אודות החברה

בנק מזרחי טפחות בע"מ
21,925,372
בנקים
1923
בריטמן אלמגור זהר ושות'
695
520000522
03-7559720
03-7559923
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת-גן 52520
לתאגיד, בנק מזרחי טפחות בע"מ, ולחברות המאוחדות שלו פעילות בארץ ובחוץ לארץ (אירופה ודרום אמריקה). הקבוצה עוסקת בפעילות בנקאית מסחרית (עסקית וקמעונאית), ובפעילות משכנתאות בישראל. בנוסף לפעילות הבנקאית, עוסקת קבוצת מזרחי טפחות בפעילויות שונות הקשורות בשוק ההון, לרבות: ייעוץ לפעילות בשוק ההון, ניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות, יעוץ פנסיוני, שרותי נאמנות, הפצת קרנות נאמנות, תפעול קופות גמל וביטוח אגב משכנתא. כמו כן עוסקת קבוצת הבנק בתפעול אשראי ולוקחת חלק בעסקאות סינדיקציה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות