חדשות רציו יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • רציו יהש - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • רצו-הסכמות על דמי מפעיל לשותף הכללי,הסכום לתקופה 23.2.17 ועד..
  • רצו- הענקת רשיונות במסגרת הליך התחרותי השני לפתיחת הים
  • רציו יהש - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • רשיון /399רועי-הזיש שלחה לשותפים ברשיון הודעת בחירה ...
  • רישיון רועי: EDISON-מפעילת הרישיון הודיעה על פרישתה מהרישיון
  • רצו-הומלץ להעניק רשיונות חיפוש ימיים לשותפות ולשותפיה,המשך
  • רצו-הגישה עם CAIRN ו-SOCO הצעות במכרז חפושי גז טבעי בים בישראל
  • רציו יהש - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • רצו,הזיש-תיקון הסכם תפעול משותף ברשיון רועי,פרטים

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות