מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 13.37 3 190,050.53
בעלי עניין 49.71 6 706,837.54
ציבור 36.92 -- 525,041.31

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
211 15 2,027,095.89 205,344.81

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
ילין לפידות 7.34 100,441
מיטב תכלית 1.92 26,259
פסגות 0.83 11,367
קסם 0.7 9,583
פסגות 0.66 9,032

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה