אודות החברה

ארד בע"מ
1,441,060
אלקטרוניקה ואופטיקה
1941
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1219
510007800
04-9897911
03-9897960
קיבוץ דליה 1923900
החברה, ארד בע"מ, והחברות הבנות שלה פועלות בתחום מדידת וניהול מערכות המים בארץ ובעולם. קבוצת ארד עוסקת בשני תחומי פעילות מרכזיים:
- פיתוח, תכנון, ייצור ושיווק של מערכת תקשורת ממוחשבת לקריאה מרחוק (המשולבת במדי מים המיוצרים על ידי הקבוצה), מערכות לאיסוף נתוני מדידת מים ומערכות לניהול נתוני מדידת מים.
- פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים למדידת מים ונוזלים אחרים.
עיקר מכירות קבוצת ארד הינן ללקוחות מחוץ לישראל, ובעיקר ללקוחות בארה"ב.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות