אודות החברה

כימיקלים לישראל בע"מ
19,501,271
כימיה, גומי ופלסטיק
1968
סומך חייקין
281
520027830
03-6844400
03-6844444
רח' ארניא 23, תל אביב 61070
החברה, כימיקלים לישראל בע"מ, הינה חברת מינרלים מיוחדים המפעילה מודל עסקי אינטגרטיבי ייחודי. כיל עוסקת בהפקת חומרי גלם ועיבודם, בכדי לספק ערך מוסף ללקוחות, בשלושה שוקי קצה - חקלאות, מזון וחומרים מורכבים. פעילות החברה נחלקת לשני מגזרים:
- מינרלים חיוניים: שוקי היעד של מגזר זה הינם שוקי האגרו.
- פתרונות מיוחדים: שוקי היעד של מגזר זה הינם השווקים התעשייתיים, והוא מתמקד בהשגת צמיחה על ידי התמקדות בצרכי הלקוח הספציפי, חדשנות המוצר ומצויינות שיווקית.
בספט' 2014 החלו מניות כיל להיסחר גם ב-NYSE, ועל כן היא רשומה כחברה דואלית.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות