חדשות מבטח שמיר

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • הצעה מעודכנת לרכישת מניות אפרק מטעם מבשמ
  • הצעה מעודכנת לתכנית הסדר חוב באפרק מטעם מבטח שמיר-המשך
  • מבטח שמיר - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • מבטח שמיר - דוח רבעון 2 לשנת 2019 - צירוף הערכת שווי מהותית
  • עקרונות להסדר עם מחזיקי אגח של אפרק מטעם מבשמ,יקוצו למבשמ 100%
  • הצעת MRC בה חברים גם רפק,גנרש ומבשמ זכתה במכרז חשמל-אלון תבור
  • מבשמ-תגובה:הגישה הצעה לרכישת תחנת כח של חב חשמל באתר אלון תבור
  • מבטח שמיר - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • מבטח שמיר - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • אפרק-הצעה להסדר חוב מטעם שוב,הצעה מטעם מבשמ לרכישת דניה סיבוס

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות