אודות החברה

פנטזי נטוורק בע"מ
16,085
השקעה ואחזקות
1986
קסלמן וקסלמן
---
278
520037136
052-2593323
03-7715540
רח' אבא הלל סילבר 7, רמת גן 5252204
החברה, פנטזי נטוורק בע"מ, עוסקת בפיתוח ושיווק פלטפורמת משחקי פנטזי ספורט יומיים, המשוחקים באמצעות אפליקציה סלולרית ומחשבים. נכון למרץ 2019 פעילות זו הינה זניחה ונמצאת בתהליך חיסול.
ביוני 2018 הושלמה עסקה לפיה רכשה פנטזי נטוורק 50% ממניות חברת אופריין, העוסקת בייזום, מימון, הקמה, ניהול והפעלה של תחנת הדלק במושב צפריה. החברה מבהירה כי רכישת הפעילות נועדה לאפשר לה להימנע מכניסה להגדרה של "חברת מעטפת".
עקב השינוי שחל באופי פעילותה, שונה הסיווג הענפי של פנטזי נטוורק ביוני 2019, מתוכנה ואינטרנט להשקעה ואחזקות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות