אודות החברה

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ
3,218,543
ביטוח
1987
קוסט פורר גבאי את קסירר / סומך חייקין
224
520036120
03-6387575
03-6397011
רח' ראול ולנברג 36, תל אביב 6136902
החברה, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, וחברות בנות שלה עוסקות במגזרי הפעילות הבאים:
- חסכון ארוך טווח: ביטוח חיים, כיסויים נלווים וניהול קרנות פנסיה וקופות גמל. המגזר כולל חסכון לטווח ארוך וכן כיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון מוות, נכות, אובדן כושר עבודה ועוד.
- ביטוח בריאות: ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות רפואיות, ניתוחים, השתלות, תאונות אישיות, נסיעות לחו"ל, ביטוח שיניים, עובדים זרים ועוד.
- ביטוח כללי: כולל את ענפי החבויות והרכוש (רכב חובה ורכב רכוש), ביטוחי אשראי, תאונות אישיות ואחרים.
- אחר: פעילות אשראי ומימון וסוכנויות ביטוח.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות