מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 20.99 3 111,399.84
בעלי עניין 66.55 1 353,214.3
ציבור 12.46 -- 66,147.82

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
13 1.15 913,885.38 5,534.49

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
קסם 0.36 1,712
מיטב תכלית 0.34 1,620
פסגות 0.2 969
הראל 0.17 805
מגדל 0.05 246

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה