חדשות אקויטל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • הושלם ההסכם לכניסת יעקב מימון כשותף ב-יחק - המשך
  • הארכת מועד ההשלמה של ההסכם לכניסת משקיע ליחק ב5 ימים נוספים
  • אקויטל - מינוי מנכ"ל-לנדנר ערן
  • אקויטל - דוח חב בת/מוחזקת-נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • אקויטל - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • אקטל,נפטא,ישרמק,ארפט-יעקב מימון יכנס כשותף(10%)ליחק(ב.שליטה...
  • אקויטל - חדל לכהן כמנכ"ל-ערן סער
  • אקויטל - דוח חב בת/מוחזקת-נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
   | קישור ל-PDF
  • אקויטל - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • בקשה לגילוי מסמכים בארפט,נצבא,יואל אקטל בק"ע מעורבות היועץ...

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות