מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 15.04 6 36,426.24
בעלי עניין 59.26 3 143,405.2
ציבור 25.7 -- 71,029.38

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
64 9.71 2,024,852.34 19,207.75

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
פסגות 4.2 8,303
מיטב תכלית 3.28 6,492
פורסט 1.12 2,213
הראל 0.47 927
אלומות 0.25 501

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה