פרטי אג"ח

סוג הפדיון פדיון חד פעמי
סוג הצמדה שקלי
שיעור מס 15
תשלום קרן הבא 30/09/28
תשלום קרן אחרון 30/09/28
דרוג מעלות + אופק --
דרוג מידרוג + אופק --
שיעור ריבית 2.25
סוג ריבית קבועה
תדירות ריבית שנתי
מנגנון ריבית --
תשלום ריבית הבא 30/09/19
תאריך אקס 22/09/19
סוג שעבוד ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה 1.02
ערך מתואם ברוטו 102.18
מח"מ 8.16
נטו מקוזז 0.7
נטו להחזקה 0.67
ערך מתואם נטו 101.85
טווח לפדיון 9.03
מרווח ממשלתי 0

תיאור אג"ח

אין נתונים להצגה

גרף תשואות(6 חודשים אחרונים)

נתונים באלפי ₪

תזרים פירעונות

מועד תשלום % ריבית % קרן תשלום קרן תשלום ריבית סה"כ תשלום
30/09/19 2.24 -- -- 329,090 329,090
30/09/20 2.25 -- -- 329,999 329,999
30/09/21 2.25 -- -- 329,999 329,999
30/09/22 2.25 -- -- 329,999 329,999
30/09/23 2.25 -- -- 329,999 329,999
30/09/24 2.25 -- -- 329,999 329,999
30/09/25 2.25 -- -- 329,999 329,999
30/09/26 2.25 -- -- 329,999 329,999
30/09/27 2.25 -- -- 329,999 329,999
30/09/28 2.24 100 14,666,622 329,095 14,995,717
סה"כ 14,666,622 3,298,177 17,964,799
נתונים באלפי ₪

גרף פירעונות

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות