מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 6.45 2 60,986.72
בעלי עניין 70.52 3 667,462.12
ציבור 23.03 -- 224,212.61

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
113 6.5 142,244.5 58,277.57

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
מור 1.55 13,945
פסגות 0.89 7,996
מיטב תכלית 0.78 6,991
פורסט 0.63 5,626
אלטשולר שחם 0.51 4,596

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה