חדשות כיל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • כיל - פתיחת מסחר ביום 5.1.20-כיל אגח ז
   | קישור ל-PDF
  • כיל - דוח הצעת מדף להנפקת אגח עלפי תשקיף מדף מיום ,4.3.19הזמנו
   | קישור ל-PDF
  • כיל - הסכם פשרה עם הקבלן המבצע של תחנת הכח בסדום
  • כיל - מצגת החברה - דצמבר 2019 -באנגלית
  • כיל-ביהמש קיבל העתירה המנהלית נגד תוכנית לכיש בסמוך לנמל אשדוד
  • כיל - דוח רבעון 3 לשנת 2019 בעברית
  • כיל - 6K-דוח רבעון 3 לשנת 2019 ,אנגלית
  • כיל - מצגת רבעון 3 לשנת 2019
  • כיל-עדכון מחירי האשלג בהסכם עם POTASH INDIAN ביחס לכל ....
  • כיל-דחיית בקשות הצטרפות לעתירה מנהלית נגד תוכנית לכיש-המשך

  חדשות סקטור כימיה, גומי ופלסטיק

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות