פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/09/28
תשלום קרן אחרון 30/09/28
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2.25
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/09/20
תאריך אקס 21/09/20
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 0.64
ערך מתואם ברוטו 100.89
מח"מ 7.91
נטו מקוזז 0.35
נטו להחזקה 0.31
ערך מתואם נטו 100.75
טווח לפדיון 8.61
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/09/20 2.26 -- -- 352,338 352,338
30/09/21 2.25 -- -- 350,422 350,422
30/09/22 2.25 -- -- 350,422 350,422
30/09/23 2.25 -- -- 350,422 350,422
30/09/24 2.25 -- -- 350,422 350,422
30/09/25 2.25 -- -- 350,422 350,422
30/09/26 2.25 -- -- 350,422 350,422
30/09/27 2.25 -- -- 350,422 350,422
30/09/28 2.24 100 15,574,309 349,462 15,923,772
סה"כ 15,574,309 3,154,754 18,729,063
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות