טבלת תשואות

תקופה % שינוי
יום מסחר אחרון 7.92
מתחילת השבוע 24.57
מתחילת החודש 4.48
30 יום 33.67
3 חודשים 36.71
6 חודשים 126.06
9 חודשים 15.79
מתחילת השנה 136.69
תקופה % שינוי
12 חודשים 24.35
שנתיים -22.68
3 שנים -62.06
5 שנים -69.24
תשואה 2018 -65.27
תשואה 2017 -22.94
תשואה 2016 -16.43
תשואה 2015 -36.82
מרחק לשיא 12 חודשים 7.79

מדדי סיכון

קטגוריה 12 חודשים 36 חודשים
ביטא 1.5 0.94
סטיית תקן (%) 70.62 53.42
מקדם מתאם 0.27 0.2

התפלגות נייר ערך

ב-12 חודשים אחרונים:
ימי עליות
ימי ירידות
ימים ללא שינוי

נתוני סחירות

קטגוריה 30 יום 180 יום 365 יום
תמורה ממוצעת 4,514,436 1,535,690 894,001
מחזור ממוצע (יח') 333,689 130,061 79,289
שער גבוה 1,567 1,567 1,567
שער נמוך 1,081 827.4 575.4

תשואות דיבידנד

שנה מספר תשלומים דיבידנד למניה (₪) סכום דיבידנד (מ' ₪) תשואת דיבידנד (%)
2018 1 0.07 0 0
2008 1 0 0 0

נתוני רווחיות

היחס % השינוי
שיעור רווח נקי (4 רבעונים) 14.92
שיעור רווח גולמי (4 רבעונים) 33.97
שינוי רווח תפעולי (4 רבעטנים) 32.26
שיעור רווח לפני מס (4 רבעונים) 14.97
השינוי בהכנסות לעומת רבעון מקביל 6.16
השינוי בהכנסות לעומת רבעון קודם -13.73
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון מקביל -607.76
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון קודם -117.91