהן פיתוח גז ונפט בע"מ, עוסקת בתחום ניהול חיפושי נפט וגז טבעי, פיתוחם והפקתם וזאת באמצעות החברה הציבורית דלק קידוחים.
בנוסף, בבעלות כהן פיתוח 50% ממקרקעין בקרית אריה בפתח תקוה בהם נבנו (ברמת שלד) מרתפי חניה. במקרקעין שטחי שירות וזכויות בניה מעל הקרקע.
נציין כי בעלת השליטה בכהן פיתוח הינה החברה הציבורית קבוצת דלק.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות