אודות החברה

אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי
5,989,164
חיפושי נפט וגז
2017
---
1762
10758801
03-7791188
03-7791185
אצל רו"ח: רח' מצדה 9, בני ברק 5120109
החברה, אנרג'יאן נפט וגז פי אל סי, עוסקת בחיפושי נפט וגז ברחבי העולם ורכשה את מאגרי "תנין" וכריש".
נציין כי אנרג'יאן הינה חברה זרה, שנתאגדה באנגליה. מניותיה רשומות למסחר הן בבורסה בתל אביב והן בבורסה בלונדון, ועל כן היא מסווגת כחברה דואלית.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות