אודות החברה

אקויטל בע"מ
3,409,305
השקעה ואחזקות
1977
סומך חייקין
---
755
520030859
03-9229225
03-9229255
ת.ד 2695, פתח-תקוה 4912601
החברה, אקויטל בע"מ, פועלת כחברת אחזקות ומחזיקה בחברות העוסקות בתחומי פעילות כדלקמן:
- נדל"ן מניב: ייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, השכרה, רכישה, מתן שירותי ניהול, השבחה ומימוש של נכסי נדל"ן להשכרה הכוללים בעיקר מתחמים תחבורתיים, שטחי מסחר, בניני משרדים, מבני אחסנה ותעשייה, חניונים, תחנות דלק וקרקעות. עיקר נכסי קבוצת אקויטל ממוקמים בישראל ובצרפת.
- נדל"ן למגורים: איתור, ייזום, תכנון, פיתוח, הקמה, שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום הבניה למגורים בישראל.
- נפט וגז: חיפושי נפט וגז, הפקתם ומכירתם בישראל ובארה"ב, וכן הפעלת נכסי נפט וגז בארה"ב.
בפבר' 2019 הושלמה עיסקת מיזוג משולש הופכי, באופן שמניות החברה הציבורית יואל נמחקו מהמסחר בבורסה והיא הפכה לחברה בת פרטית בבעלותה המלאה של אקויטל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות