חדשות כיל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • כיל - 6K: דוח רבעון 2 לשנת 2019 באנגלית
  • כיל - מצגת תוצאות רבעון 2 לשנת 2019
  • כיל - מצגת תוצאות רבעון 2 לשנת 2019 - צירוף הקובץ הנכון
  • כיל - דוח רבעון 2 לשנת 2019 בעברית
  • כיל-בימ"ש אישר הסכם פשרה בתביעה נגזרת בק"ע בונוסים לנ.משרה...
  • כיל-הסכם פשרה בבקשה לתביעה נגזרת בק"ע בונוסים ששולמו לנ.משרה..
  • כיל - דוח רבעון 1 לשנת 2019
  • כיל - דוח רבעון 1 לשנת 2019
  • כיל - מצגת החברה, רבעון 1 2019
  • כיל - מתן פסק בוררות סופי בבוררות התמלוגים מפעל ים המלח,פרטים

  חדשות סקטור כימיה, גומי ופלסטיק