חדשות פנטזי נטוורק

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • פנטז-מימוש אופציה להשקעה נוספת בקנאדורף ועדכון בדבר התקשרות...
  • פנטזי נטוורק - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • פנטז-עדכון בקשר עם מזכרי הבנות שהחברה חתמה עליהם, פרטים
  • פנטז-נחתם הסכם מיסדים להקמת חב משותפת לפיתוח זנים בקאנביס,המשך
  • פנטז-פתיחת מסחר ב- 13.2.19-פנטזי נטורק אפ ,2פנטזי נטורק אפ 3
   | קישור ל-PDF
  • פנטז נטוורק- עדכון בנוגע לססטוס התקשרויות החב ב6 מזכרי הבנות
  • פנטזי נטוורק - דוח רבעון 2 - דוח משלים-עדכון בדבר תחום הפעילות של הח
   | קישור ל-PDF
  • פנטזי נטוורק - דוח רבעון 2 - דוח משלים
   | קישור ל-PDF
  • פנטז-היי פארמה-אישור היק"ר להארכת האישור הראשוני לחוות הגידול
  • פנטז+היי פארמה:ארכה למומ בק"ע הבנות,אפקט+היי פארמה:טרם נחתם ה.

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות