לחשוב מחוץ לקופסא - הנה דוגמה להשקעה שמתאימה לשוק קשה

מיכה צ'רניאק, מנכ"ל להבה ניהול תיקי השקעות, מציג דרכי השקעה במצבי שוק לא יציב למשקיע הפרטי
|
(133)
מיכה צ'רניאק

השוק קשה, עושה רושם כי להרוויח היום מפעילות בשוק זו משימה (כמעט) בלתי אפשרית. המסקנה אם כך, חייבים לחשוב מחוץ למסגרת. השוק האמריקני נותן לנו כלים (אשר אינם קיימים בשוק ההון הישראלי) העשויים לעזור לצלוח את התקופה הנוכחית ואף להרוויח.

HEALTHCARE REIT (סימבול: HCN)

הקרן עוסקת בהשכרת מרכזים רפואיים: בתי אבות, בתי סיעוד, משרדים רפואיים ובתי חולים, על פני 45 מדינות שונות ברחבי ארה"ב. מחזיקה בקרוב ל-900 נכסים ונכללת במדד ה-S&P500.

הקרן היא השלישית בגודלה מבין 12 קרנות הריט במגזר הבריאות (שתי הגדולות נסחרות בשווי שוק של 15-16 מיליארד דולר). המגמה העסקית בסקטור מושפעת משני גורמים מרכזיים. בטווח הקצר ישנו לחץ ‏להפחית את עלויות הטיפול הרפואי מצד הממשל. בטווח הארוך, הסקטור נהנה מגידול משמעותי בביקוש בעקבות הזדקנות האוכלוסייה והתארכות תוחלת החיים. היצע מצומצם של נכסים חדשים בשוק מהווה יתרון לבעלי הנכסים. מגמות אלו מקבלות ביטוי בתוצאות הקרן אשר במהלך השנה האחרונה הציגה גידול של 4% ברווח התפעולי מנכסים זהים.

במהלך 2011 HCN ביצעה רכישות בהיקף של 5 מיליארד דולר וצמחה באופן משמעותי. רכישות אלו מומנו באמצעות שתי הנפקות של מניות רגילות בהיקף של כ-2 מיליארד דולר, של 630 מיליון דולר במניות בכורה להמרה וגיוס של 1.4 מיליארד דולר באגרות חוב בשלוש סדרות שונות.

נתונים פיננסים נבחרים:
נכסים: 13.6 מיליארד דולר
התחייבויות: משכנתאות מבנקים בהיקף 1.9 מיליארד דולר.
אגרות חוב: 4.4 מיליארד דולר.
קווי אשראי: 0.4 מיליארד דולר.
הון חשבונאי: 6.5 מיליארד דולר (5.5 מניות רגילות, 1 ).
: 10 מיליארד דולר (9 מיליארד מניות רגילות, 1 מיליארד מניות בכורה).
: 1.15 מיליארד דולר
תשואת : 5.8%.
בארה"ב לא נהוג לבצע שערוכים לנכסי הנדל"ן, הנכסים משוערכים רק לצורך הפחתה לשווי הוגן. לכן שווי השוק נותן תמונה מדויקת יותר לשווי הון החברה.

מהן אפשרויות ההשקעה בקרן?

א. מניות רגילות:
מי שמשקיע היום במניות צריך לשאוף לתשואה דו ספרתית בטווח הארוך על בסיס (אחרת יש עדיפות לאג"ח קונצרני). ברוב המקרים, למעט לאחר ירידות חזקות בשווקים, זו דרישה לא פשוטה. לעיתים רחוקות אני משתכנע בכדאיות השקעה סטנדרטית בשוק המניות. אחת הדרכים האפשריות לייצר עודפת היא לשלב בין החזקה בנכס הבסיס למכירת אופציות.

כדוגמה, האסטרטגיה הפשוטה - Covered Call:
קניית 100 מניות רגילות וכתיבת CALL50 לחצי שנה (זו ).
- מחיר המניה 50.75 דולר.
- שווי האופציה 3.75 דולר.
- הדיבידנד הרבעוני עומד על 71 סנט (צפוי לעלות ל-74 בשנת 2012).
במידה ושער המניה יעמוד בחודש יוני מעל 50 דולר, הרווח הכולל יעמוד על 8.8% לחצי שנה (3 דולר + 1.48 דיבידנד). כלומר מספיק שמחיר המניה לא ישתנה, ונקבל תשואה הגבוהה בהרבה מהדרישה הבסיסית שלי משוק המניות.

כמו כן הסיכון כלפי מטה נמוך יותר, שכן הפרמיה מספקת לנו שכבת הגנה בצורה של 3 דולר (סך הפרמיה מחוץ לכסף). זה פרופיל סיכון - סיכוי שלדעתי אטרקטיבי בהרבה מהשקעה ישירה במניה. למרות שבכתיבת אופציות אנו מוותרים על האפשרות להרוויח יותר מ-8.8% בחצי שנה, אך במידה והמניות יילקחו ממני (קונה ה-Call ממני יממש האופציה) ואעשה "רק" 8.8% בחצי שנה - אשמח בחלקי, ואלך לחפש השקעה אחרת.

ניתן לראות שזו אסטרטגיה כמעט זהה לכתיבת Put50. עבור משקיעים המשלמים עמלות גבוהות ייתכן שזו אסטרטגיה עדיפה. ניתן לראות כי אופציות, למרות הקונוטציה הספקולטיבית שלהן, יכולות להוריד את הסיכון בתיק בשימוש נכון.

ב. מניות בכורה להמרה:
הקרן הנפיקה מניות בכורה להמרה (סימבול: HCN-I) בהיקף של 600 מיליון דולר.
תנאי הנייר:
- ערך נקוב: 50 דולר
- נקובה 6.5% - כלומר קופון של 81.25 סנט לרבעון.
- אופציית המרה: כל מניית בכורה ניתנת להמרה ל-0.846 מניות רגילות. כלומר האופצייה נכנסת לכסף החל ממחיר של 59 דולר והפרמיה להמרה עומדת על 18%.

כדי להעריך האם אפשרות השקעה זו עדיפה, יש לחשב את שווי האופציה במכשיר. לצורך כך נבחן את האסטרטגיה הבאה:

רכישה של 100 מניות בכורה להמרה וכתיבת אופציית CALL 60 (מחוץ לכסף) לחצי שנה. עבור האופציה מקבלים בשוק כ-0.5 ד' לערך ועל בסיס שנתי כ-1 דולר. על ידי הכתיבה הפכנו את אופציית ההמרה לתוספת תשואה של 2% על בסיס שנתי, כעת התשואה השוטפת תעמוד על כ-8.5% לשנה ואפקטיבית קרוב ל-9%.

על ידי כתיבת האופציה, בשילוב החזקה במניות הבכורה כנכס בסיס, אנו איננו חשופים לספיגת הפסד מכניסתה של האופציה שכתבנו לתוך הכסף, שכן אנו מוגנים בזכות נכס הבסיס שגם הוא נכנס לכסף (ההגנה מלאה עד 70 דולר, ולאחר מכן הגנה על 85% מההפסד, בגלל יחס ההמרה). התרחיש המתואר לא מתייחס למצב סביר יותר, בו מניות החברה עולות במהלך החצי שנה אך אינן עולות מעבר ל-59 ד'. במצב זה מניות הבכורה יהנו גם הן מרווחי הון (שכן הפרמיה להמרה תצטמצם אך עדיין תישאר חיובית), ואילו האופצייה תפקע חסרת ערך. בצורה זו נרוויח רווחי הון בנכס הבסיס (מניות הבכורה להמרה) מחד, ואת הפרמיה מכתיבת ה-CALL מאידך. בתום התקופה נוכל לבצע כתיבה נוספת ולאסוף פרמיה נוספת. כל זאת מתאר כיצד ביצענו Covered Call מחוץ לכסף, כשנכס הבסיס היא מניית הבכורה להמרה.

תהליך זה מראה איך הצלחנו לייצר, על בסיס נכס בדירוג השקעה המגלם סיכון אשראי נמוך, תשואה אפקטיבית של 9%, וכנראה תשואה גבוה מכך במידה ושער המניה הרגילה יעלה. כל זה במכשיר שהוא סוג של

הסיכון באסטרטגיה:

מניות הבכורה להמרה מתנהגות בטווח הקצר באופן דומה למניות הרגילות, אם כי חשוב להבין כי בטווח הארוך הסיכון שהן משקפות נמוך יותר מהמניות הרגילות. הסיבה לכך, שלאחר ירידה מסויימת הן "מתנתקות" מהמניה הרגילה.

בטווח הקצר הסיכון במניית הבכורה להמרה משקף את הסיכון שבהפיכתם למניות בכורה רגילות. כלומר הסיכון באיבוד הרלוונטיות של הפרמיה להמרה. במצב זה התשואה בהן תשאף לתשואת מניות הבכורה הרגילות (זה יקרה כשהן ירדו ל-43 דולר למניה. מחיר זה מגלם תשואה של 7.5% - זו התשואה בה נסחרות מניות הבכורה הרגילות של החברה). בטווח הקצר, הסיכון לירידה של מניות הבכורה להמרה גבוה מזה של מניות הבכורה הרגילות (הפער מסתכם ב-15% ירידה בערך). אך מרגע זה מבחינה כלכלית ישנו ניתוק בין מחיר המניה הרגילה למניות הבכורה להמרה ולמעשה הן מתנהגות באופן הדומה למניות הבכורה הרגילות, כשהמרכיב העיקרי המסביר את התנועות בהן, הוא סיכון האשראי של החברה.

הגרף הבא מייצג השוואה בין המניות הרגילות למניות הבכורה להמרה מיום ההנפקה במארס:מניות רגילות : השיגו תשואה עודפת על ה-S&P500 של כ-7% ותשואה שנתית של 8%.

מניות בכורה להמרה : ניתן לראות שהתנהגותן כמעט זהה למניות הרגילות מכיוון שהירידה במניה הייתה במסגרת תנודה שלא הביאה ל"התנתקות" שתוארה.

ג. מניות בכורה רגילות
לחברה שתי סדרות של מניות בכורה (7.875% ו-7.625%) הנסחרות מעט מעל הפארי (שימו לב, יש לחברה לפדיון מוקדם) בכ-7.5%.

הגרף הבא מייצג את מניות הבכורה מסדרה F (ריבית נקובה של 7.625%)מתחילת השנה:כפי שניתן לראות, מניות הבכורה סיפקו תשואה של כ-8% עם תנודתיות מינימלית ללא רווחי או הפסדי הון משמעותיים. הקו המכוער היורד ל-23.5 דולר מייצג יום אחד בלבד. מתחילת השנה הנייר נסגר רק פעמיים מתחת ל-25 דולר (הפעם השנייה 24.9), ופעמיים בלבד מעל 26 דולר. מכאן גם ניתן להבין את האטרקטיביות שלהן המשתקפת ביכולתן לספק תשואה גבוהה בתנודתיות נמוכה גם בתקופה של מהמורות בשוק ההון. הסיבה העיקרית לכך הוא השילוב בין סיכון אשראי נמוך וריבית גבוהה המושכים משקיעים ארוכי טווח אשר פחות רגישים למח"מ הארוך, כגון קרנות פנסיה.

ד. אגרות חוב: נסחרות בתשואה לפדיון של 5%-5.5% לתקופה של 10 שנים.

לסיכום, בטור הוצגו מספר אפשרויות השקעה שונות. להלן דירוגן מהאגרסיבית לדפנסיבית ביותר:

1. השקעה במניות רגילות.
2. השקעה במניות רגילות + אופציות (Covered Call).
3. השקעה במניות בכורה להמרה.
4. השקעה במניות בכורה להמרה + אופציות.
5. השקעה במניות בכורה.
6. השקעה באג"ח.

שימו לב כי הנתונים נכונים לרגע כתיבת הטור, שינוי במחירי השוק ישפיע מהותית על הנכתב. בעת בחינת השקעה בחברה, חשוב להבין כי מכלול המכשירים הקיימים מבטא זכויות שונות ברמות סיכון שונות בזכות לקבלת תזרים מזומנים עתידי מהחברה. למעשה, אלו נכסים תחליפיים, וחשוב לשמור על ראיה רחבה ולבחון את מכלול אפשרויות ההשקעה בכדי לבחור את הנכס המעניק את פרופיל הסיכון - סיכוי האופטימלי עבורנו בהתאם לאופי המשקיע וטווח ההשקעה.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל

תגובות לכתבה(133):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 62.
  התיחסות למבני תעשיה י" א ולכור אג" ח ט האם יפרע
  נועם 01/01/2012 10:22
  הגב לתגובה זו
  0 0
  באחרונה ישנה ירידה במיוחד בכור למרות המח" מ הנמוך האם הבעיה בקבוצותשל נוחי דנקנר .
  סגור
 • 61.
  אגח א יפנאוטו
  מישה 25/12/2011 12:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אים אפשר את דעתך לגבי אגח זה.תודה
  סגור
 • 60.
  למיכה תן דעה על האג" ח י" א של חלל תקשורת (ל"ת)
  אוהוד קדוסי 24/12/2011 18:51
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 59.
  פטרכוימיים ה' ו'
  קורנליוס 23/12/2011 21:31
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה שלום רב, אשמח לקבל דעתך על פטרוכימיים סדרות ה' ו' , לאחר שנודע אתמול בבוקר על כוונת החברה לממש את האחזקה באבגול. תודה ושבת שלום
  סגור
 • פטרוכימים
  עמיחי 24/12/2011 22:45
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה הי ותודה מראש הייתי מבקש קצת הסברים על מצבה של פטרוכימיים באופן ככלי ועל האגחים שלהם שנשחטו בחודשים האחרונים בפרט.תודה
  סגור
 • טען עוד
 • 58.
  אג" ח פרטנר בריבית משתנה?
  ו 23/12/2011 19:32
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אשמח לשמוע דעתך. תודה
  סגור
 • 57.
  קרנות ריט
  ליאור 23/12/2011 17:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אשמח אם תוכל לפרט על עוד קרנות ריט , גם קרנות שפועלות באירופה ומחזיקות בנדלן ולא במשכנתאות
  סגור
 • אמפל אגח א
  אלי 23/12/2011 17:49
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ראשית תודות עבור חוות דעתך .לאגח זה יש ביטחונות במזומן 43 מיליון כ 20 אג ליחידה האים יש בזה יתרון כל שהוא ריצפה של 20 אג תודה וחג שמח
  סגור
 • 56.
  הצעת רכש אוסיף השקעות
  דרור 23/12/2011 12:44
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היי מיכה, אשמח לחוות דעתך לגבי הצעת הרכש של אוסיף השקעות אגח ט. לפי הצעת הרכש ניתן להמיר את אגרות החוב לאגרת חוב סדרה ו של ישרס או לאגרת חוב סדרה ח של ישרס. לפי יחס ההמרה נראה שההמרה לאגרת החוב סדרה ו של ישרס עדיפה אך המח" מ ארוך יותר. אשמח לחוות דעתך בעניין. תודה רבה, דרור.
  סגור
 • 55.
  סקיילקס ד
  קוראת קבועה 22/12/2011 23:52
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם החישוב לגבי הסיכויים הטובים להחזר של אג" ח סקיילקס א-ג נכון גם לאג" ח ד?
  סגור
 • א' - ג' יותר בטוחים
  רונן 24/12/2011 03:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לאגח ד' מחם ארוך יותר לכן עד שנגיע לסוף 2013 רוב הכסף של א-ג כבר ישולם. ומה יהיה עם ד לא ממש ברור כי כרגע בטחונות מכסות רק חצי מהחוב
  סגור
 • רונן - לדעתי יש לך טעות קטנה
  dork 24/12/2011 14:44
  הגב לתגובה זו
  0 0
  נכון מה שכתבת על עדכון הבטחונות ביחס לגובה החוב, אבל העניין הזה פועל גם הפוך. סקיילקס ד' תשלם לקראת סוף 2012 25% מהקרן 25% נוספים עד סוף 2013 - זה מביא אותנו לתחילת 2014 (סוף 2013) עם חצי מהקרן שכבר נפרעה ובטחונות שכבר כן מכסים את החצי השני. זה כמובן מתוך הנחה שהשחיקה במניית פרטנר תפסק, אבל האם מישהו באמת מאמין שזה ימשך עד שהמניה תרד לשווי אפס?
  סגור
 • 54.
  ילמדנו רבנו האם כתיבת פוט אכן שקולה במקרה זה
  דוד 22/12/2011 20:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה שלום. ציינתה שרכישת המנייה וכתיבת םוט שקולה למעשה לכתיבת פוט( כך לכאורה למדנו בקורס מימון בסיס מממשואת בCPP) אך במקרה הזה מדובר באופציות אמריאיות אין התאמה לחלוקת דיבידנד ולכן במקרה כל חלוקת דיבידנ מורידה את מחיר המנייה וכאורה כותה קול במצב טוב לעומת כותב פוט שהרי אם לא יחול ום שינוי במצב החברה המחיר ירד טכנית בגלל הדיבידנד. מה פיספסתי?
  סגור
 • תשובה
  שירן מלהבה 23/12/2011 10:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  זה מגולם במחירים, שכן הדיבינד הצפוי ידוע.
  סגור
 • 53.
  סקיילקס אגח ו'
  אורי 22/12/2011 18:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היי מיכה. תודה על הטור המאלף. אני לא מצליח להבין את המחיר של סקיילקס אגח ו' . יש שם שיעבוד של 120% על מניות פרטנר עד 2014 ואחכ מנגנון התאמת שיעבודים ל 100% מהקרן. איך יכול להיות שהיא נסחרת בשער כל כך נמוך (73 אגורות)? יש סיכון שאני מפספס?
  סגור
 • הסבר
  זיו 23/12/2011 11:08
  הגב לתגובה זו
  0 0
  השעבוד של ה120 אחוז האו מיום ההנפקה אין מנגנון mark 2 market שצריך להוסיף שעבודים בזמן שהמניה יורדת מכיוון שפרטנר ירדה חזק מאז ההנפקה השעבוד כרגע לא מכסה את האגח החל משנת 2014 יש מנגנון התאמה זה לפחות מה שהבנתי מקריאת התשקיף
  סגור
 • 2014 שנה קשה
  רונן 24/12/2011 03:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ב 2014 צריך להחזיר מיליארד שלק להצ' סון ויכול להיות מצב שלסקיילקס לא יהיה מספיק כסף לשלם את החוב בגלל התשלומים לאגחים א' עד ד' ודבידנט לסאני כדי לשלם את האגחים של סאני. לכן עד שנגיע ל 2014 סקיילקס יכולה להיות כבר חדלת פירעון ובעלי אגח אחרים או הצ' סון יבקשו הסדר.
  סגור
 • תודה זיו. זה נשמע הגיוני. (ל"ת)
  אורי 23/12/2011 14:29
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • אגח כללי
  ירוקה 22/12/2011 19:58
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כמי שהיא חדשה בתחום, מדוע נאמר לי שהקופונים הם רק פיקציה כי יד אחת נותנת ויד אחת לוקחת? בבקשה שמישהו יסביר לי ? מיכה יש לך זמן להסביר לירוקה?
  סגור
 • הסבר לא ממיכה
  לא מיכה 22/12/2011 22:29
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כאשר יש תשלום ריבית (קופון) אז מחיר הנייר בשוק יורד באותו סכום - כנראה לזה התכוונו. מצד שני הקופונים הם תזרים שוטף לאורך זמן (כסף שנכנס) וכן יש להם משמעות.
  סגור
 • 52.
  HEALTHCARE REIT אגח - מהו הדירוג? (ל"ת)
  אבי 22/12/2011 16:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • תשובה לאבי 50 52
  שירן מלהבה 22/12/2011 16:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לחברה יש אופציה לפדיון מוקדם בכל עת, היות שהנייר נסחר מתחת לפארי יש לזה חשיבות פחותה. לגבי הסיכון לעליית ריבית בהתחשב במחיר, במח" מ ובדירוג ההשקעה של החברה Baa2 לדעתי הסיכון אינו גבוה. כמובן שסולם הדירוג הוא בינלאומי.
  סגור
 • 51.
  דוראה
  גפ 22/12/2011 16:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אנא, התוכל לפרט מעט יותר מהי " הצעה מטעם בעלי האגח" ? כיצד היא עובדת? האם כל מחזיק יכול להשתתף (הצעה פתוחה)? במילים אחרות - האם תוכל לפרט מעט יותר ...
  סגור
 • ביקשתי לכנס אסיפת בעלי אג" ח לדון בהצעה
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 16:29
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני מקווה שהנאמנים יפעלו לכנס אסיפת בעלי אג" ח.אני מקווה שאם תהיה אסיפה יציגו את העמדה.
  סגור
 • 50.
  HEALTHCARE REIT
  אבי 22/12/2011 16:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אנא הרחב מעט בנושא האג" ח לגבי סיכונים (עלית ריבית עתידית -מה תהיה השפעתה , האם יש אופציה לפרעון מוקדם וכו,
  סגור
 • 49.
  המשביר אג" ח ב ומועדון 365 אג" ח ב
  גיא 22/12/2011 14:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הי מיכה וחג שמח מה הסיפור שם באגחים האלה? למה האגחים רק יורדים? תודה
  סגור
 • ראה תגובה למגיב 37 היא מתאימה לשתי הסדרות (ל"ת)
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 15:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 48.
  מיכה שלום,מה דעתך על אלמוגים א אגח?תודה (ל"ת)
  einatcn 22/12/2011 14:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • אלמוגים א
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 15:19
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אלמוגים- לטובת בעלי האג" ח שעבודים על מספר נכסים.1-פיקדון בנאמנות בשווי של 5 מיליון ₪ . 2-חשבון עודפים על הפרויקט ביקנעם שהינו פרויקט של צמודי קרקע .נמכרו עד היום 28 יחידות מתוך 32.הפרויקט נמצא בסיומו. 3-שעבוד על חשבון העודפים של פרויקט אוסקר שינדלר בחיפה.החברה קיבלה היתרי בניה והחלה בבניה בסוף הרבעון השני.עד כה נמכרו( ברבעון השלישי בלבד ועד היום) 20 דירות מתוך 73 ( בפרויקט שני בניינים זה נתון מפתיע לטובה).4-שעבוד ראשון על שני נכסי נדל" ן בהן דירות המושכרות לטווח קצר.הערכת שמאי על נכסים אלו קובעת להם שווי של 10 מיליון ₪ .שעבוד על חשבון עודפים מפרויקט מצליח ברמלה .טרם התקבל היתר בניה, והחברה השקיעה ברכישת הקרקע עד כה 16 מיליון ₪ מכספי האג" ח .סך השעבודים עושים רושם לא רע.כשהמזומן והעודפים מיקנעם אמורים לשרת את החוב לבעלי האג" ח עד ל 2013.ומשנת 2014 יתרת הנכסים אמורים לשרת את החוב (מדובר על כ 50 מיליון ₪ חוב).הבעיה שלי עם החברה אלו הן ההוצאות הגבוהות שלה.הוצאות הנהלה וכלליות גבוהות מאוד ביחס לפעילות החברה.בכל מקרה במחיר הנוכחי בו כל החוב מתומחר סביב 33-35 מיליון ₪ לאור השעבודים הסיכון אינו נראה גבוה במיוחד.
  סגור
 • 47.
  נתנאל אגח ג
  משקיע 22/12/2011 14:26
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה , כמה משמעותית היא הזרמת הלוואת הבעלים של 10 מיליון לאגח א עבור מי שמחזיק אגח ג?
  סגור
 • נתנאל ג
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 14:42
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בעל השליטה הצהיר על העמדת אשראי לטובת החברה בסך של 25 מיליון (ראה הודעה מיום 11/9) ההלוואה אמורה לשרת את הפירעונות של אג" ח א,ב,ג בחודשים הקרובים (בהנחה שהוא לא יתחרט ברגע האחרון)
  סגור
 • נתנאל - מכירת מגרש ב-13.5 מיליון שח
  משקיע נוסף 22/12/2011 21:25
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה המשמעות של ההודעה מהיום על מכירת מגרש בחולון ב-13.5 מיליון ש" ח (מתוכם 10.5 מיליון צריכים להתקבל עד לפברואר 2012)? האם זה מבטיח את התשלומים גם לאגח ב, ג לשנת 2012, או שרק בעלי אגח א יכולים לישון בשקט?
  סגור
 • 46.
  שאלה כללית לגבי אג" ח
  אדורם 22/12/2011 14:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיכה, האם אתה רואה בתקופה הנוכחית הזדמנות לבניית תיק אג" ח ארוך טווח, או שנכונו לנו עוד ירידות ועדיף להמתין? ליתר ביטחון, האם עדיף להתחיל בקטן עם אג" חים מסוכנים פחות ולהרחיב בהדרגה את התיק ככל שהמצב בשווקים יתבהר?
  סגור
 • בניית תיק אג" ח
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 14:42
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לדעתי הימים הללו של סוף שנה והניקוי כללי שמשקיעים עושים בתיקים שלהם מהווים הזדמנות יוצאת דופן לבנות תיק מפוזר היטב ובתשואות חריגות.בניית תיק אג" ח צריכה להיות מושכלת כך שיהיה פיזור גבוה והבנייה צריכה להיעשות בחלקים ולאורך זמן כך שבמידה והירידות ימשיכו העלות הממוצעת של הרכישות תהיה נמוכה ככל האפשר.
  סגור
 • 45.
  מיכה האלוף - חג שמח! (ל"ת)
  קורא נאמן 22/12/2011 14:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 44.
  רב תודות על השאלה אאורה נייר חדרה (ל"ת)
  למיכה 22/12/2011 13:53
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 43.
  ביטוח ישיר ט
  אבי 22/12/2011 13:26
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הי מיכה. מה דעתך על ביטוח ישיר ט?
  סגור
 • ביטוח ישיר ט
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 14:08
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יש שעבודים שמגדילים את הביטחון,אבל התשואה ביחס לשוק יחסית נמוכה לאג" ח שאינו מדורג.
  סגור
 • 42.
  תן דעה על האגח ב של אאורה מתבשל שם משהו? (ל"ת)
  אופיר טורס 89895 22/12/2011 12:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • אאורה 4
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 13:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  קשה לי לראות כיצד מגיעים להסדר עם בעלי שליטה שאין לאף אחד אמון בהם.מעבר לכך אני לא מכיר את המצב כעת בחברה.
  סגור
 • 41.
  למיכה תן דעה על האגח4 של נייר חדרה בבקשה (ל"ת)
  רוני מאי 1988 22/12/2011 12:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • נייר חדרה 4
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 13:49
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תשואה 5.5% שקלית למח" מ של כ 1.9 שנים היא תשואה יחסית נמוכה היום בשוק.אני לא אומר שזה רע כיוון שהאג" ח אינו מסוכן במיוחד זה פשוט יחסית נמוך ביחס לאלטרנטיבות.
  סגור
 • 40.
  מלרג אגח ב
  מייק 22/12/2011 12:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם למישהו יש מושג מהו חלקו השני של ההסדר? לאחר קבלת החלק היחסי של המניות
  סגור
 • ראה דו" ח כספי רבעון שלישי (חפש בעמוד 14) (ל"ת)
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 14:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 39.
  למיכה תן דעה על אאורה אגח ב יש להם נכסים
  רוני מאי 1988 22/12/2011 12:54
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לממש ברווח אדיר
  סגור
 • אאורה אג" ח
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 13:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני לא רואה כיצד מגיעים בקלות להסדר עם בעלי שליטה שאין לאף אחד אמון בהם.מעבר לכך אני לא מכיר את המצב כעת בחברה.
  סגור
 • 38.
  סאני
  איתי 22/12/2011 12:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה, ביום שבו הדיבידנדים מפרטנר לא יספיקו לשירות החוב של סקיילקס וסאני המניות של סקלייקס יהיו שוות פחות או יותר אפס ואז סאני תישאר רק עם מניות פרטנר. האם זה לא סיכון רציני שצריך להתחשב בו?
  סגור
 • סאני
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 14:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  השאלה מתי הדיבידנדים לא יספיקו השנה ? זה לא המצב כי לסקיילקס מספיק מקורות לתשלומים.בשנה הבאה ? האם משהוא באמת מאמין שפרטנר תהיה שווה אפס ? לסקיילקס כ 69 מיליון מניות פרטנר שווי השוק שלהם כ 2.2 מיליארד ₪ אבל לדעתי שווי השוק אינו משקף את התמורה האמתית שסקיילקס יכולה לקבל עבור השליטה בפרטנר.בסוף 2013 לסקיילקס תישאר יתרת חוב של 1.9 מיליארד ₪ כשמיליארד הוא לבעלת השליטה הקודמת בפרטנר.דרך אגב אם משקיעים מאמינים כי פרטנר הולכת לספוג מכה אנושה אז המכירה של האג" ח של סקיילקס וסאני מוצדקת כיוון שכל הפעילות של סקיילקס לא תהיה שווה הרבה.
  סגור
 • קצת עזרה מיכה
  קולגה מהשוק 22/12/2011 19:51
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לסקיילקס כיום יתרת מזומנים של 750 מיליון שח (דיב מפרטנר הון חוזר של הפעילות מסמסונג). בהנחה שפרטנר תרווחי בכל אחת מהשנים 800 מיליון שח והפעילות של סמסונג תרוויח כ150 מיליון שח אז התזרים שייכנס לסקיילקס צפוי להיות 500 מיליון שח בכל שנה מ2012-2013 והתזרים הצפוי לתשלום האחים צפוי להיות 650 מיליון ב2012 ו550 מיליון ב2013 כך שסקיילקס תגיע לסוף 2013 עם 600 מיליון בקופה ועם מניות חופשיות בשווי 2.2 מיליארד שח(בהנחה ששווי השוק שלהן לא יירד מכאן...). ב2014 מחכה לחברה פירעון של 200 מיליון שח אגחים 1.3 מיליארד שח להאציסון. בסנריו קיצוני שפרטנר תרוויח 500 מיליון בכל שנה וסמסונג 100 מיליון היא תגיע לאותה נקודה עם 200 מיליון בקופה ועם מניות שיהיו שוות לדעתי בשוק 1.5 מיליארד שח ופעילו סמסונג ששווה 600-700 מיליון שח. בקיצור לדעתי האגחים של סקיילקס זה הבוננזה הכי גדולה בשוק כי מספיק שהוא ידחה את האציסון או יחליף אותם במימון בנקאי האגחים יכולים לטוס במיידית. כל זה ולא הוספנו אפשרויות של מכירת חלק מחברת סמסונג או עלייה במניות פרטנר שמסיימות את הסיפור. העיתונים שוחטים את בן דב ולצערי יותר מדיי מוסדיים קוראים יותר עיתונים ופחות דוחות...
  סגור
 • 37.
  המשביר אחב ב' חגג אגח ג'
  אורדון המקורי 22/12/2011 12:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיכה מה אתה חושב על שני האגחים הנ" ל ותשואתם הנוכחית יחסית לשוק? תודה
  סגור
 • משביר ב,חג' ג' אג" ח
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 13:53
  הגב לתגובה זו
  0 0
  משביר ב- לחברה היו תוצאות כספיות גרועות כשלפתע ברבעון השלישי הם הציגו תוצאות משופרות עם תזרים מזומנים חזק.בגלל שהאג" ח לא פורע קרן ב 2012 לדעתי זה יהיה חכם להמתין ולראות האם מגמת השיפור נמשכת.חג' ג- המכירה המוקדמת של קומות בפרויקט ברחוב הארבעה מעודדת כיוון שהעודפים מהפרויקט משועבדים לטובת האג" ח.במחיר הנוכחי לדעתי זו השקעה מעניינת למשקיעים בסיכון גבוה.
  סגור
 • 36.
  למיכה תן דעה על נייר חדרה אגח4 תודה ?? (ל"ת)
  רענן כץ 22/12/2011 12:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • נייר חדרה 4
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 13:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תשואה 5.5% שקלית למח" מ של כ 1.9 שנים היא תשואה יחסית נמוכה היום בשוק.אני לא אומר שזה רע כיוון שהאג" ח אינו מסוכן במיוחד זה פשוט יחסית נמוך ביחס לאלטרנטיבות.
  סגור
 • 35.
  שאלה למיכה: הכשרת הישוב- תז" מ מול חוב
  מיכאל 22/12/2011 12:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בשנה הקרובה החברה סולו תצטרך לשלם כ90 מ' שח ריביות אגח ואשראי בנקאי 145 מ' שח קרן אגח (אני עושה הנחה משמעותית של מימון מחדש של כל האשראי הבנקאי בסך 130 מ' שח שאמור להפרע). = יוצא תשלומים סולו בסך 235 מ' שח. אל הסכום הזה מצטרף תשלום ריבית של 45 מ' שח עבור החברה המאוחדת. = 280 מ' שח לחברה המאוחדת (שוב הנחתי לטובת החברה שלא יפרעו את קרן החוב של החברה המאוחדת, רק על מנת לפשט את הדיון). לפי החישוב שלי תזרים מזומנים עליית ערך נדלן - כ150 מ' שח שנתי. איך אתה רואה את החברה מתמודדת עם החוב הצפוי לה בשנה הקרובה, ואף בשנים שלאחר מכן? האם אתה מאמין בתז" מ החזוי שפרסמה החברה בדוח האחרון?
  סגור
 • הכשרה אג" ח
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 13:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לחברה נכסי נדל" ן רבים וטובים בישראל ובפולין.עלותם בספרים 2 מיליארד ₪ והן מניבים הכנסות של 200 מיליון ₪ .החברה הצהירה על כוונה לממש נכסים במהלך 2012 על מנת לעמוד בפירעונות החוב שחלים בשנה זו (הפירעונות יחסית בהיקף גדול ביחס להיקף החובות).אני בהחלט מאמין כי החברה יכולה לעשות זאת.לדעתי אם היה חשש ליכולת החברה לעמוד בתשלומים נמרודי היה נמנע מחלוקת הדיבידנד לא מזמן כיוון שזה חושף אותו לתביעות מצד בעלי האג" ח במידה והוא לא יעמוד בתשלומים.בכל מקרה מסיבה זו אני מעדיף להתמקד באג" ח 14 שלטובתו יש ביטחונות טובים והוא גם הראשון מבין הסדרות הנפרעות שמשלם קרן ב 2012.
  סגור
 • 34.
  למיכה אאורה אגח ב מה דעתך בבקשה יגיעו להסדר? (ל"ת)
  דורון 22/12/2011 11:52
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • קשה לי לראות כיצד אפשר להגיע
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 13:26
  הגב לתגובה זו
  0 0
  להסדר עם בעלי שליטה שאין לאף אחד אמון בהם.מעבר לכך אני לא מכיר את המצב כעת בחברה.
  סגור
 • 33.
  השקעה צמודה בתשואה של 8%
  משקיע זהיר 22/12/2011 11:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שתוחזר ברמת ביטחון מעבר לסביר יש?
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 12:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ההגדרה של מעבר לסביר בשוק הנוכחי היא בעייתית ולדעתי סובייקטיבית.לפי איך שהגדרתה את עצמך כמשקיע זהיר התשובה שלי שאין כרגע לאור אי הוודאות במשק ובעולם אג" ח שעונה על ההגדרה שלך.
  סגור
 • 32.
  קבוצת דנקנר סיכונים וסיכויים
  משקיע 22/12/2011 11:45
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אילו חברות מקבוצת דנקנר נחשבות ליותר בטוחות, כך שכדאי לנצל את המצב ולהשקיע בהן ולאיזה טווח (או אילו אג" ח מומלצות).
  סגור
 • ראה תגובה למגיב 6 בנושא (ל"ת)
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 12:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 31.
  הסדר דוראה
  ליעד 22/12/2011 11:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה, תוכל להסביר בבקשה את הצעת ההסדר בדוראה. מה מקבלים בסופו של דבר בעלי האגח?
  סגור
 • הסדר דוראה
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 12:19
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ראה תגובה ל 15 בנושא ,כאמור אני מנסה לקדם הצעה חליפית מכיוון בעלי האג" ח כי זו אינה טובה מספיק .
  סגור
 • 30.
  מיכה -מה דעתך על בזן ג(מח" מ שנה וחצי,7%)? (ל"ת)
  אורן 2 22/12/2011 11:25
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • בזן ג
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 12:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  התשואה של האג" ח היא 6.9% שקלית זו לא תשואה חריגה לשוק והיא אפילו נמוכה ביחס למה שמקבלים באג" ח בדירוג A- .עדיין קיים סיכון להורדת דירוג בגלל האופק השלילי לאג" ח זה גורם סיכון נוסף.כלומר תשואה בינונית עם אי וודאות בטווח הקצר.
  סגור
 • 29.
  שינוי המס מ-20% ל-25%
  קורא קבוע 22/12/2011 11:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיכה בהנחה שיש בתיק ניירות צמודים ולא צמודים שחלק בהפסד וחלק ברווח (לא ממומשים), איך כדאי לפעול מבחינת מימוש רווחים/הפסדים עד סוף השנה? אם עושים מכירה רעיונית של ניירות צמודים ברווח אז חוסכים מס בעתיד אבל מקדימים תשלומי מס להיום, לכן לא ברור אם כדאי. אם מקזזים כנגדם ניירות צמודים אחרים בהפסד אז נראה לי שלא עשינו כלום כי שנה הבאה אפשר לקזז ביניהם אותו דבר. האם הדבר האופטימלי הוא לעשות מכירה רעיונית של ניירות צמודים ברווח וכנגדם לעשות מכירה רעיונית של ניירות לא צמודים בהפסד כך שיתקזזו? מצד אחד לא משלמים מס היום, מצד שני " חוסכים" מס בעתיד על הניירות הצמודים ולא " מפסידים" מגן על הניירות הלא צמודים. האם אני מפספס משהו? האם יש משהו עדיף שכדאי לעשות (אם בכלל)? תודה ויום טוב.
  סגור
 • מכירה רעיונית
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 12:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בגדול אתה צודק.הנכון ביותר זה לקזז בין ני" ע ברווח לני" ע בהפסד כך שלא תהיה חשיפה בהם לשינוי המס בשנה הבאה.מי שחילק דיבידנד מחברה בבעלותו יכול למכור ני" ע מופסדים ולהתקזז במס על ההפסד.מעבר לכך לא הייתי עושה קיזוזים נוספים כי מכירה רעיונית של ני" ע מורווח רק תקדים מס כשאין ודאות שהרווח יישאר בשנה הבאה.
  סגור
 • תודה ושאלת המשך להבהרה
  קורא רבוע 22/12/2011 13:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם נכון שאת ההפסד כדאי לממש ספציפית מני" ע מופסדים לא צמודים (כי לא מפסידים עליהם מגן מס שנה הבאה), או שזה לא משנה (צמודים או לא צמודים)? נניח שהמס בחשבון כבר מאוזן, האם לא כדאי באופן יזום לעשות מכירה רעיונית של ני" ע צמודים ברווח ומולם לקזז ני" ע לא צמודים בהפסד? ההגיון הוא שלא משלמים עכשיו מס, הפחתנו את המס שנה הבאה על הצמודים שמכרנו רעיונית (או הגדלנו עליהם מגן אם ירדו) ולא נפגענו בניירות הלא צמודים שמכרנו רעיונית שנה הבאה כי שיעור המס עליהם לא ישתנה. האם נכון?
  סגור
 • קיזוז שקלי מול צמוד תוכל לעשות גם שנה הבאה
  דוד 22/12/2011 20:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ו ההתחשבנות היא שקל מול שקל ולא משנה שיעור המס.לכן מה זה משנה אם תעשה זאת עכשיו או שנה הבאה. יתרה מכך שנה הבאה מערכת הבנקים בנויה לקיזוזים על בסיס שנתי ולא חודשי ולכן אין עדיפות במכירה רעיונית של רווח בצמודים והפסד בשקלים אלא אם אתה הטוח שהנכסים השיקליים יעלו יותר במשך שנה הבראה לעומת הצמודים ואז לא תוכל לקזז הכל.
  סגור
 • אם יש מצב כזה הוא אכן כדאי. (ל"ת)
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 14:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 28.
  מיכה-דעתך בענין סקיילקס...
  אורן 22/12/2011 10:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה, תודה רבה על המקצועיות והסבלנות , ישר כח לגבי אג" ח סקיילקס(סדרות א,ב,ג) עד כמה שאני מבין החברה אמורה להחזיר בכל אחת מהשנתיים הבאות כ-600 מיל' ש" ח, וכנגד יש לה כ-500 מי' מזומנים 800 מיל' ש" ח מניות פרטנר לא משועבדות מעל 100 מיל' ש" ח מסגרות פנויות. זה עוד לפני פעילות סמסונג הרווחית, דיב' מפרטנר והשיעבוד לטובת בעלי האג" ח. מדובר בתשואה דו ספרתית קלה מאד או שאני מחמיץ משהו? תודה רבה
  סגור
 • סקיילקס א,ב,ג
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 12:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לדעתי אתה לא " מפסיד" הרבה.סדרות א,ב,ג של סקיילקס יפרעו חצי מהקרן בשנה הקרובה לחברה יש את המקורות לכך.בהתחשב בדיבידנד מפרטנר בשנים 2012-2013 הסיכון לדעתי בסדרות אלו אינו גבוה.
  סגור
 • 27.
  אפריקה כו לעומת אפריקה נכסים ה
  קורא נאמן 22/12/2011 10:49
  הגב לתגובה זו
  0 0
  איזה אגח עדיף לדעתך במשוואת סיכוי/סיכון? בנכסים ה התשואה נמוכה יותר אבל האגח קצר יותר. מה דעתך על הבטחונות של נכסים ה, האם הם לא משמעותית טובים יותר משל אפריקה כו?
  סגור
 • אפריקה כו,אפריקה נכסים ה
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 12:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לדעתי מדובר על שתי סדרות דומות ומתאימות למשקיעים בסיכון גבוה.השעבודים מבחינתי די קרובים.מצד אחד לאפריקה נכסים ה מח" מ קצר יותר מצד שני ההתחייבות להמשך הזרמות כספים (500 מיליון ₪) לאפריקה עוזרת לאג" ח כו.גם המנוף של הזמן יכול לפעול לטובת אג" ח כו במקרה של היפוך מגמה בשוק.כאמור שתי הסדרות לגיטימיות.
  סגור
 • 26.
  HEALTHCARE REIT
  אבי 22/12/2011 10:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מהם שערי האג" ח שבכתבה המשקפים תשואות של5% ו-5.5% (בהתאמה)? מהו הסימבול המלא והמדויק של האג" ח?
  סגור
 • תשובה אג" ח
  שירן מלהבה 22/12/2011 11:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  42217KAU0 זה המספר נייר, קופון 4.95, נפדה באוקטובר 2020, שערי האג" ח נעים בין 94 ל98 רוב העסקאות באזור 96 המשקף 5.5%.
  סגור
 • 25.
  ב.יאיר אגח 3
  משקיע באגח 22/12/2011 10:39
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הי מיכה, אני מחזיק באגח הנ" ל. לאחרונה הוא יורד יחסית חזק לאגח כה קצר והגיע לתשואות מאוד גבוהות (עקב המחמ הקצר), אבל עדיין המחיר בשוק לא מגלם חשש משמעותי של אי עמידה בתשלומים. מה דעתך על האג" ח? האם החברה לדעתך תעמוד בתשלומים במרץ ובספטמבר 2012? במה זה תלוי? מעיון בדוח הכספי לרבעון 3 לא יצאתי חכם - מדוע החברה סיווגה כ-300 מיליון ש" ח אגח כהתחייבויות שוטפות ורק 120 מיליון אגח כהתחייבויות לא שוטפות, האם צריך לפרוע 300 מיליון בשנה הקרובה (דוח סולו)? יש גם אשראי מתאגידים בנקאים של 318 מיליון - האם זה אשראי " מתגלגל" ? מהם נכסים פיננסיים אחרים שמופיעים תחת נכסים שוטפים, האם מדובר בנכסים נזילים שיכולים לשמש לפרעון אגח? תודה.
  סגור
 • ב יאיר 3
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 12:14
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ב יאיר רגישה מאוד לשוק הנדל" ן למגורים מצב השוק הוא שיקבע לגבי יכולת החברה לעמוד בתשלומים לאג" ח ג.היתרון שהתשלום במרץ .החברה מציגה את התשלומים הצפויים בשלוש השנים הבאות כהתחייבות לז" ק של החברה ולא רק מה שישולם ב 2012.מלבד ריבית לסדרה 4 התשלום לאג" ח 3 הוא היחיד עד לחודש מרץ הקרוב ולכן הסיכוי לביצוע שלו סבירים.לגבי התשלום הסופי כאן כאמור תהיה השפעה למצב השוק בשנה הבאה.
  סגור
 • 24.
  אמפל, סאני/סקיילקס
  r, קורא קבוע 22/12/2011 10:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיכה, א. אמפל- האם תוכל להעריך שווי האג" ח (אינני יודע אם אפשר להתבסס על כוונת החברה בדחייה ולא בתספורת, אך בנתונים הנוכחיים גם הליכה לפירוק תניב יותר ממחירו בשוק). ב. סאני/סקיילקס - סקיילקס פחות מסוכנת מעצם היותה יותר נמוכה במבנה (סאני-סקיילקס-פרטנר), האם אתה רואה חשיבות לנקודה זו ומה לדעתך הסידרה המועדפת מסדרות סאני סקיילקס. תודה וחג אורים שמח.
  סגור
 • אמפל,סאני,סקיילקס
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 12:14
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אמפל-מבחינת בעלי האג" ח אולי עדיף היה ללכת לפירוק עכשיו כי כרגע יש מזומנים בהיקף טוב מי יודע מה יהיה בעוד שנתיים.מבחינה זו בעלי האג" ח צריכים לדרוש השתתפות של בעל השליטה בהסדר.מכיוון שלחברה תלות מוחלטת במצב של EMG ולאור אי הוודאות או אי הידיעה המוחלט שיש לגבי מה יהיה בחברה לדעתי בלתי אפשרי לנחש מה יקבלו בעלי האג" ח בעוד לכן אבסורדית מצבם של מחזיקי אג" ח ג הפך להיות הטוב ביותר.לדעתי בלי התפתחויות חדשות ואו מידע נוסף מחיר האג" ח יתקשה לטפס מעל 40-45 אגורות.סאני,סקיילקס-נכון סקיילקס מסוכנת פחות אם כי צריך לעשות הבחנה בין שלוש הסדרות הארוכות בלי השעבודים לסדרות הקצרות יותר של סקיילקס (למרות שב 50 אגורות אני לא בטוח שהסיכון הממשי כבר גדול).היתרון של סאני הוא כפול מצד אחד לקבוצה מקורות נזילים לכל 2012 כלומר אם ניקח בחשבון כי בשנה הקרובה יתקבלו התשלומים זה משאיר את סאני עם חוב של כ 180 מיליון ₪ בעוד שנה לבעלי האג" ח ומול זה כ 2 מיליון מניות פרטנר (שניתן לקבל עבורן כ 80 מיליון ₪) וכ 80% מסקיילקס בתמחור הנוכחי של האג" ח של סאני ב 70 אגורות שווי החוב יהיה כ 130 מיליון ₪ בהתחשב במקורות שיש לחברה והריביות שיתקבלו בשנה הקרובה אני לא רואה כאן סיכון משמעותי אמיתי.
  סגור
 • 23.
  אליאנס אגח ב
  משקיע 22/12/2011 10:23
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה , מה דעתך על אגח זה?
  סגור
 • אליאנס ב
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 12:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אליאנס- שיפור משמעותי בתוצאות הכספיות ב 2011 מעודד.החשש עדיין קיים לאור הנזילות הנמוכה של החברה.מכיוון שאג" ח ב אינו משלם קרן בשנה הבאה לדעתי יהיה נכון להמתין לדו" ח השנתי שיפורסם במרץ.
  סגור
 • 22.
  תודה מיכה על הטורים המעניינים. (ל"ת)
  אהרון 22/12/2011 10:22
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 21.
  סאני
  תמיר 22/12/2011 10:10
  הגב לתגובה זו
  0 0
  באיזה מחיר של מניות סייקלס ניתן להעמיד את האג" ח לפדיון? והאם זה קשור להצעת הרכש של בן דב?
  סגור
 • סאני
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 11:43
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אתמול פנינו לנאמן לסדרות של סאני בדרישה להגדלת ביטחונות נאמר לנו כי אלו הוגדלו ב 1/12 למרות שלא ראיתי דיווח בנושא.כעת אם מחיר מניית סקיילקס ירד מתחת ל 14.5 ₪ למשך 5 ימים אפשר לבקש העמדה של האג" ח לפירעון מיידי.אתמול זה ירד ומיד בן דוב הוציא הודעה על הצעת הרכש למנית סקיילקס ב 17 ₪ .
  סגור
 • יש תנאי בכל הסדרות למחיר של 14.5
  נועם 22/12/2011 18:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם אפשר להעמיד לפירעון באמת?
  סגור
 • יש דיווח מהיום
  א 22/12/2011 12:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=700821
  סגור
 • 20.
  קמן ב מעניין לאור התשואה הגבוהה או מסוכן מדי? (ל"ת)
  אביה 22/12/2011 10:01
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • קמן ב
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 11:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היקף הסדרה נמוך מאוד כ 2.8 מיליון אג" ח.בגלל ההיקף הנמוך האג" ח אינו סחיר ולא יהיה סחיר עד הפדיון בנובמבר שנה הבאה.אם ההסדר עם אג" ח ג יסתיים בטווח הקרוב כלומר בעל השליטה יזרים 30 מיליון ₪ לחברה המשמעות מבחינת אג" ח ב תהיה עצומה וחיובית מאוד.לכן לדעתי אפשר להמתין עוד כחודשיים ואז להחליט.
  סגור
 • 19.
  אי די בי אחז ד
  אבי 22/12/2011 09:59
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1.מהי לדעתך רמת הסיכון כאשר הנייר נסחר כיום בכ 50% מהפארי? 2.האם אטרקטיבי לדעתך? 3.האם אתם מחזיקים?
  סגור
 • אידיבי- ראה תגובה ל 6 בנושא
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 11:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אנחנו לא מחזיקים באג" ח של אידיבי
  סגור
 • 18.
  עזוב אותך משטויות!!..אין כמו:NLY..רק מהדיבידנ
  מומחה ריט 22/12/2011 09:52
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אתה מסודר בחיים...
  סגור
 • קרנות ריט אמריקאיות
  גיא 23/12/2011 12:25
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שכחת לציין שאזרחי ישראל ישלמו 30% מס על דיבידנדים מחברות כמו NLY,CIM,AGNC ועוד...
  סגור
 • תשובה NLY
  שירן מלהבה 22/12/2011 11:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לגבי NLY ושאר חברותיה לתחום מדובר בקרנות ריט שכן הם מחוייבות לחלק 90% מרווחיהם למשקיעים אך הפעילות שלהם שונה שכן הם לא מחזיקים בנכסים ריאליים, אלא משקיעים בנכסים פיננסים. המודל העסקי שלהם הוא השקעה בסיכון אשראי מינימלי בדרך כלל במשכנתאות מגובות נכסים של סוכנויות ממשלתיות והפעלת מינוף מאוד גבוה שמגיע עד פי-7 (תלוי איך בודקים) ומימון בריבית בנקאית נמוכה מאוד לטווח קצר מהצד השני. הסיכון במצב זה הוא שבמידה וניירות הבסיס יורדים הם יכולים להסב למשקיעים הפסדים כבדים שכן הבנק המממן מחייב את הקרן למכור נכסים בכדי לעמוד בדרישת הבטחונות. כאן הסיכון העיקרי הוא סיכון לעליית ריבית או זעזוע אחר בנכסי הבסיס. אני לא פוסל את ההשקעה אך צריך להבין היטב את הסיכון. דרך אגב לחלק מהחברות הללו יש מניות בכורה גם לחברה שהזכרת. סביבת הריבית הנוכחית והצפויה בשנים הקרובות תומכות בראציונאל של השקעה כזו, אבל לא הייתי ממליץ להגזים בחשיפה לאסטרטגיה הזאת שכן במידה והריבית תעלה נכסי הקרן יכולים להיפגע.
  סגור
 • 17.
  אבקש דעתך על אג" ח אקסטרא א (ל"ת)
  אלי 22/12/2011 09:51
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • אקסטרא אג" ח א
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 11:39
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מהצד החיובי מדובר בסדרה קטנה וקצרה.הבעיה שכל השאר שלילי.התוצאות הכספיות חלשות ,המזומנים ביחס לחוב הבנקאי בהיקף נמוך.השאלה הגדולה היא האם הבנקים יילחצו לגבי החבר כי אם כן זו בעיה גדולה.לדעתי עדיף להמתין לדו" ח הכספי השנתי.
  סגור
 • 16.
  סאני אגח ג
  אורדון המקורי 22/12/2011 09:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  חייב לשאול שוב לדעתך לגבי האגח בעיקר לאור הירידות החדות בו לאחרונה ולאור צפי התזרים בפרטנר... תודה רבה!
  סגור
 • סאני ג
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:44
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אין שינוי ,לפרטנר יש את כל המקורות לתשלומים ב 2012 ופועל יוצא מכך גם סאני תעמוד בתשלומים.כל תשלום של קרן משפר את מצב בעלי האג" ח כי השעבודים נשארים לכן בעוד שנה מצב בעלי האג" ח ישתפר מבחינת יחס חוב לביטחונות..
  סגור
 • 15.
  דוראה/ אולימפיה
  כבש 22/12/2011 09:47
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כמה אתה מעריך את שווין האם נקבל בסופו של דבר 50 אג.
  סגור
 • דוראה ,אולימפיה
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:41
  הגב לתגובה זו
  1 0
  " ההצעה להסדר" שפורסמה אמש משקפת כ 30-40 אגורות לאג" ח וזה לאחר שמחקו יפה מאוד את בעלי האג" ח (זו ההצעה היחידה ולכן הם מנצלים את המצב).אני פועל לכינוס אסיפה שעל הפרק הצעה נגדית של בעלי האג" ח מטעמם.באולימפיה המצב תמיד היה יותר טוב כך שמבחינה זו המספר שהצגת אמור להתקבל במיוחד שהוצגה לפני זמן מה לנאמן הצעה ששווה יותר מכך.
  סגור
 • 14.
  ליברטי
  גילעד סוני 22/12/2011 09:45
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיכה. תודה על הכתבה! האם אתם בלהבה ממשיכים להחזיק בליברטי ג' כמו בעבר?
  סגור
 • ליברטי - ראה תשובה למגיב 1 היא עונה על השאלה (ל"ת)
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 13.
  מניות הבנקים
  ערן 22/12/2011 09:44
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה בוקר טוב וחג שמח. לאור מבול ההסדרים הצפוי , האם לדעתך לא צפויה התחזקות הבנקים ברווחיות כתוצאה מהעברת חלק משמעותי מהיקף האשראי שהופנה לאג" ח הקונצרני . תודה.
  סגור
 • מניות בנקים
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1-הבנקים עלולים להידרש להפרשות נוספות אם חברות ימשיכו להסתבך.2-מחיר הבנקים היום ביחס להון העצמי שלהם נמוך מהממוצע שנע בין 0.8-1.2 על ההון .כיום היחס סביב 0.6 כך שהתמחור שלהם נמוך וזה נובע מהחששות שציינתי כולל חשש מהידוק הפיקוח על הבנקים.
  סגור
 • 12.
  שאלת מאקרו
  אבי 22/12/2011 09:43
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אנו נמצאים 10 חודשים של פדיונות באגחים חברות, מצד שני יש יצירות של כספים בקופות ובקרנות השתלמות. כמו כן, נכנס כסף בעקבות תשלומי ריבית וקרן באגחים של חברות. לדעתך עד מתי יימשכו הירידות באגחים? (כי לטעמי הבעיה היא לא בחוסר נזילות כמו ב2008, אלא בחוסר רצון לקחת סיכונים)
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הבעיה היא חוסר נזילות עצום בקרנות.בתחילת גל הפדיונות הנזילות הייתה גדולה כעת היא אינה קיימת וכך פדיונות של מספר מועט של מיליוני ₪ ביום מוביל לירידות וחוזר חלילה.הבעיה היום בניגוד ל 2008 קופות הגמל וקרנות הפנסיה כהחלטה לא נמצאים במשחק של אג" ח קונצרני בדירוג בינוני ומטה.בעיקר בגלל חשש מהרגולציה וחוסר רצון לקחת סיכונים ובסוף להזדקק לתירוצים מדוע השקיעו בחברה שנקלעה להסדר.כלומר אין נזילות בכלל לקרנות הנאמנות וכך ניתן לראות ירידות חדות במחזורים שאינם גבוהים.עצירה בפדיונות והיפוך במגמה אמורים להביא לתיקון חד במחירים כי השוק ממילא דליל וכעת החברות קונות במרץ ומנקות עוד יותר את השוק.
  סגור
 • 11.
  נאנט
  אבי 22/12/2011 09:42
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1.האם אתם עדיין מושקעים משמעותית ב-ב וב-ג? 2.עד כמה גדולים הסיכונים ,כולל סיכון בעלי השליטה? 3.אנא דעתך לכדאיות ההשקעה ולסדרה המועדפת להערכתך.
  סגור
 • נאנט
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:39
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1-אנחנו מחזיקים בעיקר בסדרה ג.2- הסיכון של בעלי השליטה נשאר אם כי הוא פחת לאור מינוי נאמן.3- מעולם לא היו לנו החזקות משמעותיות ,לאחר הפירעון ביוני ההחזקות פחתו כמובן.לחברה יש מקורות כספיים לתשלום בשנה הבאה החשש של המשקיעים כרגע שיעלימו את המקורות עד יוני,כלומר החשש הוא בעיקר על רקע משבר אמון בבעלי השליטה של החברה.
  סגור
 • 10.
  סאני
  אריק 22/12/2011 09:42
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היי מיכה, מה הסיבה לירידות של כ-10% באגחים של סאני לאחר פדיון של 25% מהקרן. כיצד מבוצע החישוב ולמה לא כל הסדרות ירדו בשיעור זהה?
  סגור
 • סאני
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כי אנשים חיכו ליום האקס ורצו למכור בבהלה ,זה מעט מוזר כי המחיר כעת נמוך יותר מהמחיר שהיה לפני האקס ואז הם יכלו למכור בקלות לחברה עצמה.שוב זה מעיד על שוק בעייתי ולא יציב מספיק.ההבדל בין הסדרות הוא מקרי ונובע מלחץ מוכרים נקודתי בסדרה מסוימת.
  סגור
 • 9.
  לאומי 201
  אבי 22/12/2011 09:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם בתשואות הנוכחיות (ולמרות ההורדדות הצפויות בריבית)ההשקעה בש.ה.בנקאיים כגון הנ" ל (ואחרים כמו ירושלים , אגוד ודומיהם)מאד כדאית ובסיכון נמוך מאד ?!
  סגור
 • אג" ח בריבית משתנה בדירוג גבוה
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  באג" ח בריבית משתנה הדירוג גבוה יש מצב מעניין יחסית התשואה שלהם גבוהה מהתשואה באג" ח מקביל של אותה חברה רק בריבית קבועה הסיבה צפי להמשך ירידה בריבית.לכן בטווח קצר יתכן המשך לחץ על האג" ח בריבית משתנה בדירוג גבוה בטווח הבינוני לדעתי הן עדיפות על האג" ח בריבית קבועה.
  סגור
 • 8.
  חלל יא , הכשרת הישוב 14
  אבי 22/12/2011 09:30
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1.אנא דעתך להשקעה בנ" ל . 2.האם אתם מושקעים משמעותית? 3.לאור צפי ההורדות בריבית ,האם כללית , לאור התשואות, עדיין מעניין להשקיע בריבית משתנה?
  סגור
 • הכשרה 14,חלל יא
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:37
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הכשרה 14- ראה טור שכתבתי כאן בעבר על האג" ח.חלל יא- ראה תגובה למגיב 2 בנושא.בתשואות הנוכחיות של הסדרות שהצגת איזה משמעות יש לעובדה שהם בריבית משתנה ? התשואות ממילא דו ספרתיות.
  סגור
 • 7.
  כנפיים ד, , אפריקה כו ,
  אבי 22/12/2011 09:27
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אנא דעתך להשקעה בנ" ל בתשואות הנוחכיות ולאור הסיכונים
  סגור
 • כנפיים ד,אפריקה כו
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:37
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לפני שבועיים התייחסתי לשתי החברות.כנפיים יש מזומן ל 2012 לגבי 2013 היא תלויה בדיבידנדים מגלובל כנפיים.אומנם המחיר של כנפיים נמוך מאוד אבל לאור היחסים בין גלובל לכנפיים (תלות של כנפיים בגלובל) ברור כי גלובל בטוחה משמעותית יותר.המחיר היום נמוך מדי ביחס להחזקות החברה ולמצבה הכספי.אפריקה כו- שוב המחיר נמוך מדי ביחס למצב החברה,השעבודים,מבנה המאזן וההתחייבות להזרמות כספים נוספות לחברה בשנתיים הבאות.
  סגור
 • 6.
  דסקש
  יוסי 22/12/2011 09:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה דעתך לגבי אגח של דסקש וקבוצת אידיבי בפרט?
  סגור
 • דסק" ש אג" ח,אידיבי אג" ח
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שוק האשראי התקרר מאוד לאחרונה הן בשוק ההון והן מצד הבנקים לגופים כמו קבוצת אידיבי זה מאוד גרוע במיוחד כשמחירי החברות שהקבוצה מחזיקה בירידה.לחברה יש מקורות לטווח הקרוב אבל המשך הקיפאון בשוק האשראי יתחיל להכביד על הקבוצה.בגדול בקבוצת אידיבי המצב בחברות למטה יחסית סביר וככול שעולים למעלה לכיוון אידיבי החזקות המצב הולך ונהיה גרוע יותר.לכן הסיכון בדסק" ש נמוך מהסיכון באידיבי.
  סגור
 • 5.
  מילרג
  שמואל 22/12/2011 09:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיכה, תוכל בבקשה להסביר מה קורה עם מלרג? אני מחזיק מלרג א שרשום אצלי לפי שער של 42אג (שער סגירה לפני הפסקת מסחר) כמה מניות אני אמור לקבל, מה תהיה עלותם והאם זה רק שלב א' של ההסדר או שיותר מזה לא אקבל כלום? מה אפשר לעשות עם מניות אלו?
  סגור
 • מלרג
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני לא מכיר את היחס של חלוקת המניות לבעלי האג" ח.זה רק חלק מההסדר יש עוד חלקים בהסדר אני מציע לקרוא זאת במאיה.ברגע שתקבל את המניות אפשר להחזיק בהם או למכור אותם.בנוסף צריך להמתין לתוצאות של התביעה שהוגשה כנגד החברה ונושאי המשרה שלה.
  סגור
 • יש סיכוי שבעלי האגח יראו משהו מהתביעה?
  מחזיק באגח ב - מלרג 22/12/2011 13:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ולמה לא תובעים גם את רו" ח? איפה היתה הביקורת על הדוחות? הרי לפי התביעה הנוכחית אפילו בפרוטוקולים של הדירקטוריון דיברו על כך שהדוחות לא משקפים את מצב החברה...
  סגור
 • לדעתי כן ותובעים גם רו" ח בתביעה ייצוגית (ל"ת)
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 14:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  אמפל
  אבי 22/12/2011 09:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה דעתך על ההסדר באמפל? האם אין כאן העדפת נושים(אג" ח א קיבלו לפני חודשיים קניות בבורסה)? מה מניע חברה שיש לה עוד שנה מזומנים לבקש הסדר? תודה אבי
  סגור
 • לא מיכה אבל בעל דיעה
  dork 22/12/2011 10:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לדעתי לא ניתן להוכיח העדפת נושים משום שיומיים אחרי התשלום פוצץ הצינור שביום התשלום היה פעיל. יכולים לטעון ברמת סבירות גבוהה שבעת התשלום נראה היה שיש לחברה יש עדיין סיכוי לעמוד בהתחייבויות ואילו הפיצוץ סתם את הגולל על כך.
  סגור
 • אמפל אג" ח
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  איזה הסדר ? יש בקשה לדחיית תשלומים אין כאן הצעה להסדר.יש בעייתיות בנושא הרכישות של האג" ח ופירעון הקרן האחרון אבל לדעתי זה לא יעזור לטענות בעלי האג" ח.זה שהחברה מבקשת כרגע הסדר למרות שיש לה מזומנים המשמעות לדעתי היא שהחברה אינה מאמינה במיוחד שהמצב ב EMG צפוי להשתפר בטווח הנראה לעין.התביעות כנגד המצרים ,טוב מעניין מה יקרה אתם וגם אם החברה תזכה מי יעקוף את הנושא זה נראה כמו מהלך של ייאוש שבטח לא יתברר בשנתיים הקרובות.
  סגור
 • 3.
  מיכה - תודה רבה על הטורים המאלפים.
  dork 22/12/2011 09:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני נוהג לקרוא בעניין רב את הטור השבועי שלך שממנו למדתי רבות, יחד עם זאת - עושה לי רושם שהשבוע פיספסת. אם נתבונן בשוק הישראלי אזי נראה שהכסף (כמעט) מונח על הרצפה, כיוון שאג" חים רבים נסחרים בתשואות של זבל. במצב עניינים כזה השאלה היא איזו מהחברות תשרוד את המשבר ותשלם חובות - כל שאר הניתוחים קצת מיותרים. לכן, לדעתי רוב הקוראים יעדיפו לקרוא הערכות שלך על מצבן של החברות הישראליות ופחות הצעות השקעה בחו" ל שמטבען מלוות בעמלות כבדות ובסיכוני מט" ח.
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:35
  הגב לתגובה זו
  0 0
  התייחסתי רבות לדעתי לגבי המחירים היום בשוק האג" ח הקונצרני.אני חש שאין הרבה משמעות כרגע להמשיך ולטחון מים בנושא.היתרון בשוק בחו" ל שאין שם את המשקיעים ההיסטריים שיש כאן ולכן לשיקול כלכלי יש משקל.
  סגור
 • 2.
  שאלות לאחר קריאת מאמרים ברשת
  איגור 22/12/2011 09:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הי מיכה ,תודה רבה על הכתבות וכמובן חג שמח. קראתי מספר מאמרים והמלצות והייתי רוצה לשאול את דעתך לגבי אג" חים הבאים: 1. חלל תקשורת י או יא, האם י עדיף בגלל הבטחונות או שהתשואה של יא והנתונים של החברה מפצים על הסיכון? 2. דה לסר א - האם אתה לא רואה סיכון בהצמדה לדולר והאם הסיכון של נדלן בארהב שווה את התשואה? 3. ברגרואין א 4. יוניטרוניקס ג 5. אליאנס ב 6. דלתא כ 7.חבס 12 אשמח לדעתך בנושא (הפעם שאלתי אותך על הרבה אגחים) ושוב פעם תודה.
  סגור
 • חלל יא,דה לסר א,דלתא כ
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1-לא אוכל לענות על כל כך הרבה שאלות.אוכל להתייחס לחברות שקל לי יותר לענות לגביהן.2- חלל- לדעתי אג" ח יא עדיף לאור התשואה הגבוהה יותר,בעקבות שיגור מוצלח של עמוס 5 ולאור צבר ההזמנות שיש לעמוס 5 3- דה לסר א- האג" ח צמוד לעליית שער הדולר ביחס לשער הבסיס שהוא 3.6 (כלומר מתחת ל 3.6 התשואה הופכת לשקלית ולא יורדת).ההון העצמי הגדול ביחס להיקף המאזן יחד עם הדירוג הגבוה נותנים סוג של ביטחון לבעלי האג" ח כאן.4- דלתא כ- החברה רווחית לאורך שנים החשש העיקרי כרגע נובע מהפעילות במצריים לאור המצב במדינה עדיין התשואה הגבוה ביחס למצב החברה ולמח" מ הקצר נראית לי מוגזמת.5- יוניטרוניקס 3- החברה במצב סביר אבל זה אג" ח שאינו מדורג ולכן התשואה שלו לדעתי נמוכה מדי.6- לגבי האחרים לא אוכל לענות.
  סגור
 • 1.
  ליברטי ג'
  דודו 22/12/2011 09:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיכה, מה דעתך על ליברטי ג' במכיר הנוכחי? האם אתם מחזיקים באג" ח? מה דעתך על חוסן של החברה וטיב הבטחונות?
  סגור
 • " ... אך במידה והמניות יילקחו ממני"
  קורא נלהב קבוע 22/12/2011 10:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום מיכה בכתבתך כתבת " ...אך במידה והמניות יילקחו ממני (קונה ה-Call ממני יממש האופציה)... האם במקרים מסויימים אני אכן יכול לקבל הודעה מהברוקר שמישהוא שמכרתי לו את האופציה בחר לממש אותה? ושאלה נוספת: לא בררתי לגבי העלויות אבל האם למשקע הקטן האסטרטגיות הנ" ל ריאליות מבחינת עמלות:(במידה והקונה האופציה מחליט לממש אותה האם אני משלם עמלה לברוקר? האם עלות גלגול האופציות כל חצי שנה לא נוגסת בתשואה? האם בתי ההשקעות בנקים לא גובים עמלות מופרזות על קבלת דיבידנד מחו" ל?) תודה מראש
  סגור
 • תשובה מימוש אופציה
  שירן מלהבה 22/12/2011 10:54
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כן לקונה האופציה יש זכות לממש אותה עד התאריך בו היא פוקעת. למשקיע קטן האסטרטגיות הללו ריאליות לחלוטין במידה ויש לו חשבון מסחר בחו" ל שפתיחתו זה תהליך פשוט לביצוע. למשקיע דרך חשבונות מסחר בישראל יש בעיה כי העמלות גבוהות מאוד אבל עדיין זה ניתן לביצוע פשוט יקר יותר. אנחנו לא פועלים באופציות ללקוחות המנהלים חשבונות בישראל. לכל בנק יש תעריפון שונה לגבי עמלות וצריך לברר ולהתמקח על זה מולם.
  סגור
 • ליברטי ג
  מיכה צ' רניאק 22/12/2011 10:33
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1- אנחנו מחזיקים הרבה באג" ח.2- הבעיה העיקרית של האג" ח (מלבד הלחץ בשוק) הוא המצב של האם דוראה.מי שעוקב אחרי הנעשה בדוראה יכול לראות כי כל הצעה שניתנה לצורך ההסדר בחברה התבססה על כך שחברת ליברטי הוא הנכס העיקרי של דוראה.לכן אם המשקיעים מאמינים כי מניות ליברטי שוות כסף המשמעות היא שמצב האג" ח אמור להיות סביר.שוב בשוק בו יש מוכרים בלבד באג" ח קונצרני בטווח הקצר זה לא יעזור הרבה למחיר האג" ח.
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות