מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 7.02 3 84,563.62
בעלי עניין 69.95 2 843,901.13
ציבור 23.03 -- 277,962.42

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
119 6.59 144,218.34 66,527.92

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
מור 1.37 13,802
פסגות 0.82 8,280
מיטב תכלית 0.78 7,846
פורסט 0.63 6,335
אלטשולר שחם 0.51 5,174

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה