חדשות אקויטל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • בקשה ליצוגית נגד ארפט,אקטל,יואל בטענה לפרטים מטעים בק"ע שווי..
  • אקויטל - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • אקויטל - דוח חב בת/מוחזקת-נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • התקלה תעודת המיזוג למיזוג יואל לתוך אקטל,תהפוך לפרטית,התמורה..
  • החלטת ועדת מדדים-אקויטל תחליף את יואל במדדי הבורסה
   | קישור ל-PDF
  • עדכון בדבר לוח זמנים להשלמת מיזוג יואל ואקויטל
  • אקויטל-תוצאות הנפקת אגח סדרה 2 על פי דוח הצעת מדף מיום 19.2.19
   | קישור ל-PDF
  • אקויטל - פתיחת מסחר ביום 24.2.19-אקויטל אגח 2
   | קישור ל-PDF
  • אקטל-דוח הצעת מדף עפ"י ת.מדף מ-17.5.17 להנפקת אגח ,2הזמנות14.2
   | קישור ל-PDF
  • נפטא,יואל,אקטל-דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון נכסי נפט וגז בUS

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות