חדשות חברה לישראל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • חברה לישראל-תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דוח הצעת מדף מ-16.12.19
  • חברה לישראל - פתיחת מסחר ביום 19.12.19-חברה לישראל אגח 14
   | קישור ל-PDF
  • חל- תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח סדרה 14
  • חל-דוח הצעת מדף להנפקת אג"ח 14 לציבור , הזמנות 17.12.19
   | קישור ל-PDF
  • חל-עדכון שיעור הריבית בהמשך לתיקון שטרי הנאמנות של אג"ח...
  • חברה לישראל - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • חברה לישראל - דוחות חברת הבת כיל לרבעון 3 2019
  • חל-לבקשת החב,זומנו אסיפות אגח לתיקון שטרי נאמנות:הסרת מגבלת...
  • חברה לישראל - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • חברה לישראל - חדל לכהן כמנכ"ל-אבישר פז

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות