דו"ח המבקר: התנהלות חברת חשמל בהסכם הגז עם תמר יצרה עלות עודפת של 8.3 מיליארד שקלים לצרכני החשמל

כך לפי דו"ח מבקר המדינה שחושף פערים מהותיים של 2.3 מיליארד דולר בין תנאי מכתב הכוונות לאלו שנחתנו בהסכם של חברת חשמל עם תמר
|
(19)
אסדת תמר, צילום: אלבטרוס

דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום נוגע להסכם שנחתם ב-2012 בין חברת החשמל לבין השותפות במאגר 'תמר'. הדו"ח חושף פערים מהותיים בין מכתב הכוונות שנחתם בין המדדים ב-2009 ולבין ההסכם הסופי שנחתם במארס 2012. התוצאה, עלות עודפת של עד 2.3 מיליארד דולר (8.3 מיליארד שקלים) תוטל על צרכני החשמל בישראל עד 2028.

וכך נכתב בדו"ח: "על פי חישובי משרד מבקר המדינה על בסיס הנתונים שהיו ידועים ערב החתימה על הסכם הגז בשנת 2012, שינוי נוסחת המחיר בהסכם תמר ביחס לנוסחת המחיר במכתב הכוונות וכתלות במימוש האופציה לאורך כל תקופת ההסכם, ייקר את עסקת הגז בכ-1.5-0.82 מיליארד דולר במחירים שוטפים. יש להדגיש כי אומדנים אלו הם חסם תחתון להיקף העלות הנוספת. לכן, כבר בעת החתימה על הסכם תמר, על סמך הנתונים שהיו אז, היה ידוע שמחיר הגז לפי הסכם תמר צפוי להיות גבוה מהמחיר הצפוי של הגז לו היה נקבע על פי נוסחת ה-LOI. נוסף על כך, בשנים האחרונות ירדו מאוד מחירי האנרגיה בכלל ומחיר הנפט בפרט, לכן העלות הנוספת כפי שהוערכה במשרד מבקר המדינה במועד סיום הביקורת, על סמך תחזיות מחירי אנרגיה והיקפי ה-TOP העדכניים לנובמבר 2016, עומדת על כ-2.3-2.0 מיליארד דולר".

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

כזכור, במארס 2012 חתמו חח"י (חברת חשמל לישראל) ושותפות תמר על הסכם לרכישת גז ל-15 שנים שהוערך אז בהיקף של 23.7-18.5 מיליארד דולר. תנאי ההסכם גובשו לאחר משא ומתן ארוך בין הצדדים, שראשיתו במכתב כוונות שנחתם בשנת 2009. המבקר מציין כי המשא ומתן התנהל בתקופה שהתאפיינה בצמצום התחרות במשק הגז, במחסור בגז טבעי ובשינוי המדיניות הפיסקלית במשק הגז, וכי "בנסיבות אלו נוצר לחץ על חח"י לגבש את ההסכם ועל גורמי הממשלה לאשרו בהקדם. ומאידך יתכן כי גם עלויות פיתוח המאגר וסוגיות מימון שאיתם התמודדה שותפות הגז, היה בהן בכדי להשפיע על רצון השותפות לחתום על הסכם העוגן בהקדם האפשרי. לחץ זה השפיע על תוצאות המשא ומתן, על התנהלות הצדדים בו, וגם על המאסדרים שנדרשו לאשר את ההסכם", כפי שנכתב בדו"ח המבקר.

בתקופה שבין החתימה על מכתב הכוונות ובין החתימה על ההסכם הסופי חלו שינויים מהותיים במשק הגז, ובכלל זה במיסוי החל על שותפות תמר, בתוואי כניסת צינור הגז לחוף ובתנאי התחרות במשק הגז; בעקבות זאת, מאגר תמר צפוי היה להיות מקור אספקת הגז הטבעי המרכזי לישראל בשנים הבאות, כתב המבקר. בתוך כך, המבקר מצא כמה ליקויים בהתנהלותה של חברת חשמל במהלך המשא ומתן. עיקר הלקויים נמצאו בתהליך הכנת התחזיות, בפעילות דירקטוריון החברה ובפעולות שנקטה חברת חשמל לצורך הבטחת הנחתו של צינור שני על ידי שותפות תמר.  

בנוסף, נוסחת ההצמדה של מחיר הגז בהסכם של חח"י עם תמר כוללת רכיב תוספתי שאינו מופיע ברוב הסכמי הגז שערכה השותפות עם לקוחותיה האחרים. הרכיב כולל הוספת 1% בשנה למדד המחירים לצרכן בארה"ב עד 2019 והפחתת 1% בשנה ממדד זה בשנים 2028-2020. עם זאת, המבקר מצא כי ההפחתה אינה מקזזת את התוספות מהשנים הראשונות במלואן. "רכיב זה אינו מאוזן ומשקף עלויות עודפות בהיקף מצטבר של 640-370 מיליון דולר", כפי שנכתב בדו"ח המבקר.

אם לא די בכך, מבקר המדינה מתריע על פערים מהותיים בין תחזיות צריכת הגז של חברת חשמל ערב החתימה על ההסכם, לבין צריכת הגז החזויה המעודכנת. "תחזית הצמיחה שחח"י השתמשה בה, על בסיס חוות דעת שקיבלה בעניין תחזית הביקוש לחשמל, הייתה גבוהה במידה ניכרת מתחזיות ארוכות טווח חלופיות שהיו זמינות באותה עת. חח"י לא בחנה תחזיות אחרות ככלי לבקרה על תחזיותיה ולא בדקה את המקור לפערים ביניהן ואת השלכותיהם של פערים אלו על תחזיות הביקוש לחשמל שמהן גזרה את כמויות הגז הדרושות לה בתקופת ההסכם".

דבר נוסף עליו מתריע המבקר, נוגע לדירקטוריון של חברת חשמל במהלך המשא ומתן, שלא בחן את הצורך לעדכן את הקווים המנחים שהתווה להנהלה בתחילת המשא ומתן לנוכח ההרעה בתנאי ההסכם, ואף לא עמד די הצורך לקבל הסברים בדבר השינויים שחלו בתנאים אלו. המבקר מצביע בנוסף על כך כי פעולותיה של חח"י להבטיח הנחת צינור גז שני על ידי שותפות תמר לא היו מספקות, אף שלחברה ולמשק היה עניין בהקמתו.

ליקוי נוסף עליו מצביע המבקר מתייחס להיעדר מדיניות ממשלתית כוללת בעת גיבוש ההסכם לפיתוח משק הגז. כלומר, הממשלה פעלה ללא מדיניות המגדירה את יעדיה, ללאא חלופות לפיתוח משק הגז.

תגובת  שותפויות תמר: "שותפות תמר מודה למבקר המדינה על עבודתו ורואה בממצאי הדו"ח תמיכה בעמדות אותן מביעות החברות בשנים האחרונות. דוח המבקר קובע כי הגז מתמר חסך לחברת החשמל במהלך השנים 2013 ו- 2014 בלבד כמיליארד שקל מדי חודש (סך הכל כ-19 מיליארד ₪ לאורך התקופה המבוקרת), מדגיש את חשיבותו למשק הישראלי ומשבח את המהירות בה הוא פותח. ההסכם אושר על ידי משרד האנרגיה, רשות החשמל, רשות הגז, רשות ההגבלים העסקיים והממשלה, וכן עמד לשימוע של וועדות הכנסת וכלל הציבור בטרם אושר. הוא משקף רמת מחירים תחרותית, בפרט ביחס למדינות האזור. המלצות הדו"ח תואמות את עקרונות מתווה הגז, ובראשן הצורך ברגולציה אחידה ורוחבית להסדרת הסוגיות המורכבות הנוגעות למשק הגז הטבעי בישראל". 

תגובת חברת החשמל: "חברת החשמל סבורה כי הסכם הגז שהושג באותה העת הוא ההסכם הטוב ביותר אותו יכולה הייתה הנהלת החברה להשיג בדרך של משא ומתן מסחרי  עם המונופול במשק הגז. להסכם שנחתם יתרונותיו כלכליים משמעותיים עבור המשק הישראלי, וגם הם קיבלו ביטוי על ידי המבקר.

ההסכם שנחתם איפשר למעשה את "הוצאת הגז מן האדמה", וזאת תוך 4 שנים מאז גילויו של המאגר, ובכך למעשה הצליחה חברה החשמל לפתור את המשבר האנרגטי שהיה קיים באותה העת במשק הישראלי, וביטול התלות באספקת גז ממקורות זרים.

באותה עת של משבר אנרגטי התמודדה החברה בתנאי שוק גז בלתי תחרותיים כשהאופציה המצרית אינה על הפרק, והרגולטור נמנע מסיוע לחברה משיקוליו. הנהלת החברה פעלה מתוך תחושת דחיפות שנולדה מן המשבר האנרגטי במשק, ומתוך הבנה כי הסכם הגז עם שותפות תמר הינו האמצעי היחיד שיכול לפתור את המשבר. החברה ידעה היטב מהו המחיר, הכלכלי והסביבתי, של מחסור בגז טבעי, ועשתה הכל כדי להבטיח את סיומו של משבר הדלקים והבטחת אספקת הגז הטבעי, לחברה ולמשק בכללותו, ללא סיוע חיצוני. ההחלטה שהתקבלה בחברת החשמל ואצל הרגולטורים המוסמכים, בבואם לאשר את ההסכם, נסמכה על העובדה, לפיה כל חודש נוסף שבו לא יזרום גז ממאגר "תמר", יגרור נזקים ועלויות אדירות למשק הישראלי בכללותו.

בשורה התחתונה: ההסכם שנחתם הינו תולדה של עבודה מאומצת ויסודית, לילות כימים, של הנהלת החברה בסיוע מומחים ישראליים וזרים מובילים, והכל תחת הנחייתו ובפיקוחו של דירקטוריון החברה ואשר אושר על ידי כלל הגורמים המוסמכים, לרבות הרגולטורים השונים."

תגובות לכתבה(19):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 12.
  המשך: המלצות וועדת ששינסקי והתאריכים הכרונולוגיים בנושא
  ישראל ישראלי 17/05/2017 18:56
  הגב לתגובה זו
  2 1
  החוק אושר ב- 30 במרץ 2011. ורק במארס 2012 חתמו חח"י (חברת חשמל לישראל) ושותפות תמר על הסכם לרכישת גז. המלצות הוועדה בין היתר קבעו: בנוסף לתמלוגים שהמדינה תקבל בשיעור של 12.5% קביעת היטל על רווחי נפט וגז (הכולל מס חברות) שמגיע למיסוי של- 60% . כך שהמדינה גוזרת קופון של מעל 75% מרווחי הגז. היינו הגדלת המיסוי בכיפליים ויותר. לצערי לפי הפרסומים לא מבקר המדינה ולא כל מי שעוסק בנושא זה מתייחס להשפעת חוק "ששינסקי" על מחירי הגז פה קבור הכסף שלנו.
  סגור
 • 11.
  למבקר המדינה ולאחרים נא תתיחסו לחוק ששינסקי ולמחירי הגז
  ישראל ישראלי 17/05/2017 18:52
  הגב לתגובה זו
  1 2
  הסכם על רכישת גז החל במשא ומתן בין חח"י (חברת חשמל לישראל) ושותפות תמר על הסכם לרכישת גז ל-15 שנים שראשיתו במכתב כוונות שנחתם בשנת 2009. הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל, הידועה בשם ועדת ששינסקי, היא ועדה ציבורית בראשות פרופ' איתן ששינסקי, שהוקמה בשנת 2010 בידי שר האוצר יובל שטייניץ, הוועדה הוקמה ב-12 באפריל 2010, טיוטת מסקנות הוועדה פורסמה בנובמבר 2010. ב-3 בינואר 2011 פרסמה הוועדה את המלצותיה הסופיות. ב-18 בינואר 2011 הכריז ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי הוא מאמץ את מסקנות ועדת ששינסקי במלואן . הצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011, הוגשה לכנסת על ידי הממשלה בפברואר 2011, ואושרה ב-30 במרץ 2011. כזכור, רק במארס 2012 חתמו חח"י (חברת חשמל לישראל) ושותפות תמר על הסכם לרכישת גז. ההסכם לרכישת גז ל-15 שנים שנחתם ב- 2012 הוערך אז בהיקף של 23.7-18.5 מיליארד דולר. תנאי ההסכם גובשו לאחר משא ומתן ארוך בין הצדדים שהחל ב- 2009 ובמהלכו הוקמה וועדת ששינסקי , הוועדה פרסמה את המלצותיה הסופיות שאומצו ע"י הממשלה אשר חוקקה את חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011, המשך יבוא
  סגור
 • 10.
  פשוט מאד לזרוק את כולם ראש ממשלה שרים חכים עובדים לכלא (ל"ת)
  תום 17/05/2017 12:23
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 9.
  חוכמה אחרי המעשה
  דלי גופמן 17/05/2017 06:19
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מחירי הגז ירדו עקב גילויים חדשים ומאוחרים של מאגרי גז בעולם. אם המבקר חכם כל כך איפה הוא היה בשנת 2012 בשנת 2013, 2014. להווה ידוע מחירי הגז החלו לצנוח בשנת 2014 עם גילוי מאגרים חדשים של גז בארופה ובאזורינו קצת הזוי הבקורת
  סגור
 • 8.
  דר שטייניץ השקרן פודל של ביבי המושחת מתווה השחיתות (ל"ת)
  or 16/05/2017 21:12
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • טען עוד
 • 7.
  זו חכמה לאחר מעשה-איש לא צפה ירידת מחירים עתידית (ל"ת)
  משה ב 16/05/2017 20:13
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 6.
  רשות החשמל כפתה על חח"י הסכם הזוי
  בקיא בפרטים 16/05/2017 18:22
  הגב לתגובה זו
  2 0
  רשות החשמל והגב' פרקש כפו על חח"י ליתום על כמות שאינה צריכה ועל מחיר הזוי ומנגנון הצמדה מומצא רק כדי ליצר לחברות הגז "חוזה עוגן" - עובדה שכאשר חברת חשמל ערכה חוזה לבד מול המצרים היא השיגה חוזה מצוין.
  סגור
 • ואז פוצצו את הצינור
  דלי גופמן 17/05/2017 06:22
  הגב לתגובה זו
  0 3
  גאון שכמוך שכחת את הפיצוצים שהיו בצינורות של גז ונפט במצריים. שאגב מצריים צריכה לפצות על כך את מדינת ישראל ב 2 מליארד דולר. מחלות של חברת החשמל הן אחרות כמו משכורות עתק לעובדים, צריכת חשמל חינם לעובדים ועוד הטבות הזוייות שמשקים או סקטורים אחרים יכולים רק לחלום עליהם....למה על זה מבקר המדינה לא מדבר??????????
  סגור
 • 5.
  שטויות , מי ידע שמחיר הנפט יצנח? גם החברות השקיעו לפי
  ' 16/05/2017 17:42
  הגב לתגובה זו
  4 2
  מחיר נפט גבוה - כל עלויות הציוד וההפקה , איך אפשר לחזות את העתיד ? זה כמו שתקנה מניה והיא תרד ויבוא איזה חוכמולוג ויגיד לך - "וואלה חבל היית יכול לקנות עכשיו בנמוך ולחסוך"..מה אותו חוכמולוג יגיד אם עוד שנה מחיר הנפט יעלה ל-80 או 100 ? מריח כמו פופוליזם.
  סגור
 • 4.
  חברת חשמל חתמה על החוזה , לא הצמידו לה אקדח לרקה
  עו"ד 16/05/2017 17:31
  הגב לתגובה זו
  2 3
  לבוא ולהתבכיין עכשיו בגלל שמחירי הגז ירדו ? מי בכלל ידע שתהיה ירידה במחירי האנרגיה בעולם. הם בחרו לחתום על החוזה שהיה בזמנו מתאים לשני הצדדים , זהו. את החוזה הזה יש לכבד כמו כל חוזה אחר. מה לעשות שיש בחברת החשמל אנשים שלא הייתי נותן להם לנהל חנות מכולת.
  סגור
 • מי חתום על החוזה????????????????
  עובד 17/05/2017 08:26
  הגב לתגובה זו
  1 0
  כדאי לדעת שחוזה הגז העקום עם חברת החשמל אושר ב־2012 על ידי יקיריהם של מתנגדי המתווה: יו"ר רשות החשמל היוצאת אורית פרקש־הכהן והממונה על הגבלים עסקיים לשעבר דיויד גילה. ההסכם כולל לא רק את המחיר הכי גבוה בשוק - 5.7 דולר ליחידת אנרגיה כיום, כאשר תחנות הכח הפרטיות משלמות 15% פחות - אלא גם הצמדה למדד המחירים האמריקאי בתוספת של אחוז בכל אחת  משמונה השנים הראשונות. מנגנון התמחור שנקבע במתווה מצמיד את מחיר הגז למחיר הגז הממוצע בשוק הישראלי. וכל עוד חוזה חברת החשמל מתייקר, הממוצע עולה ומייקר את הגז לכולנו. למה החוזה עם חברת החשמל לא הוזכר? כי האופוזיציה לא רוצה לפגוע בהילה שנקשרה לשני הפקידים (אורית פרקש-כהן ודיויד גילה) שאישרו אותו ובהמשך "התהפכו" והתנגדו למתווה. חבל מאוד שהמתווה לא נגע בנושא הכי חשוב, יוקר המחיה. לזכור שמחיר חשמל גבוה מייקר לא רק את הקוטג' והמים אלא את רוב רובם של המוצרים שאנו צורכים.
  סגור
 • לעו"ד : סתירה תהומית בין הכותרת שלך למוסבר בתגובה שלך !
  אריק בר 16/05/2017 19:57
  הגב לתגובה זו
  1 3
  .. תביט על השורה האחרונה שלך !
  סגור
 • צודק הכותב האקדח הוצמד לחלק התחתון ולכן חתמו
  הכי ותיק38 16/05/2017 19:17
  הגב לתגובה זו
  3 2
  מי במדינה לא קיבל בחילה ראינו את מר נתניהו מתרפס בקולו הבריטוני בעליון ולו מחשש ש***חברו ינזק $$$$הציבור ממש לא מעניין את סוכן הרהיטים לשעבר של רים נשאר רק דבר אחד לעשות למנות את הכלבה מ רחוב בלפור ל שרת האנרגיה
  סגור
 • 3.
  אני רץ לספור הכסףףףף (ל"ת)
  מחזיק באבנר ישראמקו 16/05/2017 17:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 2.
  בגלל הדרעקים שתמכו במתווה הגז המושחת
  אחד 16/05/2017 17:04
  הגב לתגובה זו
  0 4
  שמשלם לתשובה 6 דולר ליחידה במקום 4, כל אזרחי המדינה ישלמו יותר בחשבון החשמל שלהם.
  סגור
 • 1.
  הליכוד ממנה מקורבים לניהול ואנחנו משלמים את המחיר
  ירון 16/05/2017 16:10
  הגב לתגובה זו
  8 4
  חברה ממשלתית הליכוד מציב מקורבים לניהול החברה אנחנו נשלם את המחיר
  סגור
 • ומי הרוויח?
  י 16/05/2017 17:29
  הגב לתגובה זו
  2 3
  החברים של ביבי ושל כחלון מרוויחים ואנחנו אוכלים קש.
  סגור
 • מי ערך את החוזה מול תמר?
  עובד 16/05/2017 16:54
  הגב לתגובה זו
  1 0
  כדאי לדעת שחוזה הגז העקום עם חברת החשמל אושר ב־2012 על ידי יקיריהם של מתנגדי המתווה: יו"ר רשות החשמל היוצאת אורית פרקש־הכהן והממונה על הגבלים עסקיים לשעבר דיויד גילה. ההסכם כולל לא רק את המחיר הכי גבוה בשוק - 5.7 דולר ליחידת אנרגיה כיום, כאשר תחנות הכח הפרטיות משלמות 15% פחות - אלא גם הצמדה למדד המחירים האמריקאי בתוספת של אחוז בכל אחת  משמונה השנים הראשונות. מנגנון התמחור שנקבע במתווה מצמיד את מחיר הגז למחיר הגז הממוצע בשוק הישראלי. וכל עוד חוזה חברת החשמל מתייקר, הממוצע עולה ומייקר את הגז לכולנו. למה החוזה עם חברת החשמל לא הוזכר? כי האופוזיציה לא רוצה לפגוע בהילה שנקשרה לשני הפקידים (אורית פרקש-כהן ודיויד גילה) שאישרו אותו ובהמשך "התהפכו" והתנגדו למתווה. חבל מאוד שהמתווה לא נגע בנושא הכי חשוב, יוקר המחיה. לזכור שמחיר חשמל גבוה מייקר לא רק את הקוטג' והמים אלא את רוב רובם של המוצרים שאנו צורכים.
  סגור
 • מסכימה בהחלט
  דלי גופמן 17/05/2017 06:25
  הגב לתגובה זו
  1 0
  כל מילה נכונה. גם אני חושבת שמהביקורת עולה ריח חריף של פוליטיקה
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות