אודות החברה

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ
3,035,256
ביטוח
1974
קוסט פורר גבאי את קסירר / סומך חייקין
1041
520029984
076-8868962
03-9238988
רח' אפעל 4, פתח-תקוה 4951104
החברה, מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, פועלת במספר תחומים:
- ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח: הכולל את ענפי ביטוח חיים, פנסיה וגמל והוא מתמקד בעיקר בחסכון לטווח ארוך וכן בכיסויים ביטוחיים של סיכונים שונים כגון מוות, נכות, אובדן כושר עבודה ועוד.
- ביטוח בריאות: הכולל ביטוח סיעודי, ביטוח הוצאות רפואיות, ניתוחים, השתלות, ביטוח שיניים ועוד.
- ביטוח כללי: הכולל את ענף רכב חובה, ענף רכב רכוש ואת ענפי החבויות והרכוש.
- שירותים פיננסיים: ניהול נכסים פיננסיים ושיווק להשקעות, בעיקר ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקים.
- אחר: פעילות סוכנויות ביטוח.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות