מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 14.42 5 32,052.03
בעלי עניין 60.08 4 133,476.03
ציבור 25.5 -- 64,540.61

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
64 9.57 1,996,542.46 21,622.55

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
פסגות 4.22 9,538
מיטב תכלית 3.3 7,466
פורסט 1.12 2,527
הראל 0.43 965
אלומות 0.16 363

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה