מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 17.52 7 917,865.23
בעלי עניין 51.57 5 2,703,789.07
ציבור 30.91 -- 1,622,541.42

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
211 4.76 366,565.07 295,121.54

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
מיטב תכלית 1.33 82,315
קסם 0.7 43,473
ילין לפידות 0.68 42,057
פסגות 0.66 40,812
הראל 0.39 23,913

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה