אודות החברה

רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת
2,607,752
חיפושי נפט וגז
1993
קסלמן וקסלמן
394
550012777
03-5661338
03-5661280
רח' יהודה הלוי 85, תל-אביב 6579614
השותפות המוגבלת, רציו חיפושי נפט (1992), עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל.
רציו חיפושי נפט נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד, ובין רציו חיפושי נפט (השותף הכללי) מצד שני.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות