חדשות רציו יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • רשיון /399רועי-הזיש שלחה לשותפים ברשיון הודעת בחירה ...
  • רישיון רועי: EDISON-מפעילת הרישיון הודיעה על פרישתה מהרישיון
  • רצו-הומלץ להעניק רשיונות חיפוש ימיים לשותפות ולשותפיה,המשך
  • רצו-הגישה עם CAIRN ו-SOCO הצעות במכרז חפושי גז טבעי בים בישראל
  • רציו יהש - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • רצו,הזיש-תיקון הסכם תפעול משותף ברשיון רועי,פרטים
  • רציו יהש - מצגת לשוק ההון - מאי 2019
  • רציו-דוח הערכת משאבים מנובאים פרוספקטיביים בזיכיוןטבכוטT טפעןN
  • פס"ד בעתירה בנוגע לרשיון /353ערן:מאגר תמר SW יחולק בין שטח...
  • רציו יהש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז