אודות החברה

מבטח שמיר אחזקות בע"מ
740,252
השקעה ואחזקות
1958
בריטמן אלמגור זהר ושות'
---
127
520034125
03-7684949
03-6442099
רח' הברזל 27, תל-אביב 69710
החברה, מבטח שמיר אחזקות בע"מ, הינה חברת החזקות המחזיקה מספר חברות העוסקות במגוון תחומים. פעילות מבטח שמיר מתמקדת בתחומים הבאים:
- השקעות בחברות הזנק.
- השקעות בתחום הנדל"ן: בתחום הנדל"ן המניב בו פועלת מבטח שמיר, פועלות חברות המחזיקות בנכסי מקרקעין שונים המיועדים לשימושים עסקיים כגון מסחר, משרדים, תעשיה וכו'.
- השקעות ריאליות.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות