חדשות אקויטל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • אקויטל - חדל לכהן כמנכ"ל-ערן סער
  • אקויטל - דוח חב בת/מוחזקת-נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • אקויטל - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • בקשה לגילוי מסמכים בארפט,נצבא,יואל אקטל בק"ע מעורבות היועץ...
  • בקשה ליצוגית נגד ארפט,אקטל,יואל בטענה לפרטים מטעים בק"ע שווי..
  • אקויטל - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אקויטל - דוח חב בת/מוחזקת-נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • התקלה תעודת המיזוג למיזוג יואל לתוך אקטל,תהפוך לפרטית,התמורה..
  • החלטת ועדת מדדים-אקויטל תחליף את יואל במדדי הבורסה
   | קישור ל-PDF
  • עדכון בדבר לוח זמנים להשלמת מיזוג יואל ואקויטל

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות