חדשות חלל תקשורת

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • חלל תקשורת - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • חלל - הסכמות להארכת שירותי תקשורת בלווין עמוס 17 בשנה נוספת
  • חלל תקשורת - הלוויין עמוס 17 שוגר בהצלחה לחלל
  • חלל תקשורת-מועד שיגור לווין עמוס 17 מתוכנן ל-,7.8.19לפנות בוקר
  • חלל-מועד השיגור הצפוי ללוויין עמוס 17 יידחה במספר ימים עקב...
  • חלל-מועד השיגור הצפוי לעמוס 17 הינו 5.8.19 (שעון ישראל)
  • חלל תקשורת - פתיחת מסחר ביום 24.6.19-חלל תקש אגח יח,חלל תקש אפ 9
   | קישור ל-PDF
  • חלל-התקיימו התנאים לביצוע פדיון מוקדם לאגח ח,יבוצע ב- 11.7.19
  • חלל-המועד המתוכנן לשיגור הלווין עמוס 17 הינו בין 24.7.19 ל31.7
  • חלל-מצגת לשוק ההון-הנפקה לציבור של אגח מגובות בשעבודים על...

  חדשות סקטור תקשורת ומדיה